Hoppa till huvudinnehåll
2024-07-03

Application Engineering: Banbrytande lösningar för offentlig och privat sektor

För att möta det växande behovet av säkra och effektiva AI-lösningar har Atea satsat stort på Application Engineering. Genom strategiska samarbeten med partners som IBM och avancerade teknologier erbjuder man nu kompletta tjänster som har potential att transformera både privata och offentliga sektorer.

I ett ständigt förändrande affärslandskap har it blivit motorn som möjliggör affärsutveckling. Moderna tekniker som DevOps, Cloud, Machine Learning, AI och Kubertnetes har revolutionerat möjligheterna att lyckas, men för att säkerställa att helheten ger större värde än de enskilda delarna behövs både den senaste teknologin och en insikt i hur man skapar värdefulla tjänster och applikationer.

Atea lanserade tidigare i år Application Engineering, en ny nationell organisation som samlar spetskompetens inom systemutveckling och DevOps. Satsningen syftar till att erbjuda kunderna helhetsprojekt från affärsidé till förvaltning, drift, management och efterarbete. Med en organisation bestående av cirka 100 medarbetare spridda över hela landet, har Atea kapaciteten att arbeta nationellt och dra nytta av synergier mellan olika regioner.

– Det som gör oss unika inom Application Engineering är att vi har alla byggstenar in-house, berättar Simon Norman, Innovations- och tjänsteansvarig på Atea Application Engineering. Genom att ha informationssäkerhetskonsulter, logistiklösningar och on-prem-lösningar i vårt datacenter i Umeå, kan vi skala och bygga modulära lösningar som följer kundens behov och krav på hur data hanteras. Med partners som IBM kan vi driva utvecklingen framåt och skapa verklig nytta inom både offentlig och privat sektor.

Simon Norman

Simon Norman, Innovations- och tjänsteansvarig

Atea och IBM: Samarbete för skalbara AI-lösningar

En av de mest framträdande aspekterna av Ateas nya erbjudande är deras nära samarbete med partners som IBM. Det strategiska samarbetet innebär att man gemensamt utvecklar och implementerar lösningar som integrerar olika teknologier — såsom AI och containerteknik — för att skapa sammanhängande och skalbara system.

Genom att kombinera Ateas långvariga kundrelationer och djupa förståelse för kundbehov med IBM:s tekniska expertis, kan de tillsammans ta fram innovativa och effektiva lösningar som möter marknadens krav.

– Ateas ambition med Application Engineerings är helt unik och verksamheter kan verkligen ta ett steg framåt genom att få ihop innovation och idéer till konkreta lösningar som man kan realisera och även förvalta, berättar Per Jacobson, Partner Manager Atea Group på IBM. IBM tillhandahåller spetskompetens på plattformen, hur man promptar AI-modeller och hur man bygger specifika lösningar.

Grunden till det hela är ofta att kunder vill dra nytta av generativ AI för att skapa värde för verksamheten. Genom ”hackatons” — en form av workshops för att fånga upp verksamhetens krav och behov —  identifierar Atea use cases för AI som passar kundens situation. Därefter samverkar Atea och en partner gemensamt för att vara med och ta fram en MVP (Minimum Viable Product) som Atea sedan realiserar tillsammans med kunden.

För IBM handlar processen om att sammanfläta metodiken inom företagets ”Client Engineering”, där man utgår från devisen ”show, don’t tell”, med stöd av Ateas hackaton-modell för att snabbt se om det förväntade värdet kan realiseras i de olika användarfallen.

– Vi vill bevisa att vår teknik kan lösa ett specifikt affärsproblem snarare än att säga det i en affärspresentation. Vi känner att Application Engineerings värderealiserande passar väldigt väl med resan vi vill göra tillsammans med våra kunder, förklarar Per Jacobson.

Stora besparingar inom offentlig sektor

Utvecklingen inom AI har skapat en mängd användbara tjänster som skulle kunna innebära stora besparingar för en kommun, region eller myndighet. Problemet är att de sällan följer de regulatoriska kraven på säkerhet inom offentlig sektor.

Det innebär att man till stor del håller fast vid manuella processer som kostar mer än vad de nödvändigtvis behöver. Ett tydligt exempel är maskeringstjänster där man i vissa fall fortfarande sitter med tipex för att stryka över känsligt innehåll. Atea och IBM fick i uppdrag att ta fram en lösning som kunde spara in 50 procent av utgifterna för fem heltidstjänster.

– Redan i det första testet av MVP:n fick vi ett positivt resultat. Då blir nästa steg hur djupt man ska gå för att landa i en fullfjädrad produkt och få ut så mycket som möjligt av den för kunden, berättar Simon Norman.

Ett liknande exempel är tolktjänster som det numer finns ett stort antal digitala alternativ för men där de flesta inte stödjer säker hantering med on-prem lösningar. Här kunde man återigen tillämpa Application Engineering och tidigare case för att hitta en lösning åt en annan svensk kommun.

– Det som också gör att vi sitter i en unik position inom Application Engineering är att vi arbetar nationellt. Vi sitter med en kommun ena dagen och sen med en annan kommun i en annan del av landet nästa, vilket gör att vi kan spegla lösningar. Den tekniska plattformen som vi har i botten för en lösning kan man använda på ett annat håll också, säger Simon Norman. 

Tidigare har många verksamheter tillämpat fristående processer, vilket har lett till stora kostnader och mindre lyckade projekt.

– Vi måste sluta uppfinna hjulet om och om igen. Kommuner investerar olika pengar för att hitta samma lösningar. När en kommun tar initiativ kan andra hoppa på tåget. Alla tjänar på att samarbeta, avslutar Simon Norman.