Hoppa till huvudinnehåll
Genom en unik kombination av artificiell intelligens, gamification och pedagogik skapar vi optimala förutsättningar för effektiv och rolig språkinlärning för din verksamhet.

Så kan vi ta oss förbi språkbarriärerna inom äldreomsorgen

Vård- och omsorgen behöver fler medarbetare, både kvinnor, män, inrikesfödda och utrikesfödda för att säkra tillgången på personal i framtiden.

En viktig ingång till jobb är goda kunskaper i svenskaspråket. Genom en unik kombination av artificiell intelligens, gamification och pedagogik skapar lösningen optimala förutsättningar för effektiv och rolig språkinlärning för din verksamhet.

Det är speciellt framtagna kurser i yrkessvenska för vård och omsorg med enkla översättningsverktyg och möjlighet att enkelt scanna och översätta texter till fler än 50 språk tillsammans med en coach som stöttar medarbetaren.

Att förstå varandra är viktigt och många gånger en svårighet inom vård och omsorg. Tillsammans ökar vi möjligheten för språksvaga att ta sig in på arbetsmarknaden.

Målgrupp

Målgrupp

Nyttan med erbjudandet

Nyttan

  • Otroligt enkelt att komma igång
  • Tillgång till utbildningen dygnet runt
  • Gamification gör övandet roligt
  • Individuell coachning varje vecka

Erbjudandet summerat

Erbjudandet innehåller

  • Språkutbildningen innehåller tusentals relevanta språkövningar för yrkesrollen
  • I kurserna ingår även en egen AI-kamera där du kan fotografera objekt eller texter och få dem översatta till medarbetarens hemspråk. Ta del av yrkesspecifika ordlistor, översättningar och annat som är till stor nytta under arbetsdagen.
  • Arbetsgivaren får detaljerad statistik och data på medarbetarnas utveckling i varje kurs. Veckans övningar och individuell coachning skickas ut automatiskt via SMS.

Varför Atea

Varför Atea

Atea har lång och bred erfarenhet av att arbeta med digitalisering som är anpassningsbart och lösningsfokuserat. Vi ställer krav på våra partners att alla funktioner ska kunna anpassas efter verksamhetens behov och önskemål. Vårt äldreomsorgsteam består av personer med kommunal verksamhetsbakgrund och specialister inom it. 

Kontakta gärna mig

Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes
Chef Vård & Omsorg

Malin är chef för området för digitalisering av Vård & omsorg. Hon är beteendevetare och har under c:a 20 år arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor. Med en gedigen kunskap kring äldreomsorg, LSS samt myndighetsutövning leder hon digitaliseringsarbeter inom Vård & omsorg för Atea Sverige.