2023-12-13

Sverige 5.0

Vi lever onekligen i en brytningstid med många möjligheter men så klart även med många utmaningar. En viktig fråga vi tillsammans behöver resonera och reflektera kring är hur vi vill att Sverige 5.0 ska se ut.

Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick
Strategisk rådgivare

Utan en gemensam målbild/vision finns det uppenbara risker att vi springer åt olika håll. Sverige 5.0 skulle kunna gestaltas med olika framtidsscenarion och illustreras utifrån många olika samhällsperspektiv, såsom lärande, folkhälsa, kultur, innovation, arbete, kreativitet, hållbarhet, livsglädje och de nya tekniska fälten. Allt är sammanlänkat och påverkar varandra. 

Samhället 5.0 kan gestaltas som ett nästa steg där ”Samhälle 1.0” kan beskrivas som jaktsamhälle, "Samhälle 2.0" som jordbrukssamhälle, ”Samhälle 3.0” som industrisamhälle och ”Samhälle 4.0” som informationssamhälle. 

I den här bloggen kommer jag att resonera och reflektera kring vår nutid och närtid för att därefter spana kring vår gemensamma framtid, Sverige 5.0.

Det är du och jag som skapar Sverige 5.0.

Närtid 

Låt oss reflektera kring några fakta om vår närtid, jag börjar med några positiva aspekter. Glöm nu inte att Homo sapiens har funnits i cirka 300 000 år.

Talesättet att allt var bättre förr får vi väl begrava nu tycker jag. Tänk vad mänskligheten har lyckats åstadkomma under en sådan kort tid i mänsklighetens historia. Jag imponeras ständigt av mänsklighetens kreativa förmåga och enorma vilja att göra saker bättre, strävan av att ta vara på de kreativa krafterna för att skapa ett bättre samhälle för flera, i love it. Mänskligheten har överkommit svåra utmaningar tidigare, men som de flesta vet, är inte allt bra på vår moder jord.

Demokrati är inte en självklarhet, det kräver en kontinuerlig insats och engagemang. Populismens framfart som har mål att förenkla komplexa frågor är ytterst allvarlig i denna tid då vi står inför så många komplexa och interrelaterade frågor som, åldrande befolkning, hållbarhetsfrågor, nya förväntningar från medborgare och medarbetare och inte minst den snabba tekniska förändringen. 

Att de beslut mänskligheten tog i början av industrialiseringen för 250 år sedan är utan tvekan grunden till den klimatkris som världen befinner sig i idag. Att nästan en tredjedel av svenskarna tror att AI kommer att få negativa konsekvenser för framtiden grundar sig i, vill jag påstå, i den låga kunskapsnivå inom alla samhällsskikt. Vart under resan har vi tappat vårt framtidstro? Hur kan det komma sig att hälften av våra ungdomar 16–24 åringar ser mörkt på samhällets framtid? 

Har vi sprungit så fort att vi har glömt vart vi är på väg?

Hur tänker andra?

Japan - Vi kanske kan inspireras av Japan och deras målbild kring Samhället 5.0. Japan har en målbild för 5.0 som har fokus på att uppnå ett framåtblickande samhälle som bryter ned den existerande känslan av stagnation, ett samhälle vars medborgare har ömsesidig respekt för varandra över generationerna, ett samhälle där varje människa kan leva ett aktivt och njutbart liv. 

”A society in which each and every person can lead an active and enjoyable life.” 

Anna Eriksson - Jag hade ett samtal med Anna Eriksson, Generaldirektör för DIGG för några veckor sedan kring hur man kan tänka kring Sverige 5.0. Då berättade hon om den framtidsscenario hon har tagit fram, berättelsen om Eva

”Förhoppningar om ett samhälle som är gott att leva i och enkelt att vara en del av.” 

Frida Boisen - För några veckor sedan fick jag möjligheten att genomföra en kort intervju med Frida Boisen, journalist, programledare, föreläsare och författare. Under mina frågor till Frida låg tyngdpunkten på att förstå vad som är avgörande för att forma Sverige 5.0. Frida betonade vikten av att reflektera över vårt syfte här: vad är vårt syfte? Samt att våga utforska nya arbetsmetoder och omfamna den nya teknologin. Enligt Frida är de mest väsentliga egenskaperna som krävs för att lyckas, mod och passion.

”Mod och passion” 

Insikt som drivkraft till förändring  

Insikt brukar antas som första steget till förändring. Jag tror att det finns så många olika krafter som pekar mot samma håll, att insikten om att vi lever i en tid av många parallella transformationer  kommer att vara den starka drivkraften till förändring och vår gemensamma förmåga att skapa Sverige 5.0. 

Insikten att det är vi själva som har ansvaret för den klimatkris vi befinner oss i och likaså att det är vi själva som kan agera nu och framöver. Insikten att nya tider och samhällsförändringar kräver nya visioner, nya samhällsstrukturer och nya arbetssätt. Insikten att rädsla inte är något man kan bygga ett tryggt samhälle på. Insikten att de BIAS som blir synliga inom AI är en spegel för vårt samhälle. Insikten att vissa strukturer och stödstrukturer som har gagnat vårt samhälle inte är relevanta längre.  

Insikten att vi kanske har glömt vad samhället är till för. 

Framtidsscenario Sverige 5.0 

Hur ska man tänka? Med vem/vilka ska man tänka tillsammans med för att ta fram olika framtidsscenarion kring Sverige 5.0. Jag tror att vi behöver vara många som tänker tillsammans med olika perspektiv och olika framtidsscenario för att forma en målbild för Sverige 5.0. 

I min nästa blogg kommer jag att ta fram ett framtidsscenario kring Sverige 5.0. Jag kommer att utgå bland annat ifrån dessa perspektiv i mitt framtidsscenario. 

  • Värdegrund som bäddar för människans lycka.
  • Tekniska fältens roll i byggandet av Sverige 5.0.
  • Tilliten som grundförutsättning för utveckling och innovation. 
  • Parallella transformationer.
  • Folkbildning 5.0.
  • Kreativitetens och tänkandets kraft.

Att tänka på tills vi ses igen 

  • Hur ser ditt framtidsscenario för Sverige 5.0 ut? 
  • Vad gör du för att skapa Sverige 5.0?  
  • Hur anser du att folkbildning 5.0 bör konstrueras? 

Slutord

Den här gången vill jag avsluta med ett citat från Mustafa Suleyman  

”Work is not the ultimate goal of our society, the goal of our society is to create peace and prosperity, wealth and happiness and to reduce suffering.” 

Lyssna gärna till - Hard talk with Mustafa Suleyman  

Följ mig på linkedin | Tony MC Carrick, Strategisk rådgivare 

Hör av dig. På Atea jobbar vi både med strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling och kan stötta dig i de här frågorna.