2024-02-20

Så kan AI skapa värde med verksamhetens egna data

Tänk att få analysförmågan och snabbheten hos AI – men låta den jobba med data från egna verksamheten. Nu är det möjligt. Intel och VMware har utvecklat ramverket Private AI som gör att du kan bygga egna AI-funktioner där känsliga data hanteras på ett tryggt sätt.

video

Om 2023 blev året då vi började använda artificiell intellgens (AI) som en digital kollega som hanterar data från hela världen – så kan 2024 bli året då vi bygger egna AI-appar som skapar värde med vår egen, privata, data. Eller snarare; verksamhetens data.

Nawras Sawsou, partneransvarig för Intel i Norden.

Nawras Sawsou, partneransvarig för Intel i Norden.

– ChatGPT visade världen vad AI kan göra. Men öppna gränssnitt fungerar inte för verksamheter som vill skapa värde med sin data – och samtidigt skydda den. Nu har vi på Intel, tillsammans med VMware, utvecklat en lösning som balanserar affärsnytta, säkerhet och juridisk efterlevnad, alltså compliance, säger Nawras Sawsou, partneransvarig för Intel i Norden.

Bygg AI-appar i befintlig infrastruktur

För de privata och offentliga aktörer som vill kliva på det rusande AI-tåget, är en av de främsta fördelarna just säkerheten.

– Den här lösningen innebär att du kan använda befintlig hård- och mjukvara i din egen infrastruktur. För att dina utvecklare ska kunna bygga verksamhetsspecifika funktioner har Intel utvecklat en mjukvara med öppen källkod, en AI Software Suite. Med rätt infrastruktur på plats kan du sätta i gång och bygga funktioner inom fyra till åtta veckor, säger Jonas Emilsson, Lead Architect på Atea.

Jonas Emilsson, Lead architect

Jonas Emilsson, Lead Architect på Atea

Med rätt infrastruktur syftar Jonas på fjärde eller femte generationens Xeon processor från Intel och mjukvarusviten VMware Cloud Foundation. Processorerna från Intel har en inbyggd accelerator som förbättrar Deep-learning träningen och slutledningsförmågan.

Startsträckan på fyra till åtta veckor kan jämföras med den tid det skulle ta för den som måste börja sin AI-resa med att upphandla ny infrastruktur.

- Om du är it-chef i offentlig sektor, som måste inleda med en upphandling, kan det ta 7–8 månader innan du är redo att börja bygga egna AI-funktioner. Så det är en stor fördel att nio av tio av Ateas kunder redan har rätt infrastruktur på plats för att komma i gång snabbt, säger Jonas Emilsson.

5 fördelar för privat och offentlig sektor – med Private AI 
  1. Juridiken (Compliance). Med Private AI blir det enkelt att efterleva GDPR, NIS1, NIS2 och kommande EU AI Act eftersom du jobbar med verksamhetens data på ett säkert sätt, i befintlig infrastruktur.
  2. Säkerheten. Ger dig en lösning där data och uppgifter skyddas med säkerhetsfunktioner i toppklass.
  3. Flexibiliteten. Blir enkelt att utforma en branschspecifik lösning utan att exponera affärskritiska data. 
  4. Kostnadseffektivitet. ”Nio av tio har redan den infrastruktur som krävs för att komma i gång. Kostnaden för att komma i gång blir därför betydligt lägre än för den som behöver bygga en helt ny it-miljö”, säger Jonas Emilsson.
  5. Kvaliteten och samarbetet. ”Intel och VMware har varit marknadsledande, och Ateas partners, under många år. De är kända för lösningar som är både robusta och State of the Art”.

Från effektiva kundcenter till tips om gallring

Private AI – eller VMware Private AI Powered by Intel – innebär alltså att du till exempel kan bygga funktioner som ger effektivare kundcenter, smidigare fakturahantering och andra funktioner som baseras till exempel på bildhantering, Deep Learning eller på generativa språkmodeller (ChatGPT är en sådan).

– Generativ AI och stora språkmodeller handlar om att en AI tränas på stora mängder ord, språk, uttryck eller programkod. När du installerat Private AI kan du exempelvis utveckla en egen AI-funktion som tränas på att tolka, förstå och leverera svar på de tusentals frågor som når ett kundcenter. Du kan också använda Private AI för att skapa en lösning som kan skriva och förbättra programkod, säger Nawras Sawsou.

Nawras Sawsou, partneransvarig för Intel i Norden.

När det gäller Deep Learning och bildhantering kan Private AI tränas på att se mönster, trender, tendenser och avvikelser i stora mängder bilder.

– Att använda AI på ett sätt som skapar verklig nytta kan handla om till exempel intelligent automation i industrin, effektiva transporter eller att uppmärksamma avvikelser i röntgenbilder, säger Jonas Emilsson och lägger till:

– Jag är själv skogsägare, så för mig skulle det vara värdefullt om det skogsbolag som jag anlitar tränar en AI på stora mängder drönarbilder för att kunna peka på områden där det är dags för gallring, avverkning eller en insats som bromsar spridning av granbarkborre.

Så kommer du i gång

För den som vill sätta i gång direkt börjar Ateas konsulter med att säkerställa att den infrastruktur som krävs finns på plats

– Du behöver alltså ha fjärde eller femte generationens Xeon processor från Intel, Intels AI Software Suite och mjukvarusviten VMware Cloud Foundation. Din infrastruktur behöver också bygga på hårdvara från Intel och VMware. Har du det på plats är du redo att installera Private AI, säger Jonas Emilsson.

Mjukvaran från Intel består av öppen källkod och optimerade verktyg som gör det enkelt att komma i gång med egna AI-applikationer.

– Utvecklare kan alltså jobba med hela flödet inom AI-utveckling; från dataförberedelser (data preparation) till finjustering av modeller, testkörning och träning av slutledningsförmåga, säger Nawras Sawsou.

Jonas Emilsson

Dags att skapa verksamhetsnytta

De ledare och ledningsgrupper som Jonas Emilsson och hans kollegor träffar har oftast en hel del idéer om hur AI kan skapa nytta i deras verksamhet. Men det är också möjligt att få stöd och inspiration.

– Beroende på hur långt ni har kommit så kan våra AI-konsulter inleda med en workshop som Startklar AI (identifiera ett första projekt) eller AI Roadmap som fokuserar på affärsnytta. Det brukar bli en bra start innan man börjar bygga funktionalitet, säger Jonas Emilsson.

Jonas Emilsson
Vill du veta mer om Private AI?
Jonas Emilsson, Lead Architect Hybrid Platforms
Skicka e-post

 

***********************
Text: Ulrika Nybäck
Foto: Fredrik Andersson