Hoppa till huvudinnehåll
Nyhet2023-09-14

Atea och Microsoft i nytt samarbete för att stärka välfärden med generativ AI

Atea Sverige och Microsoft Sverige inleder ett nytt samarbete med fokus på digitaliseringen av svensk välfärd. Under hösten kommer ett antal lösningar med utgångspunkt i generativ AI utvecklas tillsammans med Lidingö Stad och Skellefteå Kommun. Målet är att gemensamt utveckla lösningar som hjälper offentlig sektor att skapa nya möjligheter för medborgarna genom att nyttja AI.
Vuxna människor

Sverige står inför en rad utmaningar så som bland annat en åldrande befolkning, en orolig omvärld, snabb teknikutveckling och trängande krav på en hållbar omställning. Utmaningar som kräver att svensk offentlig sektor hittar nya sätt att arbeta på för att kunna fortsätta leverera den välfärd vi vant oss vid.

Redan 2020 uppskattade Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, att den potentiella nyttan med AI uppgick till 140 miljarder kronor årligen* för offentlig förvaltning, men än så länge har vi misslyckats att ta tillvara på denna möjlighet.

Tidigare i år genomförde Atea, Microsoft och AI Sweden ett hackathon där över 80 kommunanställda från över 20 svenska kommuner och regioner samlades för att utforska möjligheterna med generativ AI. Resultatet blev fler än 500 idéer om hur tekniken kan stärka vår välfärd. Med detta nya samarbete vill Atea och Microsoft nu ta nästa steg genom att förverkliga ett antal av dessa idéer. Först ut är Lidingö Stad och Skellefteå Kommun som kommer att utveckla och testa nya AI-baserade lösningar som tar sig an verkliga utmaningar i deras verksamheter.

– Nu fortsätter vi AI-resan med offentlig sektor och förhoppningen är att nya värdeskapande lösningar som kan implementeras ska blir fler, och kunna spridas till fler av Sveriges kommuner och regioner. Det blir en viktig pusselbit för att hjälpa offentlig sektor att stå bättre rustade inför framtidens utmaningar, säger Tony Mc Carrick, strategisk rådgivare på Atea Sverige.

– AI-utvecklingen skapar snabbt nya möjligheter för oss att förändra vårt samhälle så som vi känner det i dag. Vårt välfärdssystem är ett område som kommer att påverkas, och där AI har potentialen att lösa svåra utmaningar som kommer vara till gagn för oss som medborgare. Tillsammans med Lidingö Stad och Skellefteå Kommun tar vi nu ett steg för att utforska hur AI-lösningar kan förbättra vardagen för våra medborgare, säger Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft Sverige.

– Genom vårt partnerskap med Atea och Microsoft omvandlar vi dagens utmaningar till morgondagens möjligheter. Tillsammans sätter vi en ny standard för hur vi använder teknologi till förmån för våra medborgare, skapar en mer hållbar, tillgänglig och inkluderande framtid för alla på Lidingö, säger stadsdirektör Daniel Broman, Lidingö stad.

– Vi har utforskat AI inom olika områden. Förutom satsningar på exempelvis IoT, Internet of things, har vi också genomfört en medborgardialog med AI-stöd. Därför är vi intressanta som partner i det här spännande samarbetet. Vi ser detta som en viktig del i det fortsatta lärandet. Den resan gör vi gärna tillsammans med andra, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör på Skellefteå kommun.

Kontakt

Anthony Mc Carrick
Tony Mc Carrick Strategisk rådgivare
Johan Lennartsson
Johan Lennartson Business Consultant