Hoppa till huvudinnehåll

Digital suveränitet blir allt viktigare i det moderna samhället. Att kunna köra sina it-system i en miljö som är juridiskt skyddat av det egna landets eller EU:s lagstiftning blir nyckeln till säker it-drift för många organisationer.

Med sovereign cloud, eller digitalt suveräna moln så bygger vi samman er egen it-plattform med säkra molntjänster från Atea. Molntjänster som körs i våra egna svenska datacenter och som är säkra och skyddade av svensk lagstiftning och svensk jurisdiktion.

Fördjupande material

Bromsklossar för molntjänster är nu borta

Film | De juridiska hindren för digitalisering genom amerikanska och svenska molntjänster är nu borta - vad innebär det? Se filmen där våra experter förklarar vad som gäller (6 min).

✔️ Vad har förändrats
✔️ Vad innebär adekvansbeslutet
✔️ Behöver man följa GDPR
✔️ Behöver tagna beslut omprövas

Vad är digital suveränitet? 

Enkelt uttryckt handlar digital suveränitet om att ha kontroll över din egen digitala information. Det innebär att din data inte hamnar i händerna på företag eller regeringar som inte har dina bästa intressen i åtanke. 

Nya lagar och regler, som den amerikanska Cloud Act, kan påverka. Därför är det viktigt  med "suveräna moln" för att skydda din digitala integritet. 

 

Vad betyder digital suveränitet för olika typer av verksamheter

För privat sektor

Datasäkerhet och kontroll med Atea Sovereign Cloud 

Din verksamhet kan säkerställa att er känsliga data stannar inom gränserna i det egna landet. Detta minskar avsevärt riskerna förknippade med internationella datatransfereringar och möjligheten för utländska regeringars eller organisations åtkomst. Resultatet? Ni får större kontroll över er data, vilket ger sinnesro i en tid då databrott och obehörig åtkomst är ständiga hot.

Enkel efterlevnad av regelverk 

Att följa dataskyddslagar är en komplex uppgift. Sovereign Cloud förenklar detta genom att helt och hållet anpassa sig till lokala dataskyddsregler. Denna anpassning hjälper inte bara verksamheter att undvika juridiska komplikationer och höga böter, utan bygger också förtroende. 

Robust datasäkerhet 

Datasäkerhet handlar inte bara om var data lagras; det handlar också om hur väl den är skyddad. Sovereign Cloud inkluderar avancerade säkerhetsåtgärder, som kryptering och åtkomstkontroller, för att skydda data mot en rad hot, oavsett om de kommer inifrån organisationen eller utifrån. Denna robusta säkerhetsinfrastruktur säkerställer dataintegritet och stärker förtroendet. 

För publik sektor

Förbättrad styrning genom gatakontroll 

Myndigheter, både på statlig och kommunal nivå, hanterar stora mängder data som är avgörande för effektiv styrning. Sovereign Cloud möter de unika utmaningarna som statliga enheter står inför. Genom att säkerställa att data aldrig lämnar landets jurisdiktion minskar det avsevärt riskerna förknippade med internationella datatransfereringar och utländska regeringars åtkomst. Denna kontroll över känslig information skapar förtroende bland medborgarna och underlättar en effektivare styrning.

Navigerar genom regulatoriska komplexiteter 

Statliga myndigheter är ofta insnärjda i en härva av komplexa regler. Sovereign Cloud förenklar denna regulatoriska miljö genom att förankra data inom nationens gränser. Denna strategi anpassar sig sömlöst till lokala dataskyddslagar och regeringsspecifika regler, vilket hjälper statliga enheter att undvika juridiska fallgropar och höga böter samtidigt som man visar engagemang för regulatorisk efterlevnad. 

En digital borg för styrning 

I en era av digital transformation erbjuder Sovereign Cloud mer än bara datasäkerhet; det erbjuder en digital borg. Robusta säkerhetsåtgärder, som avancerad kryptering och åtkomstkontroller, skyddar statliga data mot en mångfald av hot, vilket säkerställer integriteten i regeringsoperationer och bevarar medborgarnas förtroende. 

Sammanfattningsvis ger Sovereign Cloud både företag och organisationer möjligheten att hantera regulatoriska risker, bibehålla enkel efterlevnad och förstärka datasäkerheten. Det är en lösning som värnar om datasuveränitet, förtroende och sinnesro i en alltmer datadriven värld. Oavsett om du är ett företag som söker skydda känsliga data eller en statlig enhet som strävar efter att förbättra styrning och medborgarförtroende, är Sovereign Cloud en väg till framgång. 

Workshops

Juridisk Workshop 

It-säkerhetsjurist går igenom adekvansbeslutet US-EU och konsekvenser av detta. Förändringen av OSL med införande av den nya sekeretessbrytande paragrafen 10.2a och hur den påverkar och slutligen hur MSCfS ger tekniska förutsättningar som underlättar verksamheternas lämplighetsbedömning.

📧 Jag vill veta mer

Workshop
Säker väg till molnet

Erfarna informations-säkerhetskonsulter guidar er verksamhetsledning pragmatiskt och metodiskt i att inventera, strukturera och prioritera sin information för att säkerställa att man följer aktuella riktlinjer och lagkrav.

📧 Jag vill veta mer

Teknisk Workshop Microsoft Cloud for Sovereignty (MCfS)

Experter håller i en workshop på 3 timmar där man får en genomgång av MCfS ur ett tekniskt perspektiv, en metodiskt genomgång av de olika delarna och förklarar på djupet hur varje del fungerar och vad de kan användas till samt modererar frågor och diskussioner. 

📧 Jag vill veta mer

Etableringsworkshop Disaster Recovery as a Service

Teknisk workshop där våra specialister hjälper till att visa på områden och system som kan skyddas mha Ateas Disaster Recovery tjänst. Vi går igenom hur tjänsten fungerar, vad man behöver tänka på innan etablering av dataskyddet startar, hur man väljer vilka system som skall skyddas samt vad man skall tänka på vid arbetet med återstartsplaner. 

📧 Jag vill veta mer

 

Lösningar för digital suveränitet

Fråga mig om Cloud Native

Jonas Emilsson
Jonas Emilsson
Lead Architect Hybrid Platforms

Jonas har drygt tjugo års erfarenhet inom it-branschen och har jobbat med virtualisering och storagefrågor under en lång tid tillsammans med våra största kunder.

Därför ska du välja Atea

Hybrida it-plattformar

Inom hybrida it-plattformar jobbar vi med Datacenter-lösningar, publika moln, Cloud Native-plattformar, Software Defined Datacenters, AI och Ateas hanterade tjänster inom dessa områden. Våra specialister kan redan nu agera trusted advisor inom Kubernetes-baserade ramverk. 

Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. Genom vår breda och djupa expertis kan vi hjälpa dig som kund att utforma, implementera, driva och underhålla den it-infrastruktur som ditt företag behöver och är beroende av.

Ansvarstagande

För oss är det viktigt att skapa digital lösningar som både är hållbara och effektiva. Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.

Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. Våra kontor känner till marknaderna lokalt och har samtidigt tillgång till hela Ateas kompetens.