2020-04-28

Att leda i förändring

"Förändringens tid är nu" är ett vanligt uttryck som är mer aktuellt än någonsin. Jag har däremot alltid föredragit att uttrycka mig med "förändringens tid är alltid".

För även om covid-19 påverkat den digitala utvecklingen och gjort digitala verktyg ytterst väsentliga för verksamheter idag så var det en väntad utveckling, redan innan pandemin. De stora förändringarna idag är påföljder av covid-19 som fått hela samhällen att ställa om och många arbetsplatser har behövt stänga ner och låta sina medarbetare arbeta hemifrån. Effekterna av situationen i samhället är mestadels av negativ karaktär,  många kan inte träffa sina nära och kära och jag saknar att träffa mina kollegor på kontoret.

 Men "det finns inget ont som inte för något gott med sig", det bekräftas bland annat genom att se innovationskraften hos människor, som hittar nya och kreativa lösningar som anpassas efter situationen. Ett exempel är Atea Bootcamp, ett event som bjuder in personer verksamma inom IT att mötas, inspireras och nätverka. Ett event som tidigare år genomförts på en fysisk plats kliver det här året in i det virtuella rummet istället.

"Förändringens tid är alltid"

Nyckeln är idag att träffas virtuellt och arbeta digitalt. Men förändringens tid är alltid, pådrivningar mot att digitalisera mera kommer att fortsätta. Idag är det pandemin som skapar de största drivkrafterna, imorgon är det samhället och dagen därpå är det världen. Den digitala arbetsplatsen och den virtuella mötesplatsen är vissa vana vid medan andra är det inte. 

💡 Så vad bör du som ledare och chef för en verksamhet tänka på när den digitala arbetsplatsen har blivit så betydande?

Här kommer mina tips på vad du bör tänka på när ni leder förändringen mot en mer virtuell vardag:

Säkerställ kompetens hos dina medarbetare

Att arbeta virtuellt innebär att arbeta med digitala verktyg. Det är viktigt att säkerställa att medarbetare har kompetens om det digitala verktyget men även de nya arbetssätten som att arbeta digitalt kräver. Annars finns det risk att det hämmar produktivitet samt bidrar till stress och motstånd för den nya arbetssituationen.

Involvera dina medarbetare

Under pandemin är det trots allt intressant att se vilken innovationskraft så många har. Det finns många exempel på hur man hittat nya kreativa sätt på virtuella lösningar när fysiska träffar inte är möjliga. Dina medarbetare kanske själva sitter på många sådana idéer. För en gemensam dialog om olika lösningar och förslag på nya arbetssätt eller virtuella sociala sammankomster i din grupp.

Kommunicera mera

Kommunikation är alltid viktigt men kanske blir än mer viktigt under dessa tider. Det är en orolig tid och ledare behöver vara en trygg punkt. Du som ledare behöver inte ha svar på allt men genom att ha en öppen och transparent kommunikation kan du bidra till tryggare medarbetare. Säkerställ även att era kommunikationsinsatser publiceras via olika kanaler; intranät, mejl och stående informationsmöte varje vecka där medarbetarna även har utrymme att reagera och föra dialog kring informationen.

 

Av: Marika Johansson, produktivitetskonsult