Hoppa till huvudinnehåll
Det moderna datacentret består i många fall av en kombination av många olika sammankopplade miljöer. Både egna datacenter, molntjänster och plattformar där mjukvara och infrastruktur som kod spelar en allt viktigare roll.

Atea har fokus på en hybrid it-miljö, vilket innebär att vi kan hjälpa din verksamhet att skräddarsy ett datacenter utifrån just ert behov. Med vår kompetens inom traditionella it-infrastrukturkomponenter som server, lagring och nätverk kombinerat med publika molntjänster och de hanterade tjänsterna vi själva driftar inom Sveriges gränser kan vi stötta er i leveransen och förvaltningen av en modern, applikationscentrerad it-plattform.

Automatisera ert datacenter till framgång

Otydliga rutiner och tidskrävande administration är dagens marginaltjuvar! Som en förlängning och hörnsten i våra kunders digitalisering driver vi er utveckling genom att automatisera er verksamhet.

Vi väver ihop automation ifrån er organisations perspektiv för att maximera nyttan och för att skapa funktionalitet i alla led.

Säkerhet och hållbarhet är viktiga vinster som resultat av etablerad automation. Exempelvis sker all behovskontrollerad kapacitet utifrån ett automatiserat flöde.

Automation

Mjukvarudefinierad it

Vi som användare förväntar oss att arbeta säkert och dynamiskt oavsett vart man är.

Dagens infrastruktur behöver designas och byggas som en helhet där vi börjar med att nyttja kapaciteten av internet för att redan där säkra upp kommunikationen.

Atea CloudTrack - man står leende vid ett datacenter

Datacenter inom Sveriges gränser

Atea Molnserver ger dig tillgång till virtuella servrar med nätverk, lagring och operativsystem från Ateas datacenter i Umeå. Tjänsten produceras i Sverige, av svenska resurser och data som aldrig lämnar Sveriges gränser. 

Atea Molnserver

Lär känna några av våra konsulter & specialister

Johan

Johan Kindstrand
Senior konsult, Göteborg

Isabela

Isabela Matasaru
Seniorkonsult, Malmö

Emil Darrell

Emil Darrell
Erbjudandeansvarig, Göteborg

Hybrida datacenter

Hybridlösningar är många kunders framtid. I hybridlösningar kombineras infrastruktur i dina egna lokaler (On Premise), med privata (Private Cloud, t.ex. Atea Cloud) och offentliga molntjänster (Public Cloud), i en gemensam hantering. 

Lösningarna ger också förutsägbarhet och skalbarhet genom att integrera ekonomiska modeller.

Hybrid Cloud

Tillsammans med Atea

Konsulttjänster

Ta hjälp av våra experter inom områden som produktivitet, strategi, automatisering, säkerhet m.fl.

Hållbar it

Skapa en optimal balans mellan återanvändning och återvinning – med säkerhet och hållbarhet i centrum.

Outsourcing

Säkra och kostnadseffektiva drifttjänster oavsett om ni har eget datacenter, publika molnplattformar eller Ateas moln.

Ramavtal offentlig sektor

Bred avtalstäckning genom ramavtal via Statens Inköpscentral vid Kammar-kollegiet och Adda Inköpscentral.

Vi har lång erfarenhet och specialistkunskap inom finansiering. Hitta en lösning för it-ekonomi som passar din verksamhet.