2024-03-11

Stärk konkurrenskraften med AI: Så får ni fart och riktning på resan

Många dagliga problem, uppgifter och utmaningar i er verksamhet kan lösas enklare, snabbare och till lägre kostnad med hjälp av AI. Har ni funderat på vilka? Var kan AI omgående göra nytta hos just er? – På fyra timmar kan vi identifiera vilka AI-insatser ni bör prioritera, säger Johan Lennartson, AI-rådgivare på Atea som faciliterar AI-hackaton, som driver fram innovation på stora bolag.

AI Hackaton

De fyra timmarna är designade för att hjälpa större organisationer att få fart på sitt nyttjande av AI.

– Hela syftet med att göra ”hacket” är att få fram use case för den egna verksamheten. Det går inte att luta sig tillbaka i den här utvecklingen. Tiden finns inte. I Sverige är vi redan långt efter. I länder som USA, Kina, Storbritannien och Holland är bolagen generellt mycket bättre på att dra nytta av tekniken. Här har många knappt börjat. Att fortsätta avvakta är det farligaste man kan göra. Många bolag kommer att konkurreras ut på grund av att de är för passiva, säger Johan Lennartson.

Att genomföra ett AI-hackaton gör inte bara att ni kommer igång med AI ordentligt. Ni undviker också den AI-fälla som många oaktsamma bolag trampar i:

– Många gör misstaget att tro att de påbörjat sin AI-resa för att de köpt någon av de tusentals produkter som marknadsförs som AI-produkter, till exempel en tjänst för automatisk kontering av fakturor. Den kanske utför tre saker bra, men när ni upptäcker den fjärde behöver de köpa in en annan produkt. Det leder ganska snart till en spaghettimiljö där strategi och riktning saknas.

Johan Lennartson

Johan Lennartson, AI-rådgivare på Atea som faciliterar AI-hackaton.

"Många ser värdet av att skapa AI-assistenter"

”Hacket” leder till att deltagarna lär sig att se på sin verksamhet genom ett par AI-glasögon. På de korta fyra timmarna upptäcks massor av vägar att spara tid, pengar och förbättra arbetsprocesser och service, internt som externt.

– Störst intresse just nu väcker generativ AI, typ ChatGPT, och hur det kan användas på verksamhetens egen data. Många ser värdet av att skapa AI-assistenter som hittar och förmedlar olika typer av information, och anpassa kommunikationen efter olika målgrupper, säger Johan Lennartson.

Här följer några exempel på AI-tillämpningar som fötts under tidigare AI-hackaton. En del har gått vidare som pilotprojekt och även konkreta AI-lösningar som nu implementeras i stor skala.

Sju exempel: Så skapar verksamheter nytta med generativ AI

  1. Petra, en AI-chatbot hos fastighetsförvaltaren Fastighetsnabben, som blixtsnabbt hittar och sammanställer information från organisationens egna dokument – sådant som tidigare tagit massor av tid och energi att leta reda på och sammanställa.
  2. En AI-mentor som lever i mobiltelefonerna i den kommunala vård och omsorgen i Lidingö. Den mentorn kan vikarier och nya medarbetare rådfråga när de känner sig osäkra. "Hur behandlar jag den här brukarens liggsår?", "Hur ska jag dokumentera X?" och så vidare. Svaren genereras från verksamhetens egna rutiner, riktlinjer och policys.
  3. En kundtjänst-assistent som via intern dokumentation hjälper kundtjänstmedarbetare att snabbt få vägledning i hur ett problem ska lösas, eller svara på kunders frågor när de överväger att köpa en produkt.
  4. En språkförenklare som tar sig an långa, torra eller svårtydda dokument – och presenterar innehållet på ett sätt som gör att fler kan ta till sig av informationen.
  5. En HR-AI som hjälper chefer med alla tänkbara administrativa frågor relaterade till HR.
  6. En produktguide-översättare som sparar enormt mycket tid och pengar för ett bolag som behöver ha produktguider publicerade på 40 olika språk. Atea har tagit fram en liknande AI-översättare inom domstolsväsendet, där den nu används för att översätta domar med juridisk precision.
  7. En kommunikativ assistent som uttrycker sig konsekvent. AI:n kan se till att rätt typ av uppgifter kommer med i en viss typ av mejl – och att innehållet blir konsekvent, träffar rätt i tonalitet och återspeglar företagets kultur och värderingar.

”Lättare än de flesta tror”

Enligt Johan Lennartson uppstår en mängd värdefulla insikter när deltagarna samlas i ett rum i syfte att hitta anpassade AI-idéer att implementera i den egna verksamheten.

Den kanske vanligaste reaktionen: ”Oj, vad fort det går!”

Och efter det: ”Det verkar inte speciellt svårt!”

– Det känns ofta som att folk tänker att AI är något hyperavancerat och abstrakt. Så måste det inte alls vara, och det blir tydligt under hacket. Om du har klarhet i vilka förmågor AI besitter och lite koll på vilka data din organisation har – och säkerställer att den är på plats – blir det inte så besvärligt. Det är tvärtom ganska lätt. Mycket lättare än de flesta tror, säger Johan.

Just med generativ AI blir vägen framåt extra tydlig:

– Då kan vi jobba mycket med existerande pdf:er, produktblad, lathundar och liknande. Det går snabbt att ladda upp. Du behöver inte sitta och hacka särskilt länge innan du får en bild av hur det kommer att se ut.

”Seeing is believing”: Därför görs ofta prototyper under hacken

– Vi gör prototyper i ungefär hälften av hacken, särskilt i större grupper brukar våra kunder efterfråga det. Det gör att chefer och medarbetare får en helt annan förståelse för att AI-tillämpningar går att förverkliga i deras verksamhet. Som min kollega Tony McCarrick säger, ”seeing is believing”. Det hjälper för att komma över den mentala tröskeln.

Den fyra timmar långa processen har vanligtvis en snabb ROI (return och investment), och är strategiskt ovärderlig för att hänga med i AI-utvecklingen.

– Hacket är ett så enkelt sätt att komma igång. Det är inte tidskrävande, är ingen raketforskning, och är inte jättedyrt. Ändå ger det effekter. Det slår flera flugor i en smäll. Det ger både inspiration och utbildning, och en shortlist på konkreta saker att gå vidare med.

Så går ett AI-hackaton till

Steg ett: Öppna ögonen för möjligheterna med AI

Här visas massor av verkliga exempel på hur olika organisationer skapat nytta med AI. Genom att ta del av exempel från många branscher och olika typer av AI väcks ofta många idéer om paralleller i den egna verksamheten. I det här första steget får deltagarna även en bra inblick i de olika AI-förmågorna och hur tekniken fungerar på en konceptuell nivå.

Steg två: Hur kan VI använda AI?

Inspirerade av det första steget i hacket, flyttas nu blicken till den egna verksamheten: Vad kan VI göra? Vad skulle göra skillnad hos oss?

I detta steg får deltagarna skriva ner så många idéer de kan om möjliga tillämpningar av AI i deras egen verksamhet.

Steg tre: Utvärdera & prioritera use case

Med alla idéer om hur AI kan användas i verksamheten nedskrivna, är det dags att hitta de bästa. Atea har tillsammans med AI Sweden tagit fram verktyg för att just utvärdera AI use case, med fokus på värde och genomförbarhet. Med hjälp av dessa verktyg väljer deltagarna ut sina favoritidéer. Ofta görs detta i lag och avslutas med en tävling där varje lag får pitcha sin idé för resten av deltagarna innan en vinnare koras genom en omröstning.

Steg fyra: Prototyper

Beroende på hur hacket är upplagt görs även en teknisk prototyp för att ge en känsla för hur det skulle kunna se ut. Det görs framför allt i större grupper där eventet har stort fokus på att ge medarbetare en bra utbildning. Ibland görs istället förberedda demos baserade på testdata som hämtats från kunden innan hacket.

Vilka bör vara med?
De som är insatta i verksamhetens utmaningar. I mindre bolag kan man ofta ta representanter från hela verksamheten, i större bolag är det oftast klokt att avgränsa till de delar av organisationen som kommit längst på den datadrivna resan, det vill säga har bäst koll på sin data.AI-entusiaster är en fördel att ha med vid sidan om seniora personer och beslutsfattare. Då upptäcker ni lättare de lägst hängande frukterna, kan hitta ett bra pilotprojekt och får ambassadörer för arbetet.Beslutsfattare. För att kunna gå vidare med de bästa idéerna efter hacket krävs det någon i
rummet som är beredd att ordna fram de resurser som krävs för att realisera de bästa idéerna.

AI-hackaton - Utforska möjligheter med AI i din organisation för att skapa mervärde i närtid.
 

Johan Lennartsson
Kontakta Johan
Johan Lennartson, Business Consultant
Skicka e-post