Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Välfärdsteknik

Vårdappen som effektiviserar hemsjukvården i Piteå

På bara två månader har hemsjukvården i Piteå kommun förändrats rejält. Idag arbetar personalen effektivare och säkerheten har ökat. Hur är det möjligt? Allt är möjligt med hjälp av en app och en platta.
Piteå kommun
Piteå
Att samla information om vårdtagare på ett säkert och effektivt sätt som personal kan komma åt oavsett var de befinner sig.

Piteå kommun är en till ytan stor kommun där det bor knappt 42 000 människor. Det är ett stort upptagningsområde som ställer höga krav på hemsjukvården, eftersom personalen ofta måste göra både långa och många resor till vårdtagare som bor på stora avstånd ifrån varandra.

- Vår utmaning var tidigare att personalen kunde behöva åka fram och tillbaka till samma patient flera gånger under samma dag. Först ett första besök för att förstå patientens behov, sedan hem till kontoret för att ta reda på fakta om bakomliggande sjukdomar, mediciner och annat och så tillbaka till patienten, säger Christer Grahn Hemsjukvårdschef Natt i Piteå Kommun.

Effektivt och tidsbesparande

Att personalen inte direkt kunde komma åt den information man ville ha om vårdtagaren slukade förut en massa arbetstid. Idag har sjukvårdarna med sig appen Viva omsorg och det innebär att de kan få information om vårdtagaren direkt genom appen.

”Appen är ett jättebra hjälpmedel för att kunna jobba effektivare.”

— Christer Grahn
Hemsjukvårdschef Natt i Piteå Kommun

- Personalen har så att säga kontoret på fickan och de slipper åka fram och tillbaka mellan patienten och kontoret vilket självklart spar mycket tid. Ett klockrent exempel på detta är när personal är på hälsocentralen med patienten och väntar på läkaren. Under en sådan väntetid hinner personalen idag passa på att journalföra besök vilket blir väldigt effektivt, säger Christer Grahn.

För natt- och helgpersonal som far runt mycket under kvällar och helger innebär appen också en stor förändring till det bättre.  

- Denna personal har ansvar för ett betydligt större upptagningsområde än dagpersonalen och de har inte samma koll på patientens behov som ordinarie personal och att då ha all information tillgänglig direkt i appen när de får in ett larm spar mycket tid och underlättar deras jobb, säger Christer Grahn.

Eftersom natt- och helgpersonal även kan skriva sin journalanteckning direkt i appen så finns den direkt tillgänglig för den ordinarie tjänstgörande hemtjänsten nästa dag.

- Detta innebär också att de slipper gå till kontoret och skriva journaler när de slutar sitt pass. Jobbet är ju redan gjort. Då slipper de jobba övertid, vilket även innebär en besparing för oss, säger Christer Grahn.

På vilket sätt har Viva omsorg förändrat verksamheten?

6 fördelar med appen Viva omsorg
  • Ökad patientsäkerhet
  • Tidsbesparande
  • Ökad effektivitet
  • Ökad kvalitet på vården
  • Minskade kostnader
  • Färre övertidstimmar

- Förutom att appen spar mycket tid och pengar och är ett jättebra hjälpmedel för att jobba effektivare så har den även ökat patientsäkerheten. Personalen blir tryggare i sina beslut eftersom de alltid kan gå in och kolla sjukdomar och dylikt direkt i journalen oavsett var de befinner sig.

Eftersom appen bara har varit igång i två månader har Christer Grahn inte tillräckligt underlag för att säga hur brukarna upplever den effektivare hemsjukvården, men känslan är ändå positiv.

- Eftersom personalen tycker att det är ett så pass bra hjälpmedel och spar tid så kan jag bara tänka mig att även brukarna upplever det positivt och att kvaliteten på vården ökar.

Hur har det varit att lära sig appen?

Det har inte har varit några svårigheter att komma igång med själva användandet. Vi började med en pilot och utbildade en del personal som sedan har utbildat fler användare kontinuerligt.

Christer Grahn menar att Viva omsorg även har öppnat ögonen för ytterligare digitalisering och de har redan börjat se sig om efter fler möjligheter.

Tanken är att koppla annan teknik till våra plattor som exempelvis fjärrtillsyn eller möjlighet att planera vård för patienter som kommer hem från sjukhus. Vi hoppas även att det snart ska bli möjligt att knyta an till FASS och nationella patientregistret så att vi kan se journaler från landstinget direkt i paddan, säger Christer Grahn.

Tillbaka till Välfärdsteknik