2024-05-20

Effektivisera införandet av välfärdsteknik genom generellt upphandlade avtal

När det kommer till att implementera ny välfärdsteknik tar det ofta längre tid än önskat. Trots att ekonomi och motstånd mot förändringar kan vara faktorer, är det ett annat hinder som sällan diskuteras öppet, nämligen upphandlingsprocessen. Politiker från en kommun besökte nyligen oss på Atea för att diskutera just detta ämne, och det blev tydligt att det finns utmaningar som hindrar snabbare implementering av teknik i välfärden.

Staffan Betinger
Staffan Betinger
Verksamhetsutvecklare

Ett av de främsta hindren är den långa och komplexa processen för upphandling. Lagar och regler, som LOU, kan göra att det tar månader, ibland till och med år, att slutföra en upphandling. Denna tid kan ha betydande konsekvenser för både medarbetare och brukare, vilket underminerar syftet med att införa ny teknik för att förbättra välfärden.

I slutändan handlar det om att ge medarbetare och brukare mer tid och resurser genom att effektivisera processen för att införa ny välfärdsteknik. Jag ser dagligen effekter av den teknik som införts i verksamheter runt om i landet. Det glädjer mig och jag hör av våra kunder att medarbetare är både förvånade och glada att teknik kan underlätta i deras vardag. När jag även ser hur en lösning kan minska administration blir jag extra glad, då det är den del jag ser ökar mest i alla verksamheter.

För att knyta ihop säcken så vill jag med detta blogginlägg ge min syn på saken med var processer kan stoppa upp, där vi ser att upphandlingsprocessen används på ett vad jag kallar lite föråldrat sätt. Vi hör från verksamheten att vi alla måste ställa om till nytt arbetssätt och då behöver även våra stödfunktioner inse att vi inte kan fortsätta som vi alltid gjort när digitalisering är en avgörande pusselbit för att få en bättre välfärd i vårt Sverige.

Tips på vägen: 

  • Skapa relation till upphandlingsenheten och it så ni är med i hela processen som kravfångst utefter behov blir tydligt. 
  • Läs på vad LOU innebär och se möjligheter istället hinder. 
  • Våga utmana

Fallgropar att undvika

  • Otydlig kravfångst medför att lösningen inte uppfyller behovet. 
  • När samverkan brister ser vi att investeringen blir dyrare.
  • Mycket läggs på upphandlingar i onödan när det redan finns befintliga avtal att avropa på.
Staffan Betinger
Vill ni diskutera detta vidare?

Staffan Betinger, Verksamhetsutveckare
Kontakta mig här eller följ mig på LinkedIn

Skicka e-post