Hoppa till huvudinnehåll

Digitala lösningar är en av nycklarna för att klara framtidens demografiska utmaningar inom vård & omsorg. Brukare har rätt till en bra livskvalitét och medarbetarna inom sektorn ska kunna upprätthålla ett hållbart arbetssätt.

I samarbete med marknadens ledande tillverkare och innovativa startups hjälper Atea kommuner och regioner med sin digitaliseringsresa. Tillsammans bygger vi Sverige med it.

Målgrupp

Vi riktar våra erbjudanden till verksamhetschefer och medarbetare, digitaliseringsledare inom kommun, socialtjänst och privata aktörer inom äldreomsorg.

Fokusområden

Egenvård

Funktioner och lösningar som ger förutsättningar att på egen hand ta prover och bli uppföljda av läkare från hemmet alt ta sin egen medicin med hjälp av påminnelse.

 • Distansmonitorering
  Individuellt anpassad kommunikation och distansmonitorering i hemmet.
 • Medicinrobot
  Medicinrobot som ger rätt dos, i rätt tid och en ökad självständighet och trygghet för brukare.

Integration

Stödinsatser i form av språkstöd eller samhällskordinerade insatser för att skapa möjlighet att ha en integration i samhället.
 

 • Digitalt språkstöd
  Hjälper äldreomsorg med förutsättningar att sudda språkbarriärer
 • Samverkansapp
  App för samverkan mellan kommun och frivilligorganisationer

Självständighet/delaktighet

Att få vara delaktig i sin omvårdnadssituation och skapa stöd i att leva så självständigt som möjligt.
 

 • Digitala assistenter
  Genom en digital assistent hjälper vi dig att automatisera tidskrävande funktioner och repetitiva arbeten, som vanligtvis utförs av människor.
 • Medicinrobot
  Medicinrobot som ger rätt dos, i rätt tid och en ökad självständighet och trygghet för brukare.

Mobilt arbetssätt

Att ge förutsättningar att frigöra tid och att arbeta på distans från kontoret eller i ett system via sin mobil skapas bättre arbetsmiljö för medarbetare.
  

Förbygga ensamhet

Genom olika lösningar ha möjlighet att ses digitalt, mötas upp för att fika genom samordnad insats förebygger vi ensamhet och psykisk ohälsa.
 

 • Digital Assisted Living
  Digitalt vårdbesök som främjar känslan av sammanhang, självbestämmande och delaktighet.
 • Fik@rummet
  En mötesplats för äldre som önskar att utöka sitt sociala nätverk och vänder sig framför allt till dem som är drabbade av ofrivillig ensamhet.

Kvalitet och ledning

Lösningar med bra möjlighet att följa upp data och statistik minskar risk för kvalitativa och orättsäkra beslut och ökar förutsättingen att bedriva en kvalitativ vård och omsorg för den enskilde.

Digitaliseringsresan inom vård & omsorg

Under digitaliseringsresan kan du välja bara en del eller hela konceptet oavsett var du befinner dig i din resa mot att bli mer digitaliserade.

För att förstå de olika delarna kan du läsa mer om varje steg nedan genom att föra över muspekaren på respektive plustecken.

Mer om:

Nulägesanalys

Vart står jag och min verksamhet idag? Vad finns och vad saknas?  

Hur går vi vidare härifrån? 

 • Utifrån Ert behov och önskemål bestämmer vi gemensamt vilket nästa steg vi tar 

Vad ingår: 

 • Workshop 
 • Intervjuer i verksamhet 
 • Omvärldsanalys 
 • Sammanställning av resultat 

Verksamhetsnyttan är: 

 • Helhetsbild över nuläge 
 • Riktning för nästa steg 
 • Underlag för handlingsplaner för fortsatt digitaliseringsresa 
 • Underlag för digitaliseringsstrategi 
 • Som stöd för kommunikation till organisation 
Workshop

Här får du möjlighet att träffa samlade kompetenser från Atea för att säkerställa att alla förutsättningar finns i din verksamhet för nästa steg.  

Hur går vi vidare härifrån? 

 • Utifrån Ert behov och önskemål bestämmer vi gemensamt vilket nästa steg vi tar 

Vad ingår: 

 • Projektledning kring upplägg och struktur för workshop 
 • Behovsanalys utefter en riktad modell  
 • Omvärldsanalys 
 • Kravfångst och stöd i översättning av it till verksamhet 
 • Sammanställning av resultat 

Verksamhetsnyttan är: 

 • Helhetsbild över nuläge 
 • Riktning kring Ert kommande strategiarbete för digitalisering 
 • Underlag för handlingsplaner för fortsatt digitaliseringsresa 
 • Underlag för digitaliseringsstrategi 
 • Som stöd för kommunikation till organisation 
Strategiarbete

Vi tittar närmare på ert strategiarbete och förenklar och förtydligar. Saknar du en tydlig strategi idag hjälper vi att ta fram det.  

Hur går vi vidare härifrån? 

 • Utifrån Ert behov och önskemål bestämmer vi gemensamt vilket nästa steg vi tar 

Vad ingår: 

 • Översättning av it till verksamhet 
 • Omvärldsanalys 
 • Stöd i strategiska riktningar utifrån Er helhet 
 • Kravspecifikation utifrån Er behovsanalys   
 • Stöd i kommunikation mot organisation gällande Er strategi

Verksamhetsnyttan är

 • Helhetsbild över nuläge 
 • Riktning kring aktiviteter för Er digitaliseringsresa 
 • Underlag för handlingsplaner för fortsatt digitaliseringsresa 
 • Underlag för digitaliseringsstrategi 
 • Som stöd för kommunikation till organisation 
Rådgivning

Vilken väg passar er verksamhet? Vi jobbar igenom allt ifrån beställarkompetens till genomlysning av era önskade effekter. 

 Hur går vi vidare härifrån?

 • Utifrån Ert behov och önskemål bestämmer vi gemensamt vilket nästa steg vi tar

Vad ingår:

 • Skapa förutsättningar till helhet för Er it som oberoende aktör
 • Översättning av it till verksamhet
 • Omvärldsanalys
 • Referenser och stöd från andra inom Vård och omsorg genom oss
 • Stöd
  - Vad som finns på marknaden
  - Hur ni handlar enkelt
  - Granska att lösningen är funktionell utifrån ert behov
  - Kravfångst av it lösning så ni får verksamhetsnyttan ni önskar

Verksamhetsnyttan är:

 • Helhetsgrepp kring it lösningar som ger förutsättningar till effekt som önskas

 

Införande

Ett första steg kan vara att genomföra ett pilotprojekt där vi testar införandet av nya tjänster eller produkter. Vi kan i detta steg också hjälpa er att förverkliga en idé som skapar nytta för er verksamhet. Vi genomför ett breddinförande, antingen genom avrop på befintliga avtal alternativt genom upphandling  

Hur går vi vidare härifrån? 

 • Utifrån Ert behov och önskemål bestämmer vi gemensamt vilket nästa steg vi tar 

Vad ingår: 

 • Från Underleverantör eller som stöd från Atea -  Projektledning 
 • Projektplan 
 • Projektdirektiv och uppdragsbeskrivning 
 • Projektplan 
 • Implementeringsplan 
 • Tidsplan   

Verksamhetsnyttan är: 

 • Helhetsgrepp kring it lösningen vid införandet  
 • Säkerställande av att tidplan går enlig implementeringsplan 
 • Säkerställer att leverans sker enligt överenskommelse  
Projektledning

Vi hjälper er att införa produkter eller tjänster från våra underleverantörer på ett sätt som skapar maximal effekt i er verksamhet.

Hur går vi vidare härifrån? 

 • Utifrån Ert behov och önskemål bestämmer vi gemensamt vilket nästa steg vi tar 

Vad ingår: 

 • Projektledning från underleverantör eller Atea  
 • Vid egen projektledning ingår stöd från Atea i hela processen för införande/implementation av lösning 
 • Atea följer den strukturella planen för införande så allt sker enligt plan och säkerställa leverans 

Verksamhetsnyttan är: 

 • Helhetsgrepp kring it lösningen vid införandet  
 • Säkerställande av att tidplan går enlig implementeringsplan 
 • Säkerställer att leverans sker enligt överenskommelse  
Implementation

När vi genomfört pilotprojekt, fångat upp alla idéer och testat de nya produkterna och tjänsterna, tar vi steget mot breddinförandet. Det gör vi antingen genom avrop på befintliga avtal eller genom upphandling. 

 Hur går vi vidare härifrån? 

 • Utifrån Ert behov och önskemål bestämmer vi gemensamt vilket nästa steg vi tar 

Vad ingår: 

 • Från Underleverantör eller som stöd från Atea -  Projektledning 
 • Projektplan 
 • Projektdirektiv och uppdragsbeskrivning 
 • Projektplan 
 • Implementeringsplan 
 • Tidsplan   

Verksamhetsnyttan är: 

 • Helhetsgrepp kring it lösningen vid införandet  
 • Säkerställande av att tidplan går enlig implementeringsplan 
 • Säkerställer att leverans sker enligt överenskommelse 
Uppföljning

Vi ser till att ni drar full nytta av era lösningar och fortsätter att utveckla en god och nära vård med självständighet för våra äldre. 

Hur går vi vidare härifrån? 

 • Utifrån Ert behov och önskemål bestämmer vi gemensamt vilket nästa steg vi tar 

Vad ingår: 

 • Säkerställa att ni är nöjda med införande av lösning/ tjänst 
 • Följa nytt införande för att stödja vid breddinförande och uppskalning av lösning 
 • Vara brygga mellan it och verksamhet 
 • Förbättrings och utvecklingsmöjligheter  
 • Ha dialogen så lösningen uppfyller den verksamhetsnytta ni önskat 

Verksamhetsnyttan är: 

 • Helhetsgrepp kring it lösningen vid införandet  
 • Säkerställande av att tidplan går enlig implementeringsplan 
 • Säkerställer att leverans sker enligt överenskommelse  

 

Välfärdsteknik inom vård & omsorg kan vara

Att kunna ta sin medicin själv med hjälp av en medicingivare/medicinrobot minskar onödiga risker för smittspridning och främjar ett självständigt liv som skapar trygghet för såväl äldre som anhöriga. 

Att kunna möta sin sjuksköterska eller undersköterska genom digitala möten via en surfplatta eller dator gör att brukaren undviker onödiga fysiska möten med risk för smitta och tid frigörs för personal i en tid då arbetsbelastningen är tuffare än någonsin.

För avlasta en ansträngd vård- och omsorg erbjuder vi tillsyn och monitorering i hemmet. När till exempel en äldre medborgare med flera typer av kroniska sjukdomar behöver tillsyn och vård enligt nuvarande rutiner i kommunerna erbjuds idag oftast enbart fysisk kontakt. Vi skapar trygghet med en teknik där medborgaren får en mer tillgänglig tillsyn via videomöten eller chatt.

Välfärdsteknik inom äldreomsorg som ger värde för kommuner och privata aktörer

 • Funktioner baserat på mjukvara med automatiserad funktion och sparar många timmar per vårdtagare och år i en genomsnittskommun. ​
 • Analys av data medför att rättssäkerhet inom vården ökar och ger möjligheter att skapa förändra arbetssätt som gagnar såväl verksamhet som brukare. ​
 • Mobila arbetssätt sänker kostnader, minskar miljöbelastningen, motverkar en stressig arbetssituation och undviker smittspridning. ​
 • Förutsättningar att ge stöd på distans bidrar till bättre livskvalitet för den äldre, frigör tid för personalen och motverkar smittspridning.
Så blir äldreomrogen trygg och säker med digitala lösningar

Så blir vård och omsorg trygg och säker med digitala lösningar

Digitala lösningar är idag nödvändiga för att vardagen och samhället ska fungera. Vård & omsorg är inte ett undantag. Ny teknik är nycken till en högkvalitativ äldrevård.

Läs vår artikel i magasinet Omtanke - tidningen för vård och omsorg från SSIL.

Läs artikeln

Kontakta mig för rådgivning inom välfärdsteknik

Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes
Chef Vård & Omsorg

Malin är chef för området för digitalisering av Vård & omsorg. Hon är beteendevetare och har under c:a 20 år arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor. Med en gedigen kunskap kring äldreomsorg, LSS samt myndighetsutövning leder hon digitaliseringsarbeter inom Vård & omsorg för Atea Sverige.

Varför Atea

✔️ Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. 

✔️ Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. 

✔️ Samarbete

Vi har strategiska partnerskap med ledande globala it-leverantörer. Det ger din verksamhet tillgång till ett komplett och aktuellt produkt- och tjänsteerbjudande.

✔️ Ansvarstagande

Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.