2023-10-25

Att tänka tillsammans i en brytningstid

Vi står inför avgörande val där vår förmåga att tänka, analysera och resonera kommer att ha en avgörande betydelse för den framtid vi skapar i dag. 

Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick
Strategisk rådgivare

Vi lever i en brytningstid av snabba förändringar där vi står inför många utmaningar och möjligheter, som en hållbar utveckling, snabba tekniska förändringar, åldrande befolkning, förväntningar från medborgare och medarbetare. Den svåraste av utmaningar är nog att skapa en vision och målbild av hur vi vill att samhället ska se ut framöver. Vi står inför avgörande val där vår förmåga att tänka, analysera och resonera kommer att ha en avgörande betydelse för den framtid vi skapar i dag. 

Frågan som ställs är: Hur ska jag tänka, som individ, som organisation och som nation? Kan man tänka tillsammans? Hur tänker andra? Hur har man tänkt förut? Och hur tänker man stort? Går det att tänka rätt? Går det att tänka fel? Kan man tänka om?  

Innan vi tittar framåt, kan vi titta bakåt?

Jag tror att vi kan lära oss mycket av Socrates (470–399 BC), en grekisk filosof som anses var grundare till vår västvärldens filosofi. I dessa tider med det enorma informationsflödet och förekomst av fakenews så blir vår förmåga till kritiskt tänkande ytterst viktigt. Likaså vår förmåga att ställa de viktiga och fundamentala frågorna som lyfts fram i “The art of Socratic questioning”.

Det kan vara nyttig att ta lärdomar av hur andra tänker i denna brytningstid. Audrey Tang minister för digitalisering i Taiwan tänker att det är orealistiskt att bemöta orkestrerad desinformation med att faktakolla varje lögn som når Taiwans 24 miljoner invånare. Målet bör i stället vara att ”lära medborgarna att tänka som journalister”. 

Tom Chatfield är en tech-filosof och likaså en författare till bland annat ”How to think”, han menar att vi behöver bli bättre på identifiera våra egna bias, att engagerar oss i nyfiken skepticismen och inte minst öva oss att säga ”I don´t know”.

Koncept för att stödja tänkandet 

Vi vet ju att många har tänkt förut, att tänka för att tolka sin samtid för att skapa en framtid är avgörande frågor nu och framöver. Så, hur bör man göra för att stärka sitt tänkande, som person, som organisation och som nation? Jag lyfter fram några koncept...

Hackathon

Ett hackathon är ett koncept för att hjälpa individer och organisationer att tänka ihop. I sin enkelhet kan man beskriva ett Hackathon som ett koncept där man samlar personer med olika perspektiv för att lösa specifika utmaningar inom en stringent tidsram. Det är det stringenta ramverket där tidspress är en faktor som gör att man inte kan övertänka utmaningarna. Konceptet är ett sätt att ta vara på individens och organisationens kreativa krafter för att kunna hitta innovativa vägar framåt för att skapa ett större mervärde. Konceptet kan anpassas efter situationen och kontexten, jag har varit med och anordnat hackathon allt från tidsramen två timmar till två veckor. Jag har deltagit/medverkat i hackathon, från sju deltagare till 9 000 deltagare.

Jag nämner några:

  • AI hackathon - Temat var AI hackathon för att stärka vår välfärd, det blev en explosion av idéer med 80 deltagare från Boden i norr till Göteborg i söder. Kolla in uppföljningen.
  • Hack for Earth - Ett globalt hackathon med temat “Creating real solutions to climate change” under 2021 "Hack for earth" deltog personer från 121 länder.

Thinking partner

Ett annat koncept för att stödja tänkandet är “Thinking partner”, det vill säga en utpekad person som man träffar regelbundet för att fokusera på att tänka tillsammans.

Min ”Thinking partner” är sedan några år tillbaka Lisa Hartikainen, vi träffas en gång i månaden i 1.5 timme, vi har alltid en agenda som vi tar fram växelvis. Vi sätter stort fokus på att lyssna och tänka tillsammans. Begreppet ”Thinking partners” är brett, men grund och botten handlar det om att hjälpa varandra att tänka större. Vårt samspel började med ett omvänt mentorskap, som sedan efter ett par år växte över i att bli ”Thinking partners”. För oss innebär det att dela tankar med varandra, utmana varandra, synliggöra och reflektera över tankar kring olika samtidsfenomen och utforska nya idéer och tankar – i en trygg miljö som präglas av ärlighet och transparens.

Vi människor tenderar att omge oss med dem som är lika oss och vi dras per automatik till konformitet, till stor del för att det är bekvämt och enkelt. Men det är just det som gör konceptet "Thinking partners" så värdefullt utifrån flera perspektiv. Lär mer av vår blogg om Thinking partners.

Läsa och Lyssna

Att läsa och lyssna är ett sätt att exponera sig själv till andra perspektiv och tankar. Det är viktigt att man medvetet läser och lyssnar på perspektiv som man inte håller med om, och att man vågar utmana sig själv. En bok eller podd är ytterligare ett koncept för att stödja tänkandet.

Några böcker och poddar som har varit värdefulla för mig den senaste tiden: 

Tänka framåt   

Nå, vi har ju en hel del att tänka på som individ, organisation, nation men även globalt. Hur ska vi tänka kring klimatomställningen, möjligheter och utmaningar med de nya tekniska fältet? Hur ska vi tänka kring våra befintliga samhällsstrukturer? Hur ska vi tänka kring de exponentiella förändringar som vi bevittnar inom AI? Kommer AI kunna tänka framöver? Kommer vi att kunna tänka tillsammans med AI? Hur ska vi tänka när någon annan tänker annorlunda än oss? Hur ska vi tänka tillsammans för att skapa det Sverige vi vill ha? Hur ska vi tänka kortsiktigt och långsiktigt?

Våra förmågor att tänka stort och holistiskt blir avgörande förmågor i skapandet av vår framtid nu och för lång tid framåt.

Att tänka på tills vi ses igen… 

  • Har du en “Thinking partner” - If Not - Why not  
  • Hur tränar du ditt tänkande? 
  • Vad har du inte tänkt på? 

Jag kommer att resonera och reflektera i dessa frågor framöver så håll utkik, stay tuned! Jag tror att vi kan göra varandra bättre och göra skillnad tillsammans 

Följ mig på linkedin Tony MC Carrick, Strategisk rådgivare