2024-02-06

Customer Success Management - inte bara viktigt, utan också helt nödvändigt

Flera olika undersökningar pekar på att företag misslyckas helt eller delvis att nå den tänkta effekten av sina it-investeringar i upp till 70% av fallen. Det är en siffra att både förvånas och förfäras över. Så vad kan man göra åt det? En lyckad it-investering har inte bara med teknik att göra – i själva verket faktiskt ganska lite. Det är därför Customer Success Management inte bara blir viktigt, utan också helt nödvändigt.

Stefan Claesson
Stefan Claesson
Head of Customer Success & Technical Services
Customer Success Management - inte bara viktigt, utan också helt nödvändigt

I samband med Cisco Partner Summit i början av november fick Atea ta emot det prestigefulla priset "Årets Partner" både i Sverige och North Europe, något vi så klart är väldigt stolta över.

Just nu är det dock ett av våra andra pris som jag tänker på och som gör mig lite extra stolt, nämligen "Partner of the Year - CX". Detta pris är en belöning för hur långt vi har kommit i vårt arbete med, att på bästa sätt stödja våra kunder i deras arbete med att få ut så stort värde som möjligt med sina investeringar. 

För att hämta inspiration hur man lyckas med detta kan man vända sig till Stephen Covey och hans bok "The 7 Habits of Highly Effective People". Jag ska inte här redogöra för alla dessa (läs boken!), men jag vill i alla fall lyfta ett par av dem:

Börja med slutet i åtanke: Ha en klar vision om vad ni vill uppnå med er investering och hur vägen dit ser ut. Det är i koncentrerad form vad Customer Success handlar om, att från början utgå från vart vi ska och planera resan utifrån det.

Vässa sågen: Fokusera på ständig förbättring och förnyelse. Vissa saker är vi nybörjare på, andra saker känner vi att vi kan, men it blir både enklare och mer komplex - på samma gång! Vi måste därför vässa sågen.

Vi delar gärna med oss av mer inspiration kring Customer Success. Följ min kollega Sophie Cronberg som bloggar här. Nu drar även vår webinarserie igång kring olika aspekter av Customer Success.