2024-03-19

Då ska du välja molnet för dina AI-tjänster

Allt fler företag vill implementera AI i verksamheten, men det kan vara svårt att veta var man ska börja. När är det rätt att välja molnbaserade lösningar, en hybridmodell eller ett traditionellt datacenter? Svaret beror ofta på vilka förutsättningar som finns i organisationen och i befintlig infrastruktur.

Olof Eilertsson, IT-rättsjurist på Atea.

Molntjänster erbjuder generellt sett en kostnadseffektiv lösning för AI, men säkerhet måste alltid vara en grundläggande förutsättning och behöver många gånger bedömas för varje enskild applikation. Samma sak gäller valet av driftsform för en AI-lösning, där beslutet kan bero lika mycket på teknik som lämplighet utifrån flera andra perspektiv. Utvecklingen går emellertid snabbt och det sker redan en förflyttning mot att AI också hanteras av slutanvändarna i verksamheten.

– Det är uppenbart att det för främst mindre verksamheter kan vara utmanande att göra de investeringar i egen utrustning som krävs för att utnyttja hela den kapacitet som AI kan erbjuda, självklart beroende på vad det är för funktion man vill använda, säger, säger Olof Eilertsson, IT-rättsjurist på Atea.

Möjligheten att nyttja AI-tjänster genom molnbaserade lösningar har öppnat upp potential för flera företag och organisationer att ta del av avancerade it-miljöer och stora datamodeller eller system för att hantera information. Någonting som bidrar till att frigöra ännu mer innovationskraft i ett bolag.

– Om man vill använda hela eller delar av den kraft som finns inom AI-utvecklingen erbjuder molntjänster oftast den bästa möjligheten. Genom att nyttja molntjänster får man tillgång till de beräkningskapaciteter som många gånger krävs för att fullt ut använda AI:s möjligheter, säger Olof Eilertsson.

Att molnbaserade tjänster har flera praktiska fördelar när det kommer till att nyttja kraften inom AI är sedan länge konstaterat. Det kan röra sig om skalbarhet för att optimera resurser eller tillgänglighet och enklare åtkomst i en mer hybrid arbetsvärld. Samtidigt är det viktigt att utgå från den egna situationen inom företaget för att effektivt kunna nyttja de möjligheter som finns.

– Att nyttja ny teknologi i molntjänster blir väldigt kostnadseffektivt då det både är skalbart och flexibelt. Men det kan vara att företag av regulatoriska eller lämplighetsskäl inte kan använda molntjänster. För de som inte kan eller har möjlighet att nyttja molntjänster finns ändå möjligheten att ta del av AI-lösningar genom att nyttja infrastrukturtjänster för att bygga en egen AI-plattform. Både med en extern partner eller i egen miljö, säger Olof Eilertsson.

Olof Eilertsson, Senior It Rättsjurist och Informationssäkerhetskonsult
Kontakta mig vid frågor
Olof Eilertsson, Senior it-rättsjurist & informationssäkerhetskonsult
Skicka e-post