2020-04-22

”Förändring är vårt normaltillstånd”

Jag är fostrad i ett uttryck som hette ”Förändring är vårt normaltillstånd”. Det satt uppsatt på väggen och det levde vi alla efter. Självklart är det lättare sagt än gjort i de flesta lägen. Kanske redan då i slutet på 90-talet, var detta före sin tid, men smart att ha med sig, då vi nu lever i en ännu snabbare värld. Att ha det i bakhuvudet har gjort det lättare till plötslig anpassning av nytt läge. Fail fast – Learn faster.

Vi upplever just nu en global kris som vår generation födda på 70-talet eller yngre aldrig någonsin upplevt, en förändring som tvingar oss alla ställa om från normala rutiner, en förändring som tvingar oss att tänka om, en förändring som tvingar oss till utveckling. Är allt negativt då? Nej, inte enligt min mening. Varje slut har en ny början. Är detta vår nya början vad gäller en helt annan inställning till distansarbete? Är detta början till en förståelse som saknats i många organisationer?

Det är nu digitaliseringen tar fart på riktigt, vi går in i nutidens revolution med stormsteg.

Att genomföra en förändring har aldrig gått snabbare än vad det gör nu, alla är redo för snabba beslut, alla är redo att en förändring kan komma. Citerar Kajsa Ingemarsson ”Förändring är en förutsättning för utveckling”. Se möjligheterna med det!

Ledarskapet sätts på prov

Tack vare fantastiska hjälpmedel och verktyg, kan jag hantera mitt arbete under rådande omständigheter utan bekymmer. Det är däremot när krisen slår till som ledarskapet verkligen sätts på prov, vilket kan vara en utmaning. Den tillfälliga organisationen du leder, med människor som alla är olika, någon extrovert som klättrar på väggarna, någon introvert som tycker denna isolering borde vara normaltillstånd. Ansiktsuttryck som missas, känslor som kanske inte fångas upp. Det kräver betydligt mer uppmärksamhet i din roll med att fånga eventuella signaler, de som kanske bara kan tolkas skriftligt. Kommunikation är a och o, och kräver betydligt mer av mig i min roll som projektledare i dagens situation än vanligtvis.

Samtidigt har jag heller inget naturligt bollplank i kollegan bredvid mig, utan det kräver ett levande forum som är enkelt att nå. Där har vi lyckats väldigt bra i min gruppering, då vi valt att samlas i gemensamt virtuellt morgonkaffemöte varje morgon. Flertalet tar där chansen att genomföra mötet i kombination med fysisk rörelse och samtidigt prata av sig med de närmsta kollegorna. En utveckling hos oss som vi tillsammans är helt överens med att vi ska bygga vidare på även efter detta. Som konsulter är det viktigt att känna samhörighet med den grupp man tillhör oavsett var man befinner sig. Denna kris ledde till att vi funnit en väg till gemensamhet.

Som projektledare har jag ansvar och leder alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. I min roll ingår det att säkerställa resultat och leverans av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgrupp och se till att saker och ting fångas upp och inte faller mellan stolarna. För att lyckas med detta jobbar jag med en projektgrupp som oftast består av specialister inom sina respektive områden, både kunder och kollegor.  En viktig del i ledarskapet är att engagera och motivera medlemmarna i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité.

Ett projekt är ingen ”one man show”

Min del som projektledare ser jag som en del av en lagleverans. När vi tillsammans säkerställer kundens förväntan och har projektledning med i leveransen, är vi tydliga med vårt mål som leverantör att ta ansvar och säkerställa kvalité och därmed fortsätta utvecklas.

De största utmaningarna just nu består i de aktiviteter där man gärna önskar fysisk närvaro, vilket t.ex. är workshops, som ger ett helt annat engagemang när alla träffas på samma plats. Samma sak gäller större möten där underlag för beslut ska läggas fram, då kan det kännas bättre med närvaro.

Att jobba via och med digitala möten kan aldrig ersätta fysiska möten helt och hållet, men vilka fantastiska möjligheter det ger oss att fortsätta vårt planerade arbete, att inte behöva dra i handbromsen. Sverige kan fortsätta utvecklas!

Vårt Sverige idag

Vi ska vara glada för den frihet under ansvar vi har fått i Sverige, försök därför att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt. Några tips från mig för att klara av situationen, behålla motivation och finna inspiration.

  1. Lyssna på nyheterna max 1 gång/dag.
  2. Gå ut i friska luften varje dag, rör på dig.
  3. Kontakta någon varje dag som du står nära, men inte kan vara nära just nu.
  4. Alla slut har en ny början….

Av: Anna Trägårdh, konsult och projektledare på Atea