Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Offentlig sektor
mjukvara kammarkollegiet offentlig sektor Digital arbetsplats

Ramavtal: Programvaror och tjänster - Licensförsörjning

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet Licensförsörjning omfattar programvarulicenser, standardiserade molntjänster och licenstjänster samt supportavtal, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror.
Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns mycket bra stödmaterial för avrop i form av vägledning, mallar och sändlista till alla ramavtalsleverantörer.

Avtalsnr: 23.3-5561-17:001​

Start: 2019-0​2-18 Slut: 2023-02-17

Förlängningsoption: t o m 2023-02-28

Omfattning

Ramavtalet Licensförsörjning omfattar programvarulicenser, standardiserade molntjänster och licenstjänster samt supportavtal, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror.

Licenstjänster innebär alla typer av tjänster som hjälper en myndighet med sina licenser. Exempel på licenstjänster är inventering, stöd vid revision, rådgivning, uppföljning, val av licenstyp, ändring av licenser, kravspecifikationer, hjälp vid licensavrop och fakturagranskning. 

Exempel på produkt/tjänst

  • E-post och Antivirus/Spam
  • GIS
  • Kontorssuit
  • BI
  • Enkätverktyg
  • Licenstjänster

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer får avropsförfrågan och möjlighet att lämna avropssvar.

Programvaror

Atea har avtal med såväl distributörer som ger oss och våra kunder tillgång till >3000 programvarutillverkare som specialiserade underleverantörer.

Konsulttjänster

  • Ramavtalet omfattar inte konsulttjänster.
Tillbaka till Offentlig sektor