Hoppa till huvudinnehåll
KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst, privat molntjänst samt konsulttjänster för hela programvarans livscykel.

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlar flera ramavtal inom avtalsområdet "programvaror och tjänster". "Programvarulösningar" är det ramavtal som omfattar samtliga programvarukategorier och samtliga konsulttjänster inom det beskrivna avtalsområdet medan övriga ramavtal är avgränsade till ett visst användningsområde.

Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns mycket bra stödmaterial för avrop i form av vägledning, mallar och sändlista till alla ramavtalsleverantörer.

Avtalsnr: 23.3-8027-21:001

Start: 2023-02-18 Slut: 2027-02-17

Omfattning

"Programvarulösningar" är ett av flera ramavtal med olika inriktning men i stort sett samma avtalsvillkor. Det här ramavtalet omfattar samtliga produkter och tjänster som ingår i övriga ramavtal och används

 • För avrop som handlar om lösningar som stöder verksamhetsprocesser inom ekonomi och budgetverktyg, personaladministration, beslutsstöd, upphandlingsverktyg
 • För avrop som handlar om lösningar som inte helt täcks in av övriga ramavtalen
 • För avrop som handlar om lösningar som täcks in av fler än ett av övriga ramavtalen

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer får avropsförfrågan och möjlighet att lämna avropssvar.

Exempel på produkter/tjänster

 • Beslutsstöd(BI)
 • E-arkivlösning
 • Enkätverktyg
 • Ekonomi- och Personalsystem
 • Skolportal
 • Upphandlingsverktyg
 • Identitets- och åtkomsthantering
 • Stödtjänst för e-underskrift

Konsulttjänster

Ramavtalet omfattar konsulttjänster för hela programvarans livscykel, t.ex. installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling, test och utbildning men även rättsanalys samt alla typer av licenstjänster, t ex Software Asset Management (SAM).