2023-10-02

Generativ AI och stora språkmodeller – vad är grejen? 

I detta inlägg ska vi, Johan Lennartson och jag, resonera kring begreppet generativ AI, vad det är och varför det har fått ett sådant stort genomslag i Sverige och världen. Inte minst ska vi resonera och reflektera kring hur vi kan skapa värde med generativ AI, både inom offentlig och privata sektor. 

Johan Lennartsson
Johan Lennartson
Business Consultant
Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick
Strategisk rådgivare

Den 21 september anordnade vi ett webinar “Generativ AI inom offentlig sektor", med fokus på de bästa användningsfallen från vårens hackathon och det pågående pilotprojektet med Microsoft, Skellefteå kommun och Lidingö stad.

Drygt 800 personer var anmälda, vilket gör det till vårt största fristående webbinar någonsin. Vi hade bland annat representanter från 124 av landets 290 kommuner – det säger en hel del! Bland deltagarna fanns såväl små som stora kommuner, företag och myndigheter. 

Generativ AI och LLMs - vad är det?

Generativ AI (GenAI) refererar till algoritmer som kan användas för att skapa nytt innehåll, inklusive ljud, kod, bild, text och video. Anledningen till det enorma genomslag vi nu ser inom området beror till stor del på tekniken bakom, LLMs (Large Language Models).

 

LLMs är kraftfulla AI-modeller som specifikt är utformade för att hantera och generera mänskligt språk. Dessa modeller, som GPT-4, är tränade på enorma mängder data, och har förmågan att svara på frågor, klassificera summera, generera förenkla och översätta text, samt att skapa bild, video, tal och kod.

Generativ AI - varför så mycket snack om detta?

Det finns flera anledningar för att generativ AI har fått ett sådant enormt genomslag i Sverige men också i världen. 

  • ChatGPT har blivit en ögonöppnare för väldigt många när det gäller möjligheterna inom området AI. 
  • LLMs har en generell förståelse för det mänskliga språket, till skillnad ifrån traditionell maskininlärning som oftast varit extremt specialiserad på en enskild uppgift.
  • Tidsramen för att bygga lösningar inom generativ AI är ofta kortare än andra typer av AI
  • Tillämpningar inom generativ AI är ofta lätta att skala både i och utanför organisationen  

Generativ AI - Hur skapar man mervärde

Ett sätt att beskriva mervärde som kan skapas via generativ AI är att utgå ifrån olika perspektiv såsom medborgare, medarbetare och organisationen i sina delar och helhet. 

Medborgare
Generativa AI - användning som direkt gynnar medborgarna genom snabbare och mer skräddarsydda tjänster som ökar transparensen och tillgängligheten och därmed skapar en mer relevant service. 

Medarbetare
Generativa AI - användning som direkt gynnar offentliga anställda för att öka kvalitet och effektivitet i leveransen gentemot både organisationen och medborgare.   

Organisationen
Generativa AI - användning för att öka kvalitet och effektivitet i organisationen som helhet.

Pilotprojektet med Lidingö och Skellefteå  

Atea Sverige och Microsoft Sverige har inlett ett samarbete med fokus på digitaliseringen av svensk välfärd. Under hösten kommer ett antal lösningar med utgångspunkt i generativ AI utvecklas tillsammans med Lidingö stad och Skellefteå kommun. Målet är att hjälpa offentlig sektor realisera nya möjligheter för medborgarna och medarbetare genom att nyttja AI. 

Några exempel på de lösningar som byggs inom projektet:Får jag lov - En digital assistent utformad för att assistera medborgare och andra intressenter att lokalisera och sammanfatta relevant information gällande regler för deras fastighet. Kundtjänst - En digital assistent som ger handläggare lösningsförslag på inkomna ärenden, genom att använda kundens frågor och ytterligare detaljer om ärendet från befintliga datakällor.  Mentor för vård och omsorg - En digital assistent tillgänglig i telefonen eller datorn som identifierar och presenterar relevant information för medarbetare inom vård och omsorg, exempelvis rutiner. Assistenten kan byggas för att hantera såväl tal som text, samt översätta till olika språk vid behov. 
Taltidning - Skapa en automatiserad taltidning genom identifierar relevanta nyheter och transformerar dem från text till tal. Möjliggör även förenkling, översättning och individanpassat urval av innehåll. 

De generativa AI lösningar som nu byggs i samarbete med Lidingö och Skellefteå byggs på organisationens egna data. Lösningar och ramverken byggs i Microsoft Azure.  

Frågor och svar

Vad är det för skillnad mellan ChatGPT och de lösningar som Atea tar fram? 

Våra lösningar är enklare att anpassa och att integrera i befintliga processflöden.

Bygger ni lösningar i molnet? 

Ja vi bygger dessa lösningar i Microsoft Azure. 

Hur hanterar ni personuppgifter i era generativ AI-lösningar? 

I enlighet med deltagarnas ordinarie rutiner för informationssäkerhet.

Är era lösningar skalbara?  

Vi har fokus på skalbarhet i samtliga av våra piloter, skalbara i organisationen, men även i andra kommuner och organisationer. 

Om min organisation vill testa, hur gör jag då? 

För er som snabbt och enkelt vill komma igång och testa en Azure-baserad digital assistent på era egna data har vi tagit fram ett fastprisupplägg enligt bilden nedan. Om ni har en egen idé är vi självklart intresserade av att utforska den också. Anmäl ditt intresse via den här länken så kontaktar vi er.

Reflektioner

Det är kul att intresset är stort för AI just nu - men för att realisera den enorma potentialen måste fler förstå sig på hur man kan tillämpa tekniken i praktiken. Det viktigaste vi kan göra just nu att öka den förståelsen hos våra kunder genom goda exempel och att pusha dem till att våga testa själva.  

Det vi ser i arbetet med generativ AI är att tröskeln är ganska låg för att komma igång och skapa ett mervärde i organisationen i närtid. Det i sin tur hjälper organisationen att öka sin leveransförmåga och skapa förutsättningar för att identifiera andra områden där AI eller andra tekniska fält kan skapa mervärde. Utvecklingen inom AI är globala frågor, det skär igenom privat och offentlig sektor, vi behöver hjälpas åt, låt oss hjälpas åt.  

Lite lästips  

Stay tuned!
Vi tror att vi kan göra varandra bättre och göra skillnad tillsammans.
// Johan & Tony 

Hör gärna av dig 
På Atea jobbar vi både med strategisk rådgivning och verksamhetsutveckling och kan stötta dig i de här frågorna