Hoppa till huvudinnehåll
Verksamhetsutveckling möjliggör för verksamheter att utvecklas och skapa värde genom att stärka samspelet mellan medarbetare, arbetssätt, ledning och informationsteknologi.

Verksamhetsutveckling - möt nutidens och framtidens krav

Tillsammans med er förbereder vi verksamheten inför nutidens och framtidens krav, möjligheter och utveckling. Vi bidrar till att skapa värde och nytta för verksamhetens kunder genom att ta tillvara organisationens, medarbetarnas och partners samlade resurser och kompetenser. Våra verksamhetsutvecklare arbetar rådgivande med effektivisering, kravställning och förändringsledning för att stötta organisationers och processers utveckling.

Vårt tillvägagångssätt inom verksamhetsutveckling

Vi använder oss av etablerade verktyg och metodiker, så som Value Stream Mapping, Organisational Behavioral Management och Design Thinking för att förstå er verksamhet och er omvärld, samt vad som kan göras för att skapa den önskade effekten.

Vi jobbar med användarcentrerad och kundorienterad verksamhetsutveckling med kundanpassade lösningsförslag. Det innebär att vi strävar efter att utveckla er verksamhet utifrån er förmåga att möta de behov och förväntningar som finns hos era kunder och användare.

Vårt fokus är er verklighet och vad som kommer göra skillnad för er, vi skapar förståelse för verksamheten, processer, kultur och de unika förutsättningarna för att kunna stötta er på rätt sätt, taktiskt och strategiskt.

”Mycket av mitt arbete handlar om att hjälpa kunden att definiera vision och mål när ett förändringsarbete ska genomföras och sedan stötta längs vägen för att nå målen. Det är då verksamheten faktiskt kan få verklig nytta av investeringen.”

— Elin Högdahl, verksamhetsutvecklare

Förändringsledning - Öka chanserna att uppnå önskat resultat och effekt

Så får du fram önskvärda beteenden i verksamheten

Projektledning - säkerställ kvalitativa leveranser

Så skapar du förutsättningar för ett lyckat projekt

Kontakta mig för att skapa förändring med verksamhetsutveckling

Mattias Bruhn
Mattias Bruhn
Chefsarkitekt