Hoppa till huvudinnehåll
2023-10-16

Nu får landets kommuner, regioner och myndigheter trygg och säker tillgång till Azure

Microsoft Azures välfyllda smörgåsbord av digitala tjänster har länge varit en dröm för den offentliga sektorn att kunna använda i digitaliseringen. Nu när flera juridiska hinder är ur vägen för att använda molntjänsterna börjar svenska myndigheter, kommuner och regioner dra nytta av den populära plattformen – genom nya tjänsten Microsoft Cloud for Sovereignty.

Azure Offentlig Sektor Molntjänster

Microsoft Cloud for Sovereignty är en tjänst som ger kommuner, regioner och myndigheter tillgång till Azure på sina egna villkor. 

– Man kan säga att det läggs lager ovanpå Azure som gör det möjligt att i detalj kontrollera, styra och begränsa hur ens egna data kan flöda, hanteras och förvaras, säger Anders Rönnberg, erbjudandeansvarig på Atea för Hybrid Platforms. 

I praktiken innebär det att offentlig sektor kan lägga fokus på att bedöma följande aspekter: 

Var hanteras all data? Vem har kontroll på tekniken? Vem är det som driftar och i vilket land är datan sparad?  

Vem är det som hanterar min data i datacentret?

Anders Rönnberg, erbjudandeansvarig på Atea för Hybrid Platforms

Atea har, exklusivt för Norden, kunnat köra Microsoft Cloud for Sovereignty i ”private preview”-läge i ungefär ett års tid tillsammans med flera kunder. 

Det är redan uppenbart att många har längtat efter att kunna använda Azure för att förenkla sin digitalisering och göra den trygg och säker. 

Exempel #1: Stora myndigheter 

Många myndigheter runt om i Sverige har stora kostnader för översättning av dokument till olika språk. Många gånger innehåller de information av känslig karaktär – och det kan ta flera veckor att få dokumenten översatta av externa parter. 

– Via Microsoft Cloud for Sovereignty lyckades vi nyligen få ner översättningstiden hos en myndighet från tre veckor till tre sekunder med hjälp av AI, säger Håkan Boström, lösningsarkitekt på Atea som varit delaktig i "private preview"-fasen med kunderna. 

Azures AI tränades med hjälp av en stor mängd texter av en viss typ som myndigheten ofta behöver hantera.  

Håkan Boström, lösningsarkitekt på Atea

– När myndigheten själva kontrollerade kvaliteten på AI-översättningen visade det sig att den var bättre än de texter de fått tidigare från översättningsfirman som använts i flera år.  

En annan smidig funktion som möjliggörs med Azure och Microsoft Cloud for Sovereignty är möjligheten att maska känsliga uppgifter från dokument på några sekunder – vilket frigör enormt mycket tid för medarbetarna, och ger en snabbare service till alla som efterfrågar dokumenten. 

Exempel #2: Kommuner 

Ett problem i alla kommuner är hot av olika slag. En del av hoten framförs till växeloperatörerna. Några kommuner väljer därför att spela in alla inkommande samtal, så att det finns en inspelning att överlämna till polisen. Efter avslutat samtal väljer operatören om det senaste samtalet ska sparas eller om det kan raderas. 

Utmaningen är däremot att alla samtal som spelas in kan innehålla känslig information – vilket innebär att inspelningarna behöver hanteras med försiktighet. 

– Nu har vi hjälpt en kommun att använda krypterad lagring i Azure och egna säkerhetsnycklar som gör denna data oåtkomlig även för Microsoft, säger Håkan. 

Microsoft Cloud for Sovereignty innebär att i stort sett all den data som en kommun normalt hanterar kan läggas där, även information i socialtjänsten – om inte den egna lämplighetsprövningen säger något annat.  

Data är till och med säkrast där. En molnlösning frigör också mycket resurser som kan användas till annat i kommunen. 

– Kommuner är bra på mycket, men att bygga säkrare it-system än Microsoft kommer ingen någonsin klara av. Det innebär att kommunerna kan fokusera på digitalisering istället för att underhålla och uppdatera gamla system, säger Håkan. 

Exempel #3: Regioner 

Hur många liv kan räddas med hjälp av AI i den svenska sjukvården? Det är omöjligt att säga förstås, men det står klart att AI-algoritmer kan analysera medicinska bilder som röntgenbilder, MR (magnetisk resonanstomografi), och CT-scanningar (datortomografi) för att upptäcka sjukdomar som cancer, hjärtsjukdomar och neurologiska störningar tidigare och mer noggrant än människor. 

Genom att analysera patientdata kan AI även förutsäga patienters risker för olika sjukdomar och komplikationer. 

– Vilka personer bör exempelvis stanna kvar för observation, och vilka kan åka hem? Genom att ladda upp patientdata kan AI göra en analys av vem som är i riskzonen och vem som inte är det, säger Håkan. 

– Vi hjälper just nu en region i Sverige med att bli proaktiva med just Azure AI och patientdata. Säkerhetsnivån på patientdatan är oerhört hög. Vi använder Microsoft Cloud for Sovereignty med ”Confidential compute”, vilket innebär att kryptering sker så fort ett program startas och att inte ens Microsoft själva kan se denna känsliga data. 

Det är möjligt att göra den här typen av analyser på egna servrar också, men det rör sig då om AI-anpassade servrar med en enorm kapacitet, och det kostar åtskilliga miljoner. Och servrarna saknar den skalbarhet som Azure innebär. 

– Händer något allvarligt i den egna it-miljön finns också risken att saker slutar funka. Då tvingas man prioritera vilka system som ska fortsätta vara igång, och vilka som ska stängas ner. 

Är det lämpligt att ladda upp patientdata i molnet, även om säkerheten är hög? Den frågan landar hos varje region att själv bedöma från fall till fall. Uppsidan är att liv kan räddas. 

4 möjligheter som öppnas upp med Azure och Microsoft Cloud for Sovereignty
  1. Chatbot för medborgarservice. Kan hjälpa till med allt ifrån bygglov till att anmäla utebliven sophämtning eller ge energirådgivning.
  2. Kvalitativa och snabba översättningar och tolkningar inom juridiken, vården eller skolan.
  3. Billigare och enklare drift istället för egen infrastruktur och servrar. 
  4. Ökat skydd mot hacker- och överbelastningsattacker, hacktivister och andra cyberhot.

Källa: Håkan Boström, lösningsarkitekt på Atea 

Bromsar borta: Det blir lätt att komma igång

Den nya tjänsten kunde inte ha kommit lägligare. Nyligen stod det ju klart att bromsklossar för svenska och amerikanska molntjänster är borta efter ett adekvansbeslut av EU-kommissionen, och ett tillägg i den svenska offentlighets- och sekretesslagen.  

– Vi håller på att ta fram paket där allt är förinställt efter de vanligaste behoven på den svenska marknaden. Där har vi tagit hänsyn till de lagar och regler som finns, så att det blir smidigt för kommuner, regioner och myndigheter att installera och komma igång. Som kund kan man sedan göra egna justeringar utifrån sina specifika behov. Microsoft Cloud for Sovereignty innehåller även rapportfunktioner så att våra kunder hela tiden har koll på sina egna inställningar, och på förändringar som görs, säger Anders. 

"Allt ni kan tänkas behöva finns i plattformen"

Microsoft Cloud for Sovereignty har precis gått från ”private preview”-läge till ”public preview”. Det innebär att din verksamhet nu har möjlighet att undersöka tjänsten närmare. 

– På Azureplattformen finns nästan allt ni kan tänkas behöva i verksamheten, tusentals färdigutvecklade tjänster som kan användas mer eller mindre direkt, förutsatt att det anses lämpligt, säger Anders. 

Han trycker på enkelheten. 

– Du klickar i vad du behöver, och har det tillgängligt direkt. Jämför det med att behöva påbörja ett ärende hos it-avdelningen, som i sin tur kan behöva beställa en ny server och så vidare. Via en portal kan du här få allt att snurra väldigt snabbt. Plötsligt går det mycket lättare och snabbare att bygga säkra applikationer, oavsett om det handlar om att analysera mätdata från sensorer ute på stan eller köra OpenAI på sin egna data, säger Anders. 

Tjänster och moduler kan även kopplas ihop med verksamhetssystem on-prem. På så sätt kan mervärde snabbt skapas med er befintliga data. 

Kontakt

Anders Rönnberg
Concept Manager
Skicka e-post
Håkan Boström
Håkan Boström
Solutions Architect Cloud - M365 & Säkerhet
Skicka e-post