2023-09-05

Bli bäst på att leda digitalt

Känner du som jag att du hela tiden vill slipa på ditt ledarskap? Säkert, men ledarskap är ju en komplex historia: beteendevetenskap, sociala frågor, konflikthantering, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, motivationstriggers, processutveckling - bland en massa annat. Och att hela tiden bli lite bättre kräver hårt arbete, kraft och mod. Men belöningen som kommer när du ser dina medarbetare växa är helt oslagbar. 

Cecilia Lindhagen, affärsområdeschef, flexibel arbetsplats
Cecilia Lindhagen
Chef Digital Workplace
Cecilia Lindhagen leder digitalt möte

Digitaliseringen rusar på i full galopp, och kräver ständig förändring i våra verksamheter. Om inte förändringen är förankrad i en vilja och förståelse tillsammans med ett tydligt varför så är den inte värd besväret. Men att inte förändra är inget alternativ. Ansvaret för den kontinuerliga förändringen av vårt hybrida arbete ligger hos oss ledare.

Cecilia Lindhagen, chef för affärsområdet Digital Workplace.

Några av oss är tillbaka där vi var innan pandemin, men alla har nya förutsättningar eftersom medarbetarna numera vill, kan och ofta ska jobba på olika platser.

 • Vilka nya krav ställer det på vårt digitala ledarskap?
 • Vilket stöd får du som ledare i att lära dig leda på ett nytt digitalt sätt?
 • Vem stöttar dig i användandet av de digitala verktygen som du har tillgång till - men inte vågar eller vet hur du ska använda?

Håller dagens svenska ledare på att halka efter inom digitalt arbete? Vilken påverkan får det på våra medarbetares kreativitet och - har vi alls råd med det? 

Jag ska bli bäst på digitalt ledarskap

Jag har suttit i många digitala möten utan tydlig struktur. Det är oklart vem som modererar mötet och om någon gör en summering som sedan delas med eftervärlden. Hur ska vi jobba vidare efter mötet, vem har ansvar att göra vad härnäst? Ofta finns många förslag på aktiviteter utan prioriteringsordning, tidplan och ansvar som nästa steg. Det resulterar ibland i att jag känner mig blåst på värdefull tid och förbannar mig själv för att jag ödslat en timme på onödigheter - ett dåligt lett digitalt möte.

Men är jag så mycket bättre själv då? För några månader sen började jag fundera över min egen kompetens kring digitala möten och mitt digitala ledarskap. Jag kunde direkt identifiera några tydliga brister, och jag vill dela med mig av ett exempel.

Mina tips för att lyckas
 • Våga gå utanför boxen. Tala om "jag är ju lite ny på det här" alla hejar på en som vågar kasta sig ut.
 • Bestäm dig. Var ska du vara om t.ex. 3 eller 6 månader?
 • Utmana dina chefskollegor, stötta varandra.
 • Välj ut några få 1-3 verktyg som du bestämmer dig för. T.ex. "jag ska bli BÄST på digitala möten"
 • Ta stöd från experter

Jag och mitt team är utspridda över hela landet, jag har tränat flera år på det som krävs i alla hybridarbeten: att leda digitalt. Jag borde vara KING! Men när funkade våra workshops som bäst, när kom vi bäst framåt i vårt gemensamma arbete? Tveklöst vid våra fysiska träffar. Inte bara för att alla är glada över att ses IRL (som bara vi som upplevt en pandemi kan vara). Nej även när flera parallella diskussioner kan pågå samtidigt i smågrupper och vi samlas i helgrupp för summeringar och diskussioner framför whiteboarden i rummet. Alla kommer till tals och får utrymme.

När vi ska resa hem igen brukar vi fotografera vår whiteboard (flera av oss för säkerhets skull) och kommer överens om vem som ska rita upp grejerna på en ny digital plats så vi kan fortsätta digitalt sen… Eh, det här skäms jag faktiskt över. Jag tänker inte avslöja hur många konstiga foton av otydliga whiteboards som tynger ner mitt iCloud.

Med den här insikten kände jag mig inte alls KING på digitalt ledarskap.

Så hur kunde jag agera för att utvecklas? Här är mitt hack som gav mig en skjuts i mitt digitala ledarskap.

 1. Jag bestämde mig för att bli BÄST på digitalt ledarskap! Ja, okej det finns många som kommer att vara bättre, men BÄST låter mycket coolare än BÄTTRE.
 2. Jag formulerade ett tydligt mål för mig själv: Lär dig 3 nya digitala verktyg fram till sommaren (då var det februari). Jag valde:
  • Breakout rooms/Grupprum i Teamsmöten - bästa verktyget för att få allas röster att höras i smågrupper
  • Digital whiteboard - en gemensam digital arbetsyta där idéer och insikter delas. Toppen för att brainstorma, och en jättefördel emot den fysiska whiteboarden är att den kan användas före, under och efter möten. Behöver inte ens vara kopplat till ett möte alls och kan arbetas med och utvecklas under lång tid.
  • Mentimeter - superbra för till exempel röstning, rangordning, delning av insikter (varför ska vi… varför ska vi inte), och sammanfattningar.

Jag hade tillgång till (förutom tålamod och ödmjukhet) bra inspiratörer (på jobbet och på Youtube) och bra och stabila it-verktyg. Jag fick ofta ursäkta mig när det blev lite fel när jag kastade mig ut i det okända, men ingen annan var bättre så alla hade överseende med mitt småtrassel i början. Och de var väldigt nyfikna och kom med stöttande glada tillrop.

Cecilia Lindhagen pratar i digitalt möte

Vad blev resultatet?

På några månader har jag blivit bättre på att leda digitalt.

Jag och mitt team frigjorde tid att ägna åt våra kärnaktiviteter och jag lyckades inkludera fler medarbetare i olika arbetsflöden.

Teamet kommer snabbare framåt i digital samverkan och vi har ett tillåtande klimat där vi testar och inspirerar varandra.

Fler har blivit inspirerade att använda verktygen själva.

Och där kom kicken - den tillfredsställande känslan av att se andra människor växa.