Hoppa till huvudinnehåll
Fik@rummet är en mötesplats för äldre personer som önskar att utöka sitt sociala nätverk.

Fik@rummet är en webbplattform med digitala ”bord” som ska föra tankarna till en fysisk mötesplats, där man sedan skapar mötesbord kring det som man är intresserad av att prata om eller besöker ett redan befintligt bord med ett ämne som lockar till samtal och social kontakt.

Det finns flera orsaker till varför många äldre personer känner att livskvalitén minskar. En anledning är ensamhet. Ensamhet är en stor bidragande orsak till psykisk och fysisk ohälsa och depression. Det sägs att ensamhet gör lika stor skada på vår fysiska hälsa som rökning.

På regeringens hemsida kan man läsa motionen ”Ensamheten bland de äldre är en folksjukdom”. Där belyses vikten av att synliggöra problemen och öka kunskapen om äldre personers psykiska hälsa. Motionen lyfter också behovet av att skapa mötesplatser för äldre personer att träffas på där de får känna att de tillhör ett sammanhang, men även får möjlighet till inflytande.

Äldre kvinna framför dator | Fik@rummet

Så funkar det

Fik@rummet är en digital mötesplattform som riktar sig till äldre personer som vill utöka sitt sociala nätverk och framför allt de som känner sig ensamma.

Det är, precis som det låter, ett digitalt fikarum där man skapar olika digitala fikabord och pratar om det man är intresserad av. Och framför allt, träffar andra likasinnade människor.  

Fik@rummet har en vetenskaplig grund att stå på. Den är skapad tillsammans med forskare som tittat specifikt på de äldre personernas ensamhet och hur man ska göra för att kunna nå dem och göra skillnad. Det har genomförts *två vetenskapliga studier med utvärdering och utvärdering av olika mätvärden och upplevelser, vilket hittills resulterat i två vetenskapliga artiklar.

Och vad såg man? Jo, Fik@rummet gjorde skillnad. Det gav deltagarna en meningsfull vardag och upplevdes minska ensamheten och utökade det sociala nätverket.

*Genomförbarhetsstudien (från hösten 2020)

*Pilotstudien (från våren 2021) 

Fördelar

  • Människor ges möjlighet att mötas digitalt, i sin trygga miljö.
  • Minskad risk för ofrivillig ensamhet och social isolering.
  • Ger ytterligare positiva hälsoeffekter direkt kopplat till den äldres välmående som ett resultat av att den ofrivilliga ensamheten minskar.

Målgrupp

Äldre personer och främst de som känner sig ensamma som ej tar sig ut för att möta andra människor fysiskt och som vill utöka sitt sociala nätverk.

Varför Atea

Atea är med och bygger Sverige med it, så även inom vård och omsorgsvärlden. Våra specialister har en bred kompetens inom området, där flera medarbetare kommer från verksamhetssidan. Med en djup insikt i kommunernas utmaningar vet vi hur vi når dem som sitter hemma och är isolerade och ensamma.

Fråga mig om @fikarummet

Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes
Chef Vård & Omsorg

Malin är chef för området för digitalisering av Vård & omsorg. Hon är beteendevetare och har under c:a 20 år arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor. Med en gedigen kunskap kring äldreomsorg, LSS samt myndighetsutövning leder hon digitaliseringsarbeter inom Vård & omsorg för Atea Sverige.