Hoppa till huvudinnehåll
Samhället står inför en vård- och omsorgskris med en välfärd i obalans. För att klara upp detta behöver vi tänka och göra nytt. För att realisera kommun 2.0 är denna app för samverkan en möjliggörare.

Verksamhets- och brukarnytta 

Vår lösning är en app som bidrar till ett gränsöverskridande samarbete mellan medborgare, kommun, näringsliv och olika typer av kvalificerade frivilligorganisationer. En förutsättning för att klara den ansträngda situationen med resursbrist som finns inom bland annat äldreomsorgen behöver vi vara beredda att arbeta på nya sätt. Det är något som många kommuner omnämner i sina förhållningssätt och målformuleringar. 

Beskrivning av funktionen 

Lösningen bygger på en användarvänlig app som fungerar likt en självorganiserad resurspool. Här sammanförs de som har ett visst behov med den person som vill och kan göra den tjänsten. 

  • Medborgaren som har behovet som inte kräver utbildad personal lägger in sin önskan om stödinsats i appen. 
  • Match sker mellan behov och möjlighet att bidra. 
  • Resurspersoner får meddelande i appen om nya uppdrag de är kvalificerade för och svarar när det passar dem. 
  • Medborgaren som är i behov av en stödinsats får direkt kontakt med resurspersoner för den specifika stödinsatsen utan att belasta administration eller koordination för verksamheten. 

Appen har förutom uppgiftshantering, funktionen att få ut budskap i grupp till de resurspersoner som finns registrerade. Utvecklingssyftet var initialt att mobilisera tillgängliga resurser för äldre. Men många nya användningsområden har snabbt växt fram. Bland annat läxhjälp, promenader och samåkning. 

Kvinnlig sköterska tittar på en smartphone

Målgrupp

Kommuner, organisationer med verksamheter som stöttar medborgare.

 

Nytta & effekt
  • Effektivisering genom att omfattningen av administration och koordinering minskar avsevärt.
  • Högre servicegrad för medborgare och brukare som ges möjlighet att få behov tillgodosedda som inte beviljas via bistånd.
  • Enkel hantering av enklare uppdrag för medborgare/brukare som inte kräver utbildad personal.
  • Kostnadsbesparing genom att verksamheten får tillgång till många fler händer till en lägre kostnad.

 

Varför Atea

Atea har lång och bred erfarenhet av att arbeta med digitalisering som är anpassningsbart och lösningsfokuserat. Vi ställer krav på våra partners att alla funktioner ska kunna anpassas efter verksamhetens behov och önskemål. Vårt äldreomsorgsteam består av personer med kommunal verksamhetsbakgrund och specialister inom it.

 

 

Kontakta gärna mig vid frågor

Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes
Chef Vård & Omsorg

Malin är chef för området för digitalisering av Vård & omsorg. Hon är beteendevetare och har under c:a 20 år arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor. Med en gedigen kunskap kring äldreomsorg, LSS samt myndighetsutövning leder hon digitaliseringsarbeter inom Vård & omsorg för Atea Sverige.