2024-04-15

Så kan generativ AI lyfta svensk välfärd

Det är snabbt, skalbart och inkluderande. Fördelarna med generativ AI är, enligt Anthony Mc Carrick, fler än den mest uppenbara – att tekniken är del av lösningen på framtidens kompetensutmaning.

Vi människor och våra hjärnor är fantastiska, men vi är också begränsade. Det menar Anthony Mc Carrick, strategisk rådgivare på Atea. Han pekar på all den information vi, i olika verksamheter, har samlat på oss och som vi faktiskt inte kan analysera själva.

– Varje mynt har flera sidor och även AI är fullt av paradoxer. Jag vill ändå påstå att AI:s generella förmåga att analysera information är otroligt värdefull. Ekonomiska data, miljödata … AI hjälper oss att fatta bättre beslut, säger han innan vi går vidare in på ett fält inom AI som är ytterst aktuellt: generativ AI.

AI-genererad mentor för hemtjänsten

Ett bra exempel på användning av generativ AI pågår nämligen just nu inom hemtjänsten i Lidingö stad. Pilotprojektet "Mentor för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden" är en AI-driven chattbot som tillhandahåller vägledning till medarbetare ute hos kunderna. Satsningen har satts i verket i högt tempo.

– Det här blir förstås en del av lösningen på den stora utmaning som många kommuner står inför, att hitta personal med rätt kompetens.

Anthony Mc Carrick

AI:s generella förmåga att analysera information är otroligt värdefull, menar Anthony Mc Carrick, strategisk rådgivare på Atea.

Tre fördelar med generativ AI

Anthony Mc Carrick berättar om tre stora fördelar med generativ AI, utöver att tekniken effektiviserar arbetet och löser resursutmaningar.

– Lösningarna är skalbara. Det vi gör med Lidingö nu … det finns ju fler kommuner som har hemtjänst. Och när det går att skala upp får man mer valuta för pengarna och kan hjälpa hela den offentliga sektorn. Lösningarna är dessutom tillämpningsbara inom andra områden.

Fördel nummer två har vi varit inne på, hastigheten i projekten. Mentorprojektet i Lidingö startade i augusti 2023 och redan nu är sluttester igång. Att det går fort betyder också att lösningarna kan bli kostnadseffektiva.

– Slutligen har vi en ”game changer”. Generativ AI kan anpassa informationen till mottagaren. Inom hemtjänsten kan man till exempel ge svar på olika språk. Det har pratats mycket om exkludering av vissa grupper i det digitala samhället, men det här är inkluderande – tillgängligt och begripligt.

Hackaton startar upp projekten

För att se möjligheterna med generativ AI erbjuder Atea så kallade hackatons. Anthony Mc Carrick berättar om när 150 chefer samlades i Sollentuna kommun. Inledningsvis byggde han och hans kollegor upp en förståelse för vad generativ AI är och vad det kan göra. Sedan tog ett idéspånande utan dess like vid.

– Alla fick sju minuter på sig att skriva ner så många idéer de kunde komma på kring generativ AI. I grupper – heterogena grupper där deltagarna har olika erfarenheter, det är viktigt – valdes sedan den bästa idén ut, varpå alla samlades för att höra en 90 sekunder lång pitch på varje grupps utvalda idé. Slutligen röstades en idé fram, berättar Anthony Mc Carrick.

Hackatonet avslutades med att de bästa lösningarna visualiserades med en prototyp.

– Sedan får vi se om den vinnande idén faktiskt visar sig vara den mest framstående i praktiken. I Sollentuna kom deltagarna upp i hela 600 idéer!

Samarbete krävs för skalbarhet

Skalbarheten är en nyckel när det kommer till generativ AI. Anthony Mc Carrick menar att vi måste jobba mer över, exempelvis, kommungränserna.

– Många andra länder har mer central styrning och är också bättre på att ena privat och offentlig sektor. Samhället bygger vi tillsammans och vi måste samla oss och hjälpas åt. Annars går det för långsamt, blir för dyrt och resultatet blir för dåligt, säger han.

Med hjälp av hackatons erbjuder Atea ett tillfälle att utforska möjligheten med generativ AI i din organisation för att skapa mervärde i närtid. Syftet har flera bottnar:

Höja kompetens inom generativ AI.Ta vara på kreativa idéer.Identifiera idéer som kan byggas för att skapa ett större mervärde.Lära organisationen konceptet för utveckling.

AI-hackaton - Utforska möjligheter med AI i din organisation för att skapa mervärde i närtid.