Hoppa till huvudinnehåll
2020-11-26

Chefa mindre och börja leda mer

Människorna är det viktigaste i en organisation. Därför är ledarnas främsta uppgift att se till att medarbetarna är aktiva, kreativa och är motiverade. Med snabba utforskande steg skapar förändringsresan smarta beteenden för att omfamna framtidens möjligheter.

Satsa på att göra rätt saker med goda förutsättningar

BIO: Eva Videlans
  • Titel: Verksamhetsutvecklare och förändringsledare
  • Plats: Arbetar med kunder och kollegor främst i Sundsvall där mitt hemmakontor är men även i hela Sverige. Jag har jobbat på Atea Sundsvall i två år.
  • Utbildning: Akademisk nivå - Magisterexamen i datavetenskap, MIUN. Master of Business Administration, Strategisk organisations- och ledarskapsutveckling, Probana Business School. Större certifieringar - Certifierad projektledare, förändringsledare, SAFe-programkonsult 5.0
  • Gjorde innan Atea: Arbetat som managementkonsult under flera år. Kommer senast från Försäkringskassan IT där jag jobbat som projektledare i 8 år, både som konsult och som anställd.

Utveckla din förmåga att kontinuerligt satsa på att göra rätt saker med goda förutsättningar. Förändringsledning är ett strukturerat arbetssätt som lockar fram och förstärker önskvärda beteenden hos människor och skapar den kraft som förverkligar förändringen, från ett nuläge till ett önskat läge.

Genom att få din organisation att förstå varför förändring är nödvändig kan du åstadkomma beteendeförändringar som leder till att uppnådda förändringar blir bestående.

Försvar och motstånd mot förändring är naturliga reaktioner. På så sätt är reaktionerna på en generell nivå förutsägbara och vi kan förbereda oss på dessa. Försvar och motstånd är inget angrepp, det är faktiskt ett uttryck för rädsla eller frustration. Det är medarbetarnas insikt att försöka återfå en viss kontroll genom att bearbeta det som hänt/händer eller ska hända.

Som ledare bör du låta medarbetarna komma till tals genom diskussion och reflektion, på så sätt kan även möjlig stress inför förändringen minska. Tillit och förtroende är alltid en förutsättning för alla relationer. När vi förstår vad vi gör så ökar förutsättningarna för att vi som människor också ska känna oss motiverade inför vår uppgift.

”Chefa mindre” och börja leda mer

En verksamhetsledare behöver ”chefa mindre” och börja leda mer. Ledarskapsstilarna handlar om att ha ett kommunikativt förhållningssätt som bygger på förtroendefulla relationer. Fingertoppskänsla och ”örat mot rälsen” är förmågor en ledare behöver lyfta fram för att kunna locka fram och förstärka nya beteenden som är en förutsättning för att få en god effekthemtagning. En annan viktig del i ledarskapet är proaktiv konflikthantering, att stoppa skvaller och skitsnack eller ställa krav på att det är fredligt och lugnt på jobbet. För att förebygga konflikter eller besvikelser så behövs fokus på att belöna och förhöja bra saker och beteenden.

Lyckas med förändring

En ledare som lyckas med förändringar utövar ett självledarskap och ett transformativt ledarskap. Självledarskapet innebär att leva utifrån energifyllda visioner utifrån sina egna och företagets värdegrunder. Det transformativa ledarskapet innebär att ledaren involverar medarbetare i utvecklingen av verksamheten.  Begreppet Transformativt ledarskap stiftades av James Macgregor Burns i boken Leadership 1978: ”ledare och medarbetare lyfter varandra till en högre nivå av engagemang och värderingar.”

Bli en möjliggörare

Lean-agila ledarskapet handlar om att byta ledarskap från att styra individer och team till att möjliggöra för dem att leverera maximalt med värde. Ledarskapsstilen bygger på att jobba mot individers och teams högsta potential genom att coacha, vara närvarande och öppen för lärandet. Ledarskapet bygger på lean-agila tankesätt, värderingar, principer och praxis. Stilen är en form av förändringsledarskap och driver digitaliseringen framåt.

Ledarskap i en snabbfotad verksamhet

Ett ledarskap som ska agera bra i en snabbfotad verksamhet där humankapitalet spelar stor roll behöver takta ihop med personalstrategierna som ägs av HR-funktionen. Till exempel blir det viktigare att göra medarbetarundersökningar oftare för att hela tiden känna pulsen på verksamheten.

Som ledare behöver du lära dig vad medarbetarna motiveras av; nyfikenhet, berömmelse, godkännande, kontroll, makt, frihet, gemenskap, ordning, mål eller status.

Lär dig tänka utifrån helhet och förändring

Öppna sinnet

Stanna upp och reflektera

Utforska och lär av varandra

Samarbeta mera tvärfunktionellt

Allt är varande, allt är förändring, följ med i vågrörelsen och våga fråga.

Av: Eva Videlans, verksamhetsutvecklare och förändringsledare med en fot i innovationsspåret.