Hoppa till huvudinnehåll
2024-06-24

De 3 största riskerna med Cloud

Man hör ibland att; ”Det finns inget moln – bara någon annans dator.” Även om det sägs lite skämtsamt, så är det lika fel som att gå in på en ICA Maxi och påstå att det bara är någon annans skafferi. Molntjänster öppnar helt andra möjligheter tack vare sin skalbarhet, tillgänglighet, säkerhet, redundans och inte minst skräddarsydda funktioner.

Mattias Bruhn
Mattias Bruhn
Chefsarkitekt
De tre största riskerna med Cloud

Har vi missat de största riskerna?

Molntjänster öppnar helt andra möjligheter tack vare sin skalbarhet, tillgänglighet, säkerhet, redundans och inte minst skräddarsydda funktioner. Det har under åren debatterats mycket om moln och ofta har fokus legat på risker, men frågan är om vi inte har glömt att ta upp de största riskerna?

Här är (enligt mig) de tre största riskerna med Cloud som du verkligen bör se upp för:

1 - Risken att inte väga in fördelarna

Allt vi gör omgärdas av risker, och så även när det handlar om att nyttja cloud. Men precis som med allt annat måste risk vägas mot nytta. Det finns risker att ta bilen för att åka och handla eller ge sig ut på en träningsrunda med cykeln, men vi gör det ändå, eftersom fördelarna överväger riskerna. Däremot försöker vi riskminimera genom att följa lagar och regler samt använda säkerhetsanordningar som säkerhetsbälten och hjälm.

På samma sätt behöver vi föra en dialog kring vad de övergripande målen för organisationen är, och hur it-avdelningen ska stödja organisationens resa mot de målen. Vad har ledningen för krav på it-funktionen idag och imorgon och för vilka tjänster bör molnet vara en möjliggörare för att nå de målen?

Men tyvärr fastnar många organisationer istället i ett resonemang om att försöka uppnå noll-risk när det kommer till molnet, vilket innebär att vi både missar att titta vad som finns i andra vågskålen i form av nytta men också att väga det mot nuvarande risknivå med befintlig drift. Strävan efter noll-risk, blir istället den största risken – dvs att missa att se hela bilden…

2 - Risken att inte hålla jämna steg med utvecklingen

AI är vår tids internetrevolution, på samma sätt som vi idag kan minns hur det var före internet kommer vi nog se tillbaka på tiden före AI:s breda genombrott om ett antal år. Men det går fort och hur mycket vi än anstränger oss kommer det vara tufft att hålla jämna steg med utvecklingen, men en sak som är säker är att vi måste bygga bort så många trösklar det går för att vara så snabba som vi kan. Vi bör inte låta föråldrade systemlösningar och arkitektur hämma verksamhetsutveckling.

När det kommer till att utveckla och dra nytta av AI finns det stora fördelar med att nyttja Cloud. Dels för att tillfälligt dra nytta av extra kapacitet för att träna AI-modeller, dels för den smått otroliga snabbheten och enkelheten att bygga AI-tjänster med byggklossar och nocode/lowcode-utveckling.

Det går såklart att realisera AI även i det lokala datacentret, men med avkall på tid och flexibilitet och i förlängningen risken att inte kunna hålla jämna steg med utvecklingen.

3 - att glömma se sig själv i spegeln

Det finns för- och nackdelar med alla driftsformer och beroende på vad som bedöms vara hotbilden så behöver skyddet anpassas därefter. Är det cyberkriminella, statligt understödda hackare eller krigshandlingar vi ska anpassa skyddet mot. Oavsett vilket så finns det stora vinster att sprida sina risker, i olika sourcingformer, på olika geografiska platser – kanske till och med i olika länder.

Ukraina hamnade efter krigsutbrottet i en situation där både publik och privat sektor snabbt behövde flytta stora delar av sin data till just molntjänster eftersom de räknade med att fienden skulle attackera de lokala datacentren.

Men även i fredstid finns det stora vinster med att nyttja molntjänster, då man drar nytta av molnjättarnas resurser för att investera i säkerhet. Genom bra avtal och att flytta delar av ansvaret till molnleverantören kan organisationer uppnå högre säkerhet, samtidigt som det är möjligt att spendera mindre tid på icke värdeskapande uppgifter som patchning.

Jakten efter hög säkerhet blir istället risken att man granskar säkerheten i molnplattformen med lupp, men glömmer att se sig själv i spegeln.

Undvik risker - genom att ta risker…

När vi står inför möjligheten att förändra något, är det naturligt att fokusera på de potentiella riskerna och utmaningarna. Vi tänker på kostnaderna, de tekniska problemen, och motståndet. Men detta är bara en del av ekvationen. Att inte förändra kan vara minst lika riskabelt, om inte mer.

För att inte förändra innebär också risker – risker som kan vara svåra att upptäcka direkt men som kan ha långvariga och negativa konsekvenser. Om vi väljer att stå stilla medan världen runt omkring oss förändras, kan vi snabbt hamna på efterkälken.

Samtidigt handlar det väldigt sällan om allt eller inget. Utan för de allra flesta kommer framtiden vara hybrid där vi drar nytta av det bästa från såväl molnet som onprem.

Mattias Bruhn
Mattias Bruhn

Vill du fortsätta resonemanget kring molnfrågan, följ mig på LinkedIn eller kontakta mig via e-post.

Skicka e-post