Hoppa till huvudinnehåll
KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet Informationsförsörjning omfattar verksamhetsstödjande programvaror och tjänster
Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer får möjlighet att lämna anbud. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns mycket bra stödmaterial för avrop i form av vägledning, mallar och sändlista till alla ramavtalsleverantörer.

Avtalsnr: 23.3-2649-22

Start: 2023-02-27​ Slut: 2027-02-26

Omfattning

Ramavtalet Informationsförsörjning är ett av de ramavtal för programvaror som är specialiserat för ett visst område. Det omfattar programvaror och publik och privat molntjänst som syftar till att stödja avropsberättigade i sitt e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete, samt sådana som primärt används inom vård, skola och omsorg. Ramavtalet omfattar även tillhörande konsulttjänster med inriktning mot Informationsförsörjning men inga licenstjänster.

Exempel: E-tjänster, beslutsstöd, dokumenthantering, diarium, e-arkiv, enkätverktyg, loggning, lärplattform, positionering, projektverktyg, ärendehantering, webbplattform (CMS), schemaläggning, pedagogiska verktyg, elevstöd, ruttplanering, friskvård, patienthantering, kontaktytor mot vårdtagare.

Atea har avtal med såväl distributörer, som ger oss och våra kunder tillgång till >3000 programvarutillverkare, som nischade underleverantörer specialiserade inom området.