2021-03-30

Hur man siktar högt för att nå längre

Efter Atea Insikt | Atea Insikt började med ett konstaterande; att vår historiska tekniska utveckling har som en bieffekt skapat några av de problemen vi har i samhället idag, men samtidigt kommer det vara tekniken, ingenjörskonsten och digitaliseringen som kommer lösa desamma problemen. Vi kommer inte lösa våra samhällsutmaningar genom att sluta med det vi gör, utan snarare genom att förändra hur vi gör det.

Mattias Bruhn
Mattias Bruhn
Chefsarkitekt
Kvinna som blickar ut mot bergstoppar

Ett samhälle i förändring 

Samhället förändrar sig, företagen förändrar sig, men förändrar vi oss? 

Ishtar Touailat nämnde på Atea Insikt att vi måste förändra oss 6–9 gånger under en livstid för att hålla oss relevanta som arbetstagare och inte bli utkonkurrerade. Historiskt sätt har det ofta inneburit att man behöver byta arbetsplats för att byta roll, eller få prova på nytt. En modern organisation behöver ge sina anställda den möjligheten för att behålla sin arbetskraft.  

Vem ska driva förändringen?

Man brukar säga att alla vill ha förändring, men få vill förändras och än färre vill driva förändringen. Ishtar Touailat lyfte att en engagerad ledare måste skapa en vilja och ett engagemang i organisationen. Därför är rätt ledarskap centralt för att lyckas med att driva digital transformation. Däremot är det viktigt att det inte enkom är dennes ansvar att driva digitalisering, precis lika lite som det bara är CFOn som ansvarar och tänker på ekonomin i ett företag eller organisation.  

”Det är inte de mest seniora i rummet som ska ta besluten, utan datan från verksamheten.”

Datadrivet vs. informationssäkerhet 

Ett genomgripande tema på Atea Insikt var den rollen data spelar i digitaliseringen. Telia och Tableau pratade om att "all digitalisering driver data", men för att verkligen lyckas nyttja sin data måste man etablera en så kallad datakultur.  

Det är en sak att vi hela tiden genererar data i våra verksamheter, en annan att vi blir bra på att använda den för att fatta datadrivna beslut. Men inget av det här spelar någon roll om det inte är möjligt att använda datan. Ju mer information som genereras och används, desto viktigare blir också frågan om hur vi upprätthåller informationssäkerheten.

Datakultur
  • Att alla i organisationen får tillgång till relevant data. 
  • Att man attraherar rätt kompetens. 
  • Att besluten är datadrivna i så hög utsträckning som mjöligt. 
  • Att alla omfamnar ett datadrivet mindset. 

Västervik Miljö & Energi AB presenterade hur de har gjort för att göra informationssäkerhet till en naturlig del i verksamhetens vardag och listade några av sina framgångsfaktorer: 

  • Ledningens stöd. 
  • Analysera inte för mycket, utan gör! 
  • Riskhantering. 
  • Skapa awareness genom engagemang och kunskap. 
  • Planera och följ upp.   

Precis som att etablera en datakultur för att kunna ta datadrivna beslut måste informationssäkerhet vara en del av verksamhetens vardag och ledningen måste vara en aktiv del i förändringen. Lite kontraintuitivt vid en första anblick är kanske att man inte bör analysera för mycket, utan få verkstad och börja göra. Men det blir mer förståeligt när man ser på informationssäkerhet som ett kontinuerligt arbete och inte ett projekt som genomförs och sedan är det klart. 

Eftersom informationssäkerhet och att vara datadriven är två sidor av samma mynt kan man, istället för att se motsättningen mellan dem, se dem som en del av samma förändringsresa där data och informationssäkerhet är två kritiska framgångsfaktorer för all digitalisering. 

/ Henrik Görlin och Mattias Bruhn