Hoppa till huvudinnehåll
Vi säkerställer att din lösning håller rätt funktionalitet, kvalité och tillgänglighet över tid. Genom DevOps och vår förvaltningsprocess får du verklig verksamhetsnytta som är en grund för att din lösning kan skapa innovation.

Vad är DevOps?

DevOps är en sammanslagning av orden “Development” (utveckling) och “Operations” (systemförvaltning) och det är precis vad det handlar om: att låta utveckling och förvaltning gå hand i hand. Systemförvaltning stärker din lösning att hålla rätt funktionalitet, kvalité och tillgänglighet över tid.

Vår kunskap och vår tillgänglighet är en försäkring för en mer effektiv verksamhet och är en grund för att lösningen ska skapa innovation.

Du får en försäkran om en mer effektiv verksamhet genom tillgång till lång erfarenhet, senaste kompetensen och hög tillgänglighet genom Ateas systemförvaltning.

Målgrupp
 • Organisationer i behov av ett nytt kliv inom digitalisering
 • Stödfunktioner för en organisation
 • Ledning och styrning av verksamheter inom t.ex IT
 • It-chef
 • Verksamhetschef

 

Nytta och effekt
 • Hög kvalitet! Krav, förändringar hanteras strukturerat med tydlig styrning genom förvaltningsroller med tydligt ansvar.
 • Applikationsövervakning medför färre incidenter genom övervakning och insatser vid behov.
 • Lägre kostnader då våra metoder och processer används för att skapa kvalitetssäkrad drift.
 • Högre effektivitet då systemet regelbundet effektiviseras efter verksamhetens krav.
 • Högre trygghet i organisationen då målet med strukturerad förvaltning är att vidmakthålla drift och funktion.

 

Innehåll
 • Servicedesk
 • Support
 • Felhantering
 • Test
 • Källkodshantering
 • Releasehantering
 • Förvaltningsledning
 • Kravhantering
 • Vidareutveckling
 • Applikationsövervakning
 • Drift

 

Exempel på tjänster inom DevOps

 • Helpdesk
  • Tillgång till support med felhantering kontorstider enligt ök. SLA-nivå
 • Test
  • Vid OS-uppdateringar erbjuds du test av lösning för att säkerställa funktion.
  • Erbjudande av automatiska tester för att minimera buggar i driftkritiska system
 • Källkodshantering
  • Lagring av källkod med fastställd versionsnumrering för att alltid ha koll på var den aktuella versionen finns.
 • Licenshantering
  • Senaste licenserna och certifikat automatiskt utan att du behöver fundera på det
 • Releasehantering
  • Strukturerad releasehantering vid nyutveckling tillsammans med dig som kund
 • Förvaltningsledning
  • Strukturerad hantering av förvaltningsobjekt från möten, utveckling release, förvaltning och statusrapporter per objekt.
 • Kravhantering
  • Kravställning mot kund vid vidareutveckling av förvaltningsobjekt
 • Vidareutveckling
  • Förvaltning och vidareutveckling av dina kundunika lösningar genom CI/CD där ni vill ha redundans eller lösningar vi utvecklat för er som Atea förvaltar.
 • Applikationsövervakning
  • Proaktiv övervakning av appar, webblösningar
 • Drift
  • Erbjuder drift på system där de fall där du vill lämna ut detta till annan part.

Kontakta gärna mig om DevOps

Lars Heikkilä
Lars Heikkilä
Konsultchef

Lars har verkat i it-branschen sedan 1995 och har med det en bred erfarenhet baserat på varierande uppdrag för olika verksamheter. Det har uteslutande handlat om ledarskap såsom projektledare, förvaltningsledare, applikationsförvaltare, produktägare, verksamhetsutvecklare och konsultchef. Lars sociala egenskaper leder till en rak och öppen dialog som snabbt bidrar till att hitta lösningar i våra uppdrag. Lars är en mycket erfaren förändringsledare som kommer både kunder och medarbetare tillgodo.