2023-03-16

Kreativiteten – nyckeln i välfärdens omställning​​​​

I detta inlägg ska jag resonera och reflektera kring varför jag tycker att den tid vi lever i är just kreativitetens tid och varför jag tycker att det är nyckeln i välfärdens omställning.

Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick
Strategisk rådgivare

Vi i Sverige men också så klart globalt står mitt i och inför flera paradigmskiften som hänger ihop med den snabba teknikutvecklingend den hållbara omställningen, vår åldrande befolkning och inte minst  förväntningar från våra medborgare och medarbetare. Alla dessa parametrar påverkar hur vi kommunicera, lever, samexisterar, konsumerar, lär, gör affärer, konsumerar, arbetar och skapar relationer och innoverar. Vi lever i en tid där vi ser ett brett genomslag av Artificiell Intelligens till ett flertal som Chat GPT1 som hade 100 miljon användare2 efter två månader.  

Vi ställs inför både spännande och utmanande frågor där våra kreativa förmågor kommer att ha en avgörande betydelse för välfärdens omställning. 

Frågor som:

Hur ska Team Human3 och Artificiell intelligens (AI) samspela framöver?

Var är vi?

Vad säger vår omvärld 

​​​​👉 OECD4 

"Singularity" is defined as a future period during which the pace of technological change will be so rapid, its impact so deep, that human life will be irreversibly transformed. Critics argue, however, that past exponential growth of computing power does not guarantee similar trends in the future.” 

👉 World Economic forum5  

” As we crossed the threshold into 2023, a question echoed in the sustainability community: What are we going to do differently this year to turn things around?” 

👉 Indien6  

India will be the first country to expand design thinking and innovation courses in schools, with the Central Board of Secondary Education (CBSE) all set to roll out books from class seven onwards.

Vad kan vi lära oss av detta

Sveriges utmaningar är i mångt mycket lika många andra länder och kontinenter i världen, tex som den åldrande befolkning i Japan7 där 15% av befolkning är över 75 år. Den hållbara utveckling8 och den snabba tekniska utveckling är globala frågor och måste adresseras utifrån ett globalt perspektiv. Vi lever i en brytningstid med flera sammankopplade paradigmskiften som påverkar varandra. Ett väldigt viktigt budskap från världshälsoorganisationen som vi behöver ta till oss.  

”What are we going to do differently this year to turn things around” 

Jag tycker att det är inspirerande att Indien som idag är världens folkrikaste land9 arbetar proaktivt och sätter fokus på innovations förmåga redan i grundskolan, dvs de vill ge ökat fokus för att stödja de kreativa förmågorna. 

När det gäller frågan om den snabba tekniska utvecklingen så kan vi ta AI fältet som ett exempel. Vi har redan idag inom välfärden många tillämpningar inom så kallad Narrow AI10 ( kallas också weak AI) dvs. AI förmågor för ett enskild fält, som bearbetar text, bildigenkänning, text generering, röst mm. I vissa fall inom Narrow AI ser vi exempel där AI:s förmåga överskrider människans egen som i fallet Alpha Go11 där en AI slog världsmästaren i spelet Go12 

Strong AI13 (kallas också artificial general intelligence - AGI) är något helt annat, detta kan man enkelt förklara som människoliknande artificiell allmän intelligens. Detta finns inte idag och de lärda1415 tvistar om huruvida det någonsin kommer… Jag vill ändå påstå att vi står inför många vägval framöver inom fältet AI där vår gemensamma kreativa förmåga kommer att bli avgörande för välfärdens omställning.

Framåt

Vad ska vi göra annorlunda, och kanske ännu viktigare, hur ska vi göra annorlunda, vad är viktigt och relevant och vad är inte viktigt och relevant? 

Vår välfärd har ett antal paradigmskiften framför sig, vi har ett brett urval av erfarenheter, lärdomar och tekniska förmågor till vårt förfogande, både nationellt och globalt. Vi behöver säkerligen utmana vissa av våra befintliga strukturer16 och skapa nya strukturer som är mer förenligt med en snabbt föränderlig global värld.  Vi behöver skifta fokuset från inåt i organisationen till utåt gentemot våra medborgare och inte minst ta vara på medarbetarnas kompetenser och kreativitet.  

Jag tänker att vi kommer att behöva tillvara våra gemensamma kreativa förmågor för att klokt kunna navigera fram i AI landskapet framför oss, oavsett om vi kommer till ett scenario med Strong AI eller inte. Frågor som vilka fält vill vi automatisera, vilka beslut vill vi låta AI ta, hur vi skyddar vår integritet? Hur ska vi säkerställa att våra AI lösningar inte reproducerar (eller förstärker) befintliga skadliga normer, strukturer som finns i vårt samhälle.    

Inte minst behöver vi tänka och agera kreativt och innovativt kring frågan hur "Team Human" och hur AI ska samspela framöver för att säkerställa välfärdens omställning. 

Kreativiteten nycken till välfärdens omställning  

Jag vill påstå att det är många som vill, många med höga kompetenser, med olika perspektiv och förmågor. Vår största utmaning blir hur vi tar tillvara på de kreativa förmågorna för att klokt kunna navigera i det nya landskapet och ta beslut för att stödja välfärdens omställning.  

Dessa frågor kanske kan hjälpa oss att hitta vägar framåt: 

  • Hur vill vi att samhället ska se ut? 
  • Hur ska vi skapa större lycka i samhället? 
  • Hur fångar vi upp kreativa förmågor? 
  • Hur bygger vi strukturer som främjar kreativitet och innovation? 
  • Hur ska Team Human och AI samspela framöver?

Att fundera på tills vi ses igen… 

👉 Vad är din vision av välfärd 5.0?
👉 Hur jobbar du och din organisation med att fånga upp kreativa idéer och koncept? 
👉 Tror du att Strong AI kommer att bli verklighet i din livstid? 

Slutord

Denna gång vill jag avsluta med två citat av Douglas Rushkoff17 Team Human 

”The future is not something we arrive at so much as something we create through our actions in the present” 

” Human beings are not the problem - We are the solution” 

Jag kommer att resonera och reflektera i dessa frågor även framöver så håll utkik, stay tuned! Jag tror att vi kan göra varandra bättre och göra skillnad tillsammans. 

Hör gärna av dig
På Atea jobbar vi både med strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling och kan stötta dig i de här frågorna.