2024-06-07

AI-specialisten Henrik berättar: 200 dokument föder hemtjänst-mentorn

AI-specialisten Henrik Runeskog ingick i Ateateamet som skapade hemtjänst-mentorn åt Lidingö stad. – Det värmer hjärtat att vi kunde skapa den här lösningen. Den kommunala omsorgen är precis som den regionala vården i stort behov av revolutionerande teknik som underlättar arbetet, säger han.

AI-specialisten Henrik Runeskog

Med en åldrande befolkning och mycket stress och hårt hållna budgetar i den offentliga sektorn står en sak helt klar:

AI-stöd kommer att bli centralt för att trygga välfärden framöver.

– Nästan alla organisationer kommer att ha egna digitala assistenter som tar hjälp av generativ AI inom 2-3 år, säger Henrik Runeskog.

Idén till Lidingö-mentorn föddes på ett AI-hackaton bara månader efter att ChatGPT slagit ner som en bomb i slutet av 2022. AI hade nu för första gången förmågan att ”förstå” stora mängder text, producera egenformulerade sammanfattningar och föra kvalificerade dialoger med användarna.

– Tidigare hade AI varit bra på sådant som vi människor inte klarade av, såsom att analysera mönster i en miljon datapunkter. Den typen av AI-programmering hade jag redan gjort i flera projekt, för bland annat energibolag och Trafikverket. Men med generativ AI kände jag bara "wow”. AI behärskade nu även mänskliga färdigheter. Som att läsa långa texter, summera det viktigaste, extrahera information och strukturera.

Lidingöprojektet blev en strålande möjlighet att utforska närmare hur generativ AI kunde skapa konkret nytta – inte bara som hjälpmedel på kontoret, utan även ute i vardagen bland dem som gör annat än att sitta vid skrivbord hela dagarna.

Att jobba med generativ AI i välfärden innebär att det saknas tidigare erfarenheter att luta sig mot.

För att lyckas skulle det krävas både teoretisk förståelse om språkmodeller och en förmåga att få tekniken att fungera i praktiken på behoven inom hemtjänsten i Lidingö.

Teoretiskt kände han sig hemma:

Jobba som konsult på Atea

På Atea jobbar du i teknikens framkant och utvecklas tillsammans med de bästa specialisterna. Tillsammans driver vi digitaliseringen framåt. Vi behöver bli fler. Var med och gör skillnad, du också.

Konsult på Atea

–  Att förstå hur text behandlas av en språkmodell är vitalt för att få en helhetsbild av begränsningar och möjligheter när man ska ta fram en lösning. Jag hade djupdykt i ”state-of-the art” när det gäller de här nya språkmodellerna inför en AI-kurs jag skulle hålla på Pythonutvecklingsprogrammet på Nackademin.

Praktiskt fanns det däremot inga tidigare erfarenheter att luta sig mot. Ingen har gjort en liknande tillämpning av generativ AI inom hemtjänsten tidigare. Det är fortfarande ett outforskat område.

För Henrik innebar det desto mer spänning – och mening:

– Meningsfullheten för mig handlar om att den här coola nya tekniken är något mycket mer än bara något som diskuteras på LinkedIn. Språkmodeller kan lösa ett enormt spektrum av problem som gemene person har i sin vardag – allt ifrån att summera långa texter, hitta information, skapa underlag, strukturera och extrahera information från texter. Denna typ av generalitet har inte funnits inom AI-världen tidigare. Det har alltid varit en specifik modell som har löst ett specifikt problem för en specifik verksamhet baserat på mönster som den hittat i verksamhetens specifika data.

– Det här projektet är verkligen i innovationens centra. Utvecklingen görs för att hjälpa människor som behöver det. Det är helt fantastiskt.

Kopplade ihop Lidingös egna datakällor med språkmodellerna

Henriks jobb med mentorn har gått ut på att ansluta språkmodeller från Azure OpenAI till Lidingös datakällor, och se till att mentorn kan svara snabbt, och ge korrekta svar utifrån vad som står skrivet i dessa egna dokument – och inte från generiska källor online. För en verksamhet som hemtjänsten i en kommun är styrd källhantering avgörande för att situationer ska bli rätt hanterade:

– Låt oss säga att jag som nyanställd eller vikarie kommer hem till en brukare som har avlidit. Då är det förstås naturligt att bli osäker. Vad förväntas av mig just nu? Vad är det första jag ska göra? Och efter det? Mentorn kan ge besked om allt detta på några sekunder, säger Henrik.

– Att få svar direkt tar bort oerhört mycket stress jämfört med att börja leta i dokumenten jag fått tillgång till under min onboardingprocess. Det kan ju även vara mer alldagliga situationer, allt från att hantera magsmärtor hemma hos brukaren till att ingen öppnar dörren.

Lidingös AI-mentor för hemtjänsten presenterar relevant information med utgångspunkt i 200 dokument av riktlinjer, policys, rutiner och kontaktpersoner. En gång i veckan stämmer mentorn automatiskt av om uppdateringar har gjorts i några av dokumenten – allt för att i alla lägen kunna presentera korrekt information.

– AI-mentorns pålitlighet bygger på att dokumenten är aktuella, och att de hålls uppdaterade. En effekt av att skapa en sådan här mentor är att verksamheten får en bra anledning att se över sina rutiner och arbetssätt.

AI-mentorn är resultatet av ett lagarbete

Arbetet med AI-mentorn skedde i veckosprintar där Henrik ingick i ett korsfunktionellt team på Atea med frontend-utvecklare och cloudspecialister. Tillsammans tog de hand om alla de delar som krävdes rent tekniskt.

– Många ”små” detaljer krävde allas uppmärksamhet för att lösas. En viktig del i det här projektet var exempelvis möjligheten att tala in en fråga till mentorn. Den funktionaliteten krävde först och främst en AI-modell som konverterar tal till text. För detta ändamål fickbackend-utvecklare samspela med en av våra cloud-specialister för att hitta rätt modell, i rätt region, och med en infrastruktur som täckte behovet. Det här blir lite tekniskt, men vi backend-utvecklare behövde vidare skapa ett API-anrop som kunde ta in en ljudfil och returnera text. Själva funktionaliteten krävde också en plats i användargränssnittet och en modul för inspelning. Detta blev ett jobb för frontend, som utvecklade detta och kopplade ihop det mot det API-anrop som backend-utvecklarna tog fram.

Viktigt för alla att börja titta på hur AI kan hjälpa till i verksamheten

Att ha en kontinuerlig dialog med kunden är nödvändigt i den här typen av projekt, understryker Henrik:

– Det är viktigt att alltid ha ett grepp om helhetsbilden och aldrig glömma slutanvändarna i utvecklingen av lösningen. I det här fallet hjältarna inom hemtjänsten. De har en stressig vardag med väldigt många rutiner att ha koll på.

Henrik hyllar Lidingö som tagit det här steget att skaffa sig egna AI-erfarenheter i och med det här projektet.

– En förutsättning för att skapa en sådan här AI-mentor är att man vågar använda molnet. AI-modellerna befinner sig molnet, och den data som ska användas kommer också att landa i molnet. Det är angeläget att organisationer kontemplerar vilken data som kan användas. ILidingö projektet använde vi enbart data som inte är känslig. I andra fall kan det handla om att viss data behöver anonymiseras.

Det mest centrala, menar han, är att inte vänta. Börja inventera var i verksamheten AI skulle göra nytta.

–  Tekniken är så pass bra idag att det inte är den som är problemet längre.  Även om det alltid kommer ut nya, smartare och snabbare språkmodeller kan verksamheters behov redan nu täckas med dagens teknik. Man kan ta sig till jobbet med en vanlig bil, man behöver ingen Ferrari.

För mer information om att använda molnet för att ta fram nya tjänster inom offentliga sektorn, läs gärna mer i den här artikeln. Där förklaras hur landets kommuner, regioner och myndigheter nu har trygg och säker tillgång till molntjänster (bland annat OpenAIs språkmodeller) genom Sovereign Cloud.