Hoppa till huvudinnehåll

Fik@rummet

Fik@rummet är en mötesplats för äldre som önskar att utöka sitt sociala nätverk och vänder sig framför allt till dem som är drabbade av ofrivillig ensamhet.

Fik@rummet är en plattform med digitala ”bord” som ska föra tankarna till en fysisk mötesplats, där man sedan skapar mötesbord kring det som man är intresserad av att prata om eller besöker ett redan befintligt bord med ett ämne som lockar till samtal och social kontakt.

Det finns flera orsaker till varför många äldre känner att livskvalitén minskar. En anledning är ensamhet. Ensamhet är den största bidragande orsaken till psykisk ohälsa och depression bland äldre, det vill säga från 65 år och uppåt. Det sägs att ensamhet gör lika stor skada på vår fysiska hälsa som rökning.

På regeringens hemsida kan man läsa motionen ”Ensamheten bland de äldre är en folksjukdom”. Där belyses vikten av att synliggöra problemen och öka kunskapen om äldres psykiska hälsa. Motionen lyfter också behovet av att skapa mötesplatser för äldre att träffas på där de får känna att de tillhör ett sammanhang, men även får möjlighet till inflytande.

Äldre kvinna framför dator | Fik@rummet

Så funkar det

Fik@rummet är en digital mötesplattform som riktar sig till äldre personer som vill utöka sitt sociala nätverk och framför allt de som är drabbade av ofrivillig ensamhet.

Det är, precis som det låter, ett digitalt fikarum där man skapar olika forum och pratar om det man är intresserad av. Och framför allt, träffar andra likasinnade människor.  

Fik@rummet har en vetenskaplig grund att stå på. Den är skapad tillsammans med forskare som tittat specifikt på de äldres ensamhet och hur man ska göra för att kunna nå dem och göra skillnad. Det har genomförts förstudie, intervjuer i pilotgrupper och utvärdering av olika mätvärden, vilket resulterat i en publicerad artikel.

Och vad såg man? Jo, Fik@rummet gjorde skillnad. Det gav mening och syfte. Det hjälpte till i ensamheten.

Fördelar

  • De äldre ges möjlighet att mötas digitalt, i sin trygga miljö.
  • Minskad risk för ofrivillig ensamhet och isolering.
  • Ger ytterligare positiva hälsoeffekter direkt kopplat till den äldres välmående som ett resultat av att den ofrivilliga ensamheten minskar.

Målgrupp

Äldre personer, främst de som lider av ofrivillig ensamhet och ej tar sig ut för att möta andra människor fysiskt.

Varför Atea

Atea är med och bygger Sverige med it, så även inom vård och omsorgsvärlden. Våra specialister har en bred kompetens inom området, där flera medarbetare kommer från verksamhetssidan. Med en djup insikt i kommunernas utmaningar vet vi hur vi når dem som sitter hemma och är isolerade och ensamma.

Fråga mig om @fikarummet

Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes
Chef Vård & Omsorg

Malin är chef för området för digitalisering av Vård & omsorg. Hon är beteendevetare och har under c:a 20 år arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor. Med en gedigen kunskap kring äldreomsorg, LSS samt myndighetsutövning leder hon digitaliseringsarbeter inom Vård & omsorg för Atea Sverige.