Hoppa till huvudinnehåll

Ramavtal: IT-Drift Mellan

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar ett brett utbud av it som tjänst. Ramavtalsområdet "Mellan" har utformats för att täcka behoven hos organisationer med 100-400 anställda, men även kundens verkliga behov kan inverka på valet av ramavtal.
Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning med möjlighet till förhandling. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns mycket bra stödmaterial för avrop i form av vägledning, mallar och sändlista till samtliga ramavtalsleverantörer.

Avtalsnr: 96-40-2015-201

Start: 2017-11-14 Slut: 2024-11-13

Omfattning

Tjänster

Service Management, Service Desk, Applikationsdrift, Applikationsförvaltning, Applikation som tjänst, Utskrift, Klienter, Datacentertjänster, Nätverk- och Kommunikation.

Ateas Tjänstebeskrivningar

  1. Service Management
  2. Service Desk
  3. Applikationsdrift
  4. Applikation som tjänst
  5. Klienttjänster
  6. Utskriftstjänster
  7. Datacentertjänster
  8. Nätverk och kommunikation