Hoppa till huvudinnehåll
I dagens snabbföränderliga värld är det viktigare än någonsin att ha en tydlig definierad strategi. Med en välgrundad digital strategi fattas beslut som ger en kostnadseffektiv och stabil digital plattform.

Etablera långsiktiga strategier och identifiera hur it och digitalisering kan bidra till att uppnå organisationens mål.

Vi hjälper er i ledande funktion att på ett tydligt sätt integrera digitalisering i utvecklingen av er verksamhet, att skapa förutsättningar för kontinuerlig och varaktig förändring med nya digitala förmågor. 

Övergripande arbetar vi med tre huvudsakliga områden för att stödja våra kunders utveckling, områden som alla är en del av den gemensamma strukturen som är viktig för att nå framgång med hjälp av digitala förmågor i verksamhetens utveckling.

  • Ledning & Styrning
  • Arbetssätt & Processer
  • Teknologi & Innovation

Genom workshops, analyser, rådgivning och organisationsgenomlysningar ger vi er svar på frågor som: Vad är vår strategi, hur får vi maximal nytta av våra investeringar i it och Digitalisering? Hur ska vi strukturera det digitala ledarskapet och vilka goda råd kan vi få från andra?

Ni har lyckats, när vi lyckas tillsammans.

Verksamhetsnytta i form av beslut och strategier

Tillsammans vill vi skapa långsiktigt hållbara it-initiativ. Vi leverera verksamhetsnytta i form av beslut och strategier som ger er mest nytta för investerade resurser. Det värde vi skapar tillsammans med er är Samsyn, Inriktning och Fokus.

Samsyn - kring vad nuläget, visionen och målbilden är

Inriktning - genom att ha en samsyn kring nuläge, vision och målbild skapar vi en gemensam inriktning framåt

Fokus - genom att ha samsyn om målbild och en gemensam inriktning och plan kan ni fokusera på rätt saker vid rätt tillfälle.

It-strategi

It-arkitektur

It-arkitektur handlar om att med ett helhetsperspektiv säkerställa att it stöttar organisationens strategi och behov över tid samtidigt som man säkerställer att it-leveransen sker på ett kostnadseffektivt och kontrollerat sätt.

Vi får en överblick, se hela bilden och säkerställa att arkitekturen är uppdaterad - vilket i sig borgar för bättre och korrekta beslut. Vi använder oss av marknadsledande verktyg som automatiserar och förvandlar arkitektfunktionen från flaskhals till möjliggörare.

It-arkitektur

Få en proaktiv digital strategi

Med hjälp av Målmiljömetoden tydliggörs verksamhetens mål och vision avseende it-stödet genom att ta ett grepp runt it som helhet och it-strategin.

Metoden ger goda möjligheter att diskutera funktionalitet kopplat till verksamhetens behov, krav och önskemål. Det gör att du undviker fragmenterade miljöer och kortsiktiga perspektiv.

Målmiljömetoden

"Vi har gått från att leverera teknik till att leverera värde"

Målmiljömetoden har hjälpt it-chefen Anna Källsved att identifiera de mest kritiska it-behoven i Ludvika och Smedjebackens kommun. Nu har hon en mer strategisk plan för hur it ska leverera värde kopplat till kommunernas mål och kärnverksamheternas behov.

Nå förändring och resultat tillsammans med våra specialister

Förändringsledning

Förändringsledning

Öka dina chanser att uppnå önskat resultat, nytta och effekt. Istället för att agera reaktivt och "släcka bränder" agerar vi med förändringsledning proaktivt och bemöter väntade behov och reaktioner i tid. 

Mer om förändringsledning

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling 

Vi hjälper dig att förbereda verksamheten inför framtidens krav, möjligheter och utveckling.

Verksamhetsutvecklarens förmåga är att tydliggöra krav och behov från användarens perspektiv och förklara vad som behöver göras samt varför det måste ske. 

Mer om verksamhetsutveckling

Projektledning

Projektledning

Med målstyrning och nytta i fokus strukturerar, planerar och utför våra projektledare Ateas leveransprojekt inom informationsteknologi. 

Vi hjälper dig att hålla fokus på målen för att tillsammans uppnå hög leveranskvalité i såväl Ateas projekt som era egna. 

Mer om projektledning

 

Kontakta gärna mig

Mattias Bruhn
Mattias Bruhn
Chefsarkitekt

KUNDCASE, AKTUELLA GUIDER OCH ANALYSER SAMT INBJUDNINGAR TILL EVENT

Bli först med det senaste inom strategi och utveckling.