2024-01-22

Datadrivna företag är mer framgångsrika

AI kan vara avgörande för att accelerera den gröna omställningen och därmed säkra konkurrenskraften. Det behövs mod att välja rätt tillämpning och stärka kompetensen inom AI, särskilt på ledningsnivå.

AI Hållbarhet Företag Framgångsrika

Hållbarhet och AI behöver komma in i ledningsrummet

– Inom Atea ser vi allt fler exempel på hur artificiell intelligens (AI) bidrar till att accelerera hållbarhetsarbetet, bland annat genom att optimera energiförbrukning och transportrutter, men även för att minska svinn genom AI-drivna prognoser, säger Chiara Selvetti, Director Sustain­able Business på Atea.

Johan Ripgården, Concept Manager, analytics och Chiara Selvetti, Director Sustainable Business på Atea.

Ett konkret exempel på hur Atea arbetat med AI som en möjliggörare för klimatomställningen, är tillsammans med Halmstad Energi och Miljö. Genom att förutse elförbrukning och simulera belastning på elnäten, säkerställer man att elnätet klarar belastningar som övergången till förnybar energi innebär. 

Analyser visar att datadrivna företag generellt presterar bättre än andra bolag.

– Att använda data för att förstå vad som är mest väsentligt att jobba med, att göra prognoser och förstå effekten av strategiska beslut, leder till starkare resultat, säger Johan Ripgården, Concept Manager inom analytics på Atea. 

EU-krav på hållbarhetsrapportering är något som hänger över många företag just nu där tillgången till AI och analytics kan skapa ett effektivt stöd i den löpande uppföljningen på hållbarhetsområdet, menar Chiara Selvetti. 

Hur kommer man då i gång med AI?

– Det behövs ett kompetenslyft inom AI, framför allt på ledningsnivå, säger Johan Ripgården. Han ger rådet att tänka stort, men starta smått med att fundera igenom vilka nyckeldata som behövs i verksamheten. Atea kan bidra med att redan från början skapa en struktur som är lätt att bygga vidare på – och som snabbt kan generera nyttiga resultat. Framför allt handlar det om att linjera företagens långsiktiga hållbarhetsmål med möjliga AI-til­lämp­ningar. 

Täcker in hela AI-resan

Atea täcker in hela AI-resan, från inspiration, rådgivning, frågor runt etik, hållbarhet och informationssäkerhet till tillämpning och förvaltning av AI. AI kan användas för att analysera, effektivisera och optimera, t.ex.:

  • Lösa koordinerings­utmaningar kopplat till den cirkulära ekonomin, där flera aktörer i ett ekosystem ska samarbeta för att eliminera avfall.
  • Effektivisera företags arbete med due diligence.
  • Analysera och minska värde­kedjans utsläpp.

77% av alla it-chefer inom privat sektor uppger att de vill stötta och jobba för minskning av verksamhetens klimatutsläpp. 4/10 it-chefer vill också verka för att minska kundernas klimatpåverkan.

Vill du skapa ett större mervärde med hjälp av AI i din verksamhet, och ta den till nästa nivå?

Lär dig mer om artificiell intelligens (AI) här.

Källa: Ateas årliga CIO-undersökning, Voister CIO Analytics 2023.