datacenter Datacenter och nätverk

Säkert och rätt dimensionerat datacenter

Få hjälp med drift av det lokala datacentret och att enkelt beställa backup. Du väljer om kapaciteten ska finnas i datacentret eller i molnet och du beställ kapacitet när det behövs från en självbetjäningsportal.

Det moderna datacentret

Utvecklingen går mot konvergerade lösningar, automatisering, självbetjäning och privata och publika molntjänster. 

Med publika molntjänster menas till exempel Microsoft Azure, Amazon och Google (tjänster beställda och levererade via internet). Med privata molntjänster menas t.ex. tjänster som produceras och tillhandahålls av infrastrukturleverantörer som Atea, eller dina egna producerade tjänster som görs tillgängliga via internet.​​

Vi hjälper dig och din verksamhet att möta dagens krav.

Få en demonstration

Atea Automation Control

En nyckelfärdig automation och självbetjäning för din vSphere-miljö med VMware vRealize. Vi genomför installationen i er miljö på 60 dagar från start till mål.

Tjänsten ger dig:

  • En körklar självbetjäningsplattform med automation av datacentret.
  • Ateas och VMwares best practices för privata och hybrida moln genom vRealize Automation.
  • Integration med Atea molnserver VMware.

Vi garanterar upp till 60% snabbare implementation med hjälp av best practices och vår samlade kunskap.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer