Hoppa till huvudinnehåll
KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet Licenser och licenstjänster omfattar programvarulicenser, publika molntjänster och licenstjänster samt supportavtal, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror.
Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer får avropsförfrågan och möjlighet att lämna avropssvar. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns mycket bra stödmaterial för avrop i form av vägledning, mallar och sändlista till alla ramavtalsleverantörer.

Avtalsnr: 23.3-2650-2022

Start: 2023-02-20 Slut: 2027-02-19

Omfattning

Ramavtalet Licensförsörjning omfattar licenser för programvaror, publika molntjänster samt kundtjänst/support, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror. Ramavtalet omfattar också Licenstjänster.

Licenstjänster innebär alla typer av tjänster som hjälper en myndighet med sina licenser. Exempel på licenstjänster är inventering, stöd vid licensrevision, rådgivning, uppföljning och fakturagranskning.

Ramavtalet omfattar inga andra konsulttjänster.

Exempel på programvara/tjänst

  • Antivirus, Anti-spam
  • Dokumenthantering
  • Enkätverktyg
  • Geografiskt informationssystem (GIS)
  • Kontorssvit, E-post
  • Licenshantering
  • Projektverktyg
  • Webbplattform (CMS) 

Atea har avtal med såväl distributörer, som ger oss och våra kunder tillgång till >3000 programvarutillverkare, som specialiserade underleverantörer.