Hoppa till huvudinnehåll
Har du investerat i en it-lösning från Cisco? Som Cisco certifierad CX partner hjälper vår Customer Success strategi dig att förverkliga den fulla potentialen.

Ateas Customer Success strategi

Allt fler lösningar drivs av mjukvara, vilket ger mycket snabbare utveckling och många fler alternativ. För att realisera värdet av din IT-investering måste det därför finnas en tydlig plan och fokus på affärssidan av investeringen.

Ateas strategi är unik och bygger på många års erfarenhet från ett ständigt föränderligt it-landskap. Därför fokuserar vi ständigt på att utveckla relevanta tjänster och lösningar som säkerställer fullt värde under hela lösningens livstid.

Atea är en av få partners i världen som är certifierade  "Advanced CX Partner" hos Cisco. Vi kan därför erbjuda implementering, service och samarbete baserat på ett CX-ramverk, utvecklat av Cisco i samarbete med utvalda partners globalt. 

Vår Customer Success avdelning består av specialister inom förändringsledning och projektledning  viktiga kompetenser som ökar ditt värdeförverkligande av en redan köpt Cisco-lösning. 

Livscykel

Modellen nedan har utvecklats av Cisco och är 100 % integrerad som Ateas leveransmodell. Det garanterar dig som Cisco-kund att vi fokuserar på nyckeltal, framsteg och värdeskapande.

CX livscykel

Ateas leveransmodell skapar värde i alla faser

Blå fasen

Livscykeln startar vanligtvis i den blå fasen, där krav definieras, alternativ undersöks och lösningar väljs.

När lösningen väl är identifierad kommer Customer Success arbetet att påbörjas genom att bygga en framgångsplan som följer lösningen under hela dess livscykel. Framgångsplanen byggs före den tekniska implementeringen och baseras på de affärsmål du som kund eftersöker.

Vårt team för kundframgångshantering (CSM) har det övergripande ansvaret för att samla de bästa kompetenserna för uppgiften.

Oranga fasen

Framgångsplanen säkerställer att all information och projektmål överlämnas från blå till orange fas, vilket är den längsta fasen. Detta börjar ofta med en eller flera workshops för att säkerställa att affärsmålen är förankrade i den tekniska lösningen.

Kvartalsvisa workshops och förvaltningsmöten hålls för att säkerställa framdrift och måluppfyllelse. Dessutom kommer det att finnas tillgång till både webbinarier och tekniska workshops. Lösningen utökas, utvecklas och anammas i organisationen och integreras med andra teknologier i denna fas.

Kunden har en dedikerad CSM med övergripande ansvar för framdrift och måluppfyllelse.

Gröna fasen

Grön fas handlar om att få en samlad överblick över lösningen samt insikt i möjligheterna till utveckling och utbyggnad av denna.

Här kompletteras CSM-teamet av vårt Renewals-team som ser till att ny hårdvara och mjukvara replikeras korrekt och efter behov.

Eventuella nya behov förs vidare till försäljningen för att säkerställa de bästa lösningarna.

När dessa aktiviteter är genomförda kommer nya lösningar att implementeras i framgångsplanen, varefter en ny livscykel kan påbörjas.

Erbjudanden

Kom igång med Cisco DNA Assurance

Kom igång med Cisco DNA Assurance

Assurance är en heltäckande lösning som bidrar till att säkerställa bättre och stabilare driftmiljöer för att kunna möta växande verksamhetskrav. Med Assurance tillgodoses den reaktiva nätverksövervakningen och felsökningen, såväl som de proaktiva och förutsägbara aspekterna av att underhålla och managera ett nätverk. Lösningen bidrar till att smidigare optimera klient-, applikations- och tjänsteprestanda.

Kom igång med Cisco DNA Assurance

Kom igång med Cisco DNA Center

Med DNA Center överbryggas avståndet mellan affärsverksamheten och it. DNA Center hjälper till att skapa bra helhetskontroll på nätverket vilket medför en effektivare managering som sparar tid och skapar värde. Cisco DNA gör det möjligt för dig att effektivisera verksamheten och underlättar it- och affärsinnovation.
 

Dedikerat fokus på teknisk och affärsmässig framgång

Som CX-kund hos Atea kommer du att tilldelas en dedikerad Cisco-CX certifierad Customer Success Manager. 

Baserat på din verksamhet och lösning kommer din Customer Success Manager att förbereda en plan för det kommande projektet med tydliga KPI:er och framgångskriterier. Kontinuerlig uppföljning av planen ingår – både via mätpunkter, best practice utvärdering och täta möten med relevanta intressenter. Baserat på Customer Success metodik kommer du garanteras de bästa förutsättningarna för att ditt Cisco-projekt ska bli en framgång – inte bara ur ett tekniskt perspektiv, utan inte minst ur ett affärsperspektiv. 

Fokusområden

Hantering av intressenter 

Se till att alla inblandade parter är medvetna om  roller och ansvar.  

Adoptionsplan 

Rikta insatserna anpassade till den  specifika situationen, till exempel webinar eller workshops.

Bestämning av KPI:er

Tydliga och mätbara KPI:er och ständigt fokus på utförande på dessa.

Kvartalsvisa framgångsgranskningsmöten

Uppföljning av fastställda mätpunkter via en fast mötesserie med fokus på utveckling.

Affärsresultat 

Beskriv förväntningar och önskemål för det affärsvärde ni vill realisera.

Barriärhantering

Planera att ta itu med identifierade hinder och risker inom projektet.

Har du frågor? Kontakta gärna

Kristian Svensson
Kristian Svensson
Processledare

Varför Atea

CX-kompetens

Atea är Certifierade i Ciscos eget Customer Success program, och är även utpekad Cisco Advanced CX Partner. Vi har även lång erfarenhet i att hjälpa våra kunder nå sina affärsmål genom teknik och innovation. Med stöd av Ateas specialistsäljare och konsulter hjälper vi er att identifiera snabbaste vägen till realiserad nytta.

Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. Genom vår breda och djupa expertis kan vi hjälpa dig som kund att utforma, implementera, driva och underhålla den it-infrastruktur som ditt företag behöver och är beroende av.

Ansvarstagande

För oss är det viktigt att skapa digitala lösningar som både är hållbara och effektiva. Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.

Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. Våra kontor känner till marknaderna lokalt och har samtidigt tillgång till hela Ateas kompetens.