Tillbaka till Offentlig sektor
it som tjänst hårdvara som tjänst molnserver molnbaserat nätverk kammarkollegiet offentlig sektor large It-infrastruktur

Ramavtal: IT-Drift Större

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar ett brett utbud av it som tjänst. Ramavtalsområdet "Större" har utformats för att täcka behoven hos organisationer med fler än 400 anställda, men även kundens verkliga behov kan inverka på valet av ramavtal.

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning med möjlighet till förhandling. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns mycket bra stödmaterial för avrop i form av vägledning, mallar och sändlista till samtliga ramavtalsleverantörer.

Avtalsnr: 96-40-2015
Start: 2017-11-14 Slut: 2020-11-13 Förlängningsoption: t o m 2024-11-13

Omfattning

Tjänsteområden

Service Management, Service Desk, Applikationsdrift, Applikationsförvaltning, Applikation som tjänst, Utskrift, Klienter, Datacentertjänster, Nätverk- och Kommunikation.

Ateas Tjänstebeskrivningar

  1. Service Management
  2. Service Desk
  3. Applikationsdrift
  4. Applikation som tjänst
  5. Klienttjänster
  6. Utskriftstjänster
  7. Datacentertjänster
  8. Nätverk och kommunikation 

 Mer information om Ateas utbud:   

Underleverantörer

  • Telenor Sverige AB (Nätverk och kommunikation)
  • Logicnow Limited (Datanätstjänster)
Tillbaka till Offentlig sektor
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer