Hoppa till huvudinnehåll
KAMMARKOLLEGIET Ramavtalsområdet omfattar utrustning för dokumenthantering såsom skrivare och multifunktionsskrivare, tillbehör och förbrukningsmaterial samt tillhörande tjänster. Avropande myndighet kan välja att köpa utrustning eller välja leveransformer utan eget ägande såsom hyra, hyra med köpoption eller finansiell leasing.
Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Skrivare och tjänster - Avtalsnr: 23.3-11119-2021

Ramavtalet omfattar utrustning för dokumenthantering såsom skrivare, multifunktionsskrivare, tillbehör, förbrukning och tillhörande tjänster.

 

Avtalstid:

Start: 2023-02-22 Slut: 2027-02-21

Avrop

Ramavtalet omfattar avropsformerna "förnyad konkurrensutsättning" där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att lämna anbud, och "särskild fördelningsnyckel" där tilldelning av kontrakt sker genom dynamisk rangordning med samtliga villkor fastställda.

Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning kan myndigheten välja att köpa utrustningen, eller anskaffa utan eget ägande genom hyra, hyra med köpoption eller finansiell leasing.

För information om vilka krav som kan användas för att behovsanpassa ert avrop och tips om utformning av avropet, se "Vägledning" på avropa.se.

Produkt- och tjänsteområden

Den förnyade konkurrensutsättningen omfattar produkter och tjänster knutna till området för dokumenthantering. Krav, kriterier och villkor kan ställas utifrån områden i kravkatalogen. 

Exempel på produkter: kontorsskrivare, MFP, kopiatorer, scannrar, faxar, bordsskrivare, specialskrivare, storformatskrivare, kringutrustning, tillhörande programvaror, tillbehör, reservdelar och förbrukningsmateriel.

Exempel på tjänster: analys, anpassning, avveckling, design, destruktion, dokumentation, driftsättning, e-handelslösning, funktionstjänst, helpdesk, införande, installation, integration, konfiguration, lagerhållning, montering, installation och konfiguration, licenshantering, projektering, projektledning, reparation, retursystem för toner, rådgivning, service, support, teknikanalys, test, underhåll, utbildning, webbshop, återtag, överlämningsassistans till ny leverantör och överlåtelse.

En konsulttjänst kan tillhandahållas antingen som resurs utan åtagande om ett avtalat resultat (resurstjänst) eller som ansvarig för genomförandet av ett angivet uppdrag med avtalat resultat (uppdragstjänst).

Sortiment - Särskild fördelningsnyckel

Här hittar du produktblad för de produkter som ingår i avropsformen "särskild fördelningsnyckel".