2024-03-18

Atea guidar toppchefer i nya universitetsprogrammet ”AI for executives" 

Beslutsfattare köar för att få en plats på den unika universitetsutbildningen ”AI for executives”. Efter en stor succé i Stockholm de senaste månaderna är programmet igång även i Göteborg och Uppsala. – Atea är med för att visa hur AI-mognad byggs upp i organisationer. Responsen har varit extremt positiv, säger Ian Richardson, director of executive education på Stockholms Universitet. 

”AI for executives" är det första initiativet i sitt slag i Sverige. Under sex dagar, utspridda under fyra tillfällen under några månader, drillas toppchefer att kliva in i AI-transformationen. Främst riktar sig utbildningen till näringslivet, men ett särskilt spår för offentliga verksamhetschefer finns också.

För att möta den stora efterfrågan planeras 2-3 omgångar av programmet att genomföras årligen varje ort. Det diskuteras även att lägga till ytterligare två universitetsstäder.

Ledningsgrupper behöver rustas för uppgiften att leda sina verksamheter i AI-eran

Utbildningen är framtagen för att ge toppchefer i näringslivet och den offentliga sektorn den förståelse de behöver för att kunna anpassa sina verksamheter i den AI-era vi har klivit in i.

Ian Richardson, Director of Executive Education, Stockholms Universitet.

– Om vi har ledare i organisationer som inte förstår vad AI innebär, blir resultatet lätt att de lägger armarna i kors och säger, ”det är bäst att avvakta”. Då kommer advokater och compliance-experterna att ta över. Ledningsgrupper behöver vara ”fit for purpose”, säger Ian Richardson på Stockholms universitet, som tog initiativet till utbildningen tillsammans med AI Sweden.

Ian menar toppcheferna behöver förstå tillräckligt mycket AI för att kunna driva det förändringsarbete som krävs.

– När vi använder oss av Atea i den här utbildningen är det inte för att lära ut AI-teknik, utan för att de har kompetens inom den mest kritiska punkten – hur beslutsfattarna ska lyckas genomföra de strategiska förändringar som krävs för att de ska kunna dra fördel av AI-möjligheterna, säger han.

– Responsen har varit extremt positiv. Atea gör det uppenbart för deltagarna att de faktiskt kan driva sina verksamheter att skapa nya värden med hjälp av AI.

Visar många inspirerande kundexempel

Atea varvar tre olika AI-experter på de olika utbildningarna: Johan Ripgården, Johan Lennartsson och Patrik Brodin.

Johan Ripgården

Johan Ripgården är en av Ateas AI-experter som genomför utbildningarna på programmet "AI for executives".

Johan Ripgården, som även är erbjudandeansvarig inom området analytics på Atea, berättar att medverkan i ”AI for executives"-programmet är ett välkommet inslag vid sidan om det dagliga arbetet som han och hans kolleger annars gör för kunder.

– Den stora skillnaden här är att vi har 25 beslutsfattare i rummet från nästan lika många olika bolag och organisationer. Det vanliga annars är ju att vi träffar en kund i taget, och då sätter oss in i deras förutsättningar, och ofta även bygger lösningar åt dem. Men innehållsmässigt är det faktiskt inte så stor skillnad mot de AI-workshops vi gör med våra kunder. I båda fallen visar vi många kundexempel. Vi tar upp vad andra organisationer gör, och tittar på fallgropar som andra har gått i och hur man kan undviker dem, säger Johan.

”Vi pratar väldigt lite AI-teknik”

Han berättar att han även ger beslutsfattarna flera handgripliga övningar som brukar användas vid Ateas workshops med ledningsgrupper. Som att utveckla en AI-vision och AI-strategi för verksamheten.  

Deltagarna får även stöttning i hur de bör driva sina organisationer i en riktning som leder fram till AI-lösningar som gör skillnad på riktigt. Siktet är inställt på att åskådliggöra åtgärder för att ta en organisation uppåt i AI-mognadstrappan.   

– Vi pratar väldigt lite AI-teknik utan fokuserar snarare på frågor som, ”Hur säkerställer man så att AI blir ett verktyg som stöttar affärsstrategin?”, ”Hur ska vi organisera oss?”, ”Hur ser vi till att ha rätt kompetens?”, ”Hur jobbar man med ekosystem kopplat till AI-området?”, förklarar Johan Ripgården.

En rejäl skjuts framåt i AI-omställningen

Förutom Atea så föreläser bland andra startup-professorn Robin Teigland (som var en av inspirationstalarna på Atea IT-arena hösten 2021), AI-rådgivaren Göran Lindsjö som startat och drivit flera företag inom AI, och Johan Magnusson, professor vid Institutionen för Tillämpad IT på Göteborgs universitet.

I programmet får beslutsfattarna en rejäl skjuts framåt i omställningen till den AI-era vi är på väg in i. Johan betonar hur viktigt det är att sätta igång med riktiga AI-projekt som gör skillnad i verksamheten:

– Det får inte bli så att man fastnar vid att prata om ”potentialen med AI” eller nöjer sig med enstaka pilotprojekt. Det gäller att våga sätta igång riktiga projekt. Varför hålla på med onödiga tester av teknik som redan har visat sig fungera?

Hundratals beslutsfattare kommer snart att ha gått programmet.

– Vår ambition är att ta det här initiativet vidare och involvera tusentals beslutsfattare på sikt, säger Ian Richardson. 

Johan Ripgården är en av Ateas experter på universitetsprogrammet ”AI for executives”. Här lyfter han fram det viktigaste att fokusera på för organisationer som fortfarande står i startblocken, osäkra på hur de ska dra nytta av AI.

Steg 1. Bygg upp en kompetens i ledningsgruppen.

AI är så otroligt brett och kommer att påverka alla delar av verksamheten inom kort. Lika lite som att digitalisering är en fråga för en ”digitaliseringsavdelning”, hör inte heller AI hemma på en ”AI-avdelning”. Ledningsgruppen behöver ha förståelse för möjligheter, begränsningar och risker med AI. content

Steg 2. Våga börja. Ja, här och nu.

Det är lätt att fastna i tanken att AI är något som ska nyttjas i framtiden. Om ni är ett privat företag och inte börjar använda AI nu så kommer era konkurrenter att göra det. Och om ni tillhör offentliga sektorn, kommer ni inte att kunna möta de demografiska utmaningarna. Det finns massor av beprövade AI-lösningar som andra där ute redan har gjort. Säkerligen har er verksamhet behov som kan mötas med hjälp av lösningar som faktiskt fungerar. Det handlar om att ni bestämmer er – för att köra igång, med riktiga projekt, som gör skillnad, nu.

Steg 3: Ta hjälp. Verksamhetsutveckling med AI är en lagsport.

Riktiga projekt som gör skillnad på riktigt genomförs i samarbete mellan dem som känner till problemen och utmaningarna i verksamheten, AI-expertis och dem som har kunskap om nödvändig data och infrastrukturkompetens. Och kompetens som säkerställer att lösningen möter kraven på säkerhet, etik & regelefterlevnad. 

 

AI for Executives är ett nationellt program för ledare, styrelser och toppteam i svenska organisationer. Det är ett unikt samarbete mellan uppdragsutbildningsföretagen vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet, och det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, AI Sweden. Läs mer om programmet AI for Executives

Johan Ripgården, Concept Manager Analytics och AI
Kontakta Johan om du vill veta mer!
Johan Ripgården, Concept Manager - Analytics
Skicka e-post