Hoppa till huvudinnehåll

Print- och dokumenthantering

Vad innebär en effektiv dokumenthantering? Genom en digital hantering av din organisations information kan gränserna mellan fysiskt dokument och digitalt sökbar data suddas ut.

Säker hantering av skrivare och printer

Skrivare och multifunktionsprodukter är säkerhetshot om de inte installeras, konfigureras och används på rätt sätt. För att minimera risker för intrång utifrån kan inställningar vara ett skydd, i kombination med en korrekt hantering internt. I denna information beskrivs övergripande vilka delar som är möjliga att påverka kopplat till er säkra skrivarmiljö. Om ni behöver ytterligare stöd, tveka inte att kontakta oss på Atea.

Läs mer om säker printhantering

Utskrift som tjänst

Fokusera på din kärnverksamhet och låt Atea hantera din utskriftsmiljö. Vi ser till att utskriftsmiljön är optimerad utifrån rätt produkt, tillval och antal enheter. Vi kan ta över all hantering av skrivarköer, drivrutiner och standardinställningar i din it-miljö, eller som molnbaserad utskriftshantering.

Effektiva lösningar för att underlätta dina dokumentflöden

  • Follow me print: Utskrift kan göras på valfri skrivare i ett nätverk.
  • Automatisering av dokumentflöden.
  • Automatisk tonerleverans.
  • Få kontroll över utskriftsmiljön genom övervakning och analys.

Hitta rätt information snabbt och säkert

Med vår informationsplattform får du en plattform för hela verksamhetens informationsbehov. Du får kontroll på informationen genom versionshantering, dynamisk rättighetsstyrning och mobil åtkomst.

Plattformen hjälper dig att fånga information från fysiska och digitala dokument, webbtjänster, filsystem eller andra informationskällor. Plattformen klassificerar informationen och vidtar rätt åtgärder baserat på informationsklass. Automatisera inläsning av avtal, fakturor och andra affärskritiska dokument och extrahera viktig information så som avtalsnummer, fakturanummer och gör informationen användningsbar.

Gör informationen tillgänglig och effektivisera

Med informationsplattformen skapar du broar mellan verksamhetens olika informationskällor. Användaren når relevant information från olika informationskällor via ett gemensamt gränssnitt på alla sina enheter och via webben.

Automatiserad säkerhet

Med hjälp av ett intelligent metadatalager kan åtkomst till information styras dynamiskt baserat på innehåll och metadata, för att säkerställa att informationssäkerheten uppehålls. Flagga potentiellt känsliga dokument automatiskt baserat på innehåll som personnummer.

Elektronisk signering av dokument

Med elektronisk signering (även kallat e-signering) kan du effektivisera signering av dokument och förflytta pappersprocesser till digitala processer.

Vi erbjuder elektronisk signatur, eller digital signatur som det ibland kallas, som fristående tjänst och som en del i en digital avtalsprocess. En elektronisk signatur är lika bindande som vanliga underskrifter och är ännu säkrare. 

Elektronisk signering

Digitalisera er dokumenthantering

Vi digitaliserar din information från både strukturerade och ostrukturerade dokument, som exempelvis kontrakt och affärsbrev. Vi hanterar din utrustning i din kontorsmiljö och ser till att drift, förvaltning och underhåll inte är ditt bekymmer. Din informationshantering blir mer användaranpassad när det går att fånga data från mobila enheter, konvertera bilder till text för sökbarhet och att exportera data mellan system.

Rätt lösning för datahantering

Data Capture är ett begrepp inom informationssäkring som är applicerbart på flera branscher. Det handlar om att på ett kompakt och säkert sätt presentera och säkerställa information på varor och produkter. Informationen kan i sin enklaste form vara ett pris och i mer utökade och livsviktiga aspekter vara delar av en sjukdomshistorik och en patientjournal för att säkerställa rätt identitet och behandling.

Butikslösningar med komplett it-infrastruktur

Point of sales (POS) är ett vanligt förekommande begrepp inom retail. POS är i sin enklaste mening är utrustningen där en försäljning slutförs, antingen vid självbetjäning eller med butikspersonals hjälp. Denna utrustning kan i sin enklaste tappning omfatta en enkel kassaapparat, vilket är vanligt i kiosker och restauranger. Inom POS förekommer allt som gör en butik komplett utifrån perspektivet it-infrastruktur, t.ex. wifi, larmsystem, licenser, digital signage, switchar.

Att välja rätt kontorsskrivare eller multifunktionsskrivare kan vara ett strategiskt beslut för din verksamhet. På Atea anpassar vi skrivarlösning efter din verksamhets behov. Vi kan bland annat utvärdera dessa typer av skrivare:

  • Skrivare för stora utskriftsvolymer av följesedlar, packsedlar och andra dokument som följer med paket och leveranser inom tillverkande industri. Finansiella dokument som ännu inte har digitaliserats och fortfarande skrivs ut. Protokoll, rapporter och andra viktiga dokument.
  • Bordsmodeller i kontor för mindre mängder utskrift och scanning i A4-format
  • Golvmodeller i A4-format för större utskriftsmängder och scanning. Ofta med säkra utskrifter där kunden identifierar sig med sitt passerkort för att hämta utskrifter.
  • Golvmodeller i A3-format för stora utskriftsmängder och stora scan-volymer, ofta med efterbehandling som häftning och sortering. Ofta med säkra utskrifter och andra funktioner och tillval som förenklar arbetet för kunden.
  • Storformatsskrivare upp till A0-format för utskrift av kartor, affischer, skyltar och ritningar.
  • Separata scanners för stora och specialanpassade scan-miljöer där en multifunktionsskrivare inte räcker till. 

Jag vill ha kontakt

Vi på Atea kan hjälpa dig med alla typer av frågor kopplat till print- och dokumenthantering. Här kan du komma i kontakt med en av våra specialister.