Hoppa till huvudinnehåll
Vi skapar förutsättningar för lyckade projekt genom att säkerställa att det vi levererar håller hög kvalitet, sker strukturerat inom projektleveranser och möjliggör effekthemtagning i er verksamhet.

Projektledning – grundstenen i kvalitativa leveranser

Med ett strukturerat arbetssätt, erfarenhet från tidigare projekt och förmåga att leda team blir leveransers kvalité bättre och kan bidra till att projektet håller tids- och kostnadsbegränsningar. På Atea har vi generella projektledare men också projektledare med specialisering på till exempel klientutrullningar, migreringsprojekt, systemutvecklingsprojekt eller förändringsprojekt inom olika verksamheter och branscher.

Vårt tillvägagångssätt inom projektledning

Vi har erfarenhet inom både agil projektledning och vattenfallsprojekt. Därför kan vi guida er i vilket metodval som passar bäst för respektive projekt, beroende på projektets förutsättningar och era önskemål. När det gäller projektstyrning har våra projektledare kompetens inom flertalet projektstyrningsmetoder såsom PPS, Props och Prince2.

Som projektledare leder vi alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Vi säkerställer de olika delarna i projektet, rapporterar till styrgrupp och ser till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna. För att lyckas med detta jobbar vi med en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, både kunder och kollegor – i en lagleverans.

En projektledare har ett ansvar att se till så att projektet uppnår gemensamma satta mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat aktivitetsplaner med milstolpar, riskanalyser, och budgetuppföljning. Alla medlemmar i projektet, likväl projektägare, leveransansvarig och beställare jobbar i en gemensam plattform, för att kunna vara effektiva, fokusera på kvalitet samt ta lärdom av varandra.

Förändringsledning - öka chanserna att uppnå önskat resultat och effekt

Så får du fram önskvärda beteenden i verksamheten

 

Verksamhetsutveckling - stärk samspelet mellan medarbetare, arbetssätt och ledning

Så möter du nutidens och framtidens krav