2021-06-15

Kompetens i en tid av förändring — vad krävs och hur fortsätter du utvecklas? 

Vi lever i en tid av ständig förändring som ställer krav på oss, både professionellt och som människor. Vilka förmågor kommer du behöva ha, vad kan du själv göra redan idag för att bygga dem? Här ger jag mina tips på hur du kan ta dig an framtidens utmaningar genom små steg i vardagen.

Sara Sahlquist och Ishtar Touailat under inspelningen av Atea  Insikt
Foto: John Resborn

”Tittar man på framgångsrika bolag idag tittar de på en sak: människor. Genomförbarheten ligger inte i tekniken utan i människorna, och det är ledarens roll att utveckla människorna. Så ledarskapet blir extremt viktigt.”

— Ishtar Touailat på Atea Insikt

Ledarskapet och kulturen på ett bolag har visat sig väldigt viktig för utveckling av kompetens hos individer. När ledningen och kulturen möjliggör för konstant lärande, skapas också förutsättningar för en långsiktigt hållbar och lönsam organisation.

Däremot behöver individer också ta ansvar för sin egen kompetensutveckling och ta det personliga ansvaret att fortsätta lära sig — det är inte bara upp till arbetsgivaren och chefen att skapa förutsättningar. Så vad kan du göra själv? En del handlar om inställning till lärande och förändring — vilket mindset du har. Ofta delar man in detta i två kategorier: 

 • Statisk kunskap eller Fixed Mindset: jag ska ska vara den som kan så mycket som möjligt om ett visst ämne — jag är den som kan mest. 
 • Dynamisk kunskap eller Growth Mindset: jag ska vara den som har lusten och glädjen att kontinuerligt lära — jag vill lära mig så mycket som möjligt.

När du tror att kunskap är dynamisk, har du alltså en tro på att du kan lära dig allt du behöver kunna för framtiden. För det är inte längre en fråga om förändringar kommer ske, utan bara hur och vad det kommer innebära. Under Atea Insikt i slutet av mars 2021 pratade Ishtar Touailat om just detta. 

”Den huvudsakliga frågan är inte om robotarna kommer ta våra jobb eller inte — det är huruvida vi har förmågan att återuppfinna oss själva om och om igen. Enligt senaste rönen från McKinsey och World Economic Forum så behöver göra vi det 6 till 9 gånger under en livstid, det är mycket.”

— Ishtar Touailat på Atea Insikt

Så, vad innebär då det här? Vi kommer behöva vara nyfikna, anpassningsbara och bli kompis med förändringar. Då blir inte den snabba förändringen lika läskig heller… 

Vilka egenskaper och erfarenheter behöver du utveckla för att bättre hänga med i förändringarna framåt?

Ishar pratade om några olika Future Skills som behövs i framtiden — men hur gör du det då? Här kommer några tips från mig på vad du kan göra redan idag. 

Agilitet

Det pratas mycket om vikten av att vara agil — som organisation, som team eller som medarbetare — men vad innebär egentligen detta i praktiken?

Att vara agil innebär att man är snabb-rörlig, flexibel och har förmågan att anpassa sig efter nya förutsättningar. Det kan innebära allt från att våga byta riktning mitt i ett projekt när det inte skapar rätt värde, till att involvera intressenter i arbetet och anpassa det du jobbar med för att möta deras behov. 

Den agila ledaren är en coach som skapar rätt förutsättningar för sina medarbetare — inte en chef som berättar exakt vad de ska göra och hur. Det handlar om att stärka och stötta andra runtomkring sig — att skapa en kultur som tillåter misstag och uppmuntrar att testa sig fram.

Hur kan jag träna agilitet?

 • Praoa på en annan avdelning internt eller inom en annan bransch. Det behöver inte vara mycket tid, men du kan tjäna mycket på att utforska annat än din vanliga virvelvind. 
 • Avsätt tid för att lära dig nya saker — gärna utanför din kunskapsdomän. När du planerar ditt lärande, se också till att inkludera sådant utanför din comfort zone.
 • Nätverka med nya och inspirerande personer utanför ditt “vanliga” nätverk — de flesta tackar ja till en digital lunch eller kort kaffe.

Kreativitet

Att vara kreativ ses ibland som ganska fluffigt och flummigt. Många tror också att det är något man föds med eller automatiskt är bra på. Tvärtom finns det mycket forskning och exempel som visar att man kan skapa ultimata förutsättningar för kreativitet genom beprövade metoder och att tänka “innanför boxen”.

För att hitta bästa lösningen på komplexa problem krävs olika perspektiv. Vi behöver en mångfald av bakgrunder, kompetenser och erfarenheter. Har vi det kan vi se utmaningar på fler sätt, och därmed hitta bättre sätt att lösa dem.

Hur kan jag träna kreativitet?

 • Umgås, nätverka och jobba med folk som är olika dig själv —på så sätt kan du få nya perspektiv. Träna på att kommunicera och samarbeta trots olikheter
 • Utsätt dig för nya situationer, räck upp handen när frågan ges eller be om att få hålla det där mötet, träffa kunderna eller driva projektet.
 • Försök brainstorma innanför ramar. Exempelvis kan du kombinera redan befintliga idéer för att skapa nya lösningar genom att tänka “Hur hade Disney/Apple/en kommun löst detta?”
 • Öva på att tänka på olika sätt. En klassisk övning är att lista sätt att använda exempelvis ett gem, en tegelsten eller en syltburk. Försök att komma på så många användningsområden som möjligt — inget är dumt!

Emotionell intelligens

En del i att vara mer kreativ är som sagt att se saker från olika perspektiv. För att göra det krävs att du kan samarbeta med personer som är annorlunda från dig själv. Genom detta kan du också utveckla förmågan att förstå andra — empatisera med sina kunder och användare — och därmed skapa bättre produkter och tjänster.

Hur kan jag träna emotionell intelligens?

 • För att kunna förstå andra bättre behöver du ibland få andra perspektiv. Läs och lyssna på andra media än de typiska svensk- och amerikansk-fokuserade. På Atea Insikt tipsade Ishtar exempelvis om China Daily, Al Jazeera, The Economist, Harvard Business Review samt även Access TV.
 • Träna på aktivt lyssnande — att ta in det folk säger tillsammans med kroppsspråk, intensitet och tempo, och inte bara tänka på vad du själv ska säga här näst. Detta är lättare sagt än gjort, men en övning är att summera det andra säger med jämna mellanrum: Det jag hör att du säger är … Stämmer det?
 • Lär känna dig själv och förstå dina känslor. Att kunna vara medveten om sina känslor och reglera dem på ett effektivt sätt hjälper dig även förstå andra. Du kan öva detta exempelvis genom mindfulness.
 • Gör personlighest i ditt team eller med vänner — diskutera sedan igenom resultaten tillsammans. Ibland ser de saker som du själv inte gör eller vägrar inse om dig själv, och du lär också känna de runt dig bättre. 

Som du kanske märker så hänger de här kompetenserna ihop — och du kan genom att träna på den ena även få med dig de andra. Med ganska små medel går det att komma långt i utvecklingen över tid – det gäller bara att börja.

💡 Jag hoppas att du fått inspiration att implementera några av dessa tips i din vardag, för att bli lite mer rustad för framtiden.