Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Mjukvara och licenser

Börja din resa mot molnet

Vi vet att när dina medarbetare samarbetar och delar samt tar del av sina kollegors arbete så jobbar vi tillsammans. Vårt fokus på Atea är att vi ger mer värde för er så att ni ökar er konkurrenskraft på er marknad.

Smarta molnlösningar

Baserat på det som är viktigast för dina medarbetare och er verksamhet så startar vi arbetet tillsammans och vi tar ett steg i taget. Vi arbetar med de effektmål och de målsättningar ni har och bygger vidare utifrån de villkor och behov du har för att öka er konkurrenskraft över tid.

”Vi är mycket nöjda med genomförandet av Atea Cloud Track. Det var en bra mix av diskussioner, upprättande av rutiner och praktiskt arbete. Efter dagarna har vi fått en överblick angående kostnader samt ett bra ramverk för hur vår driftsorganisation ska hantera olika molnresurser. När alla förutsättningar är väl definierade kan vi nyttja molnet på ett naturligt sätt där det är fördelaktigt ur funktion- eller kostnadshänseende.”

— Martin Lund, Objektspecialist Datacenter på Skövde Kommun

Få kontroll på nyheter kring Azure

Vår informativa kvartals genomgångar tillsammans med vår Azure specialist där du vid fyra tillfällen får ta del av det senaste och viktigaste gällande Azure.

Atea Cloud Update for Azure

Ta del av vår webinarserie från tanke till färdig lösning i Azure

Välkommen till en spännande webinarserie där vi vid fem tillfällen kommer visa hur vi går från tanke till en färdig PoC (Proof of Concept) i en modern molnlösning i Microsoft Azure.

Webinarserie

Kvinna vid sin dator

Amazon Web Services - Världens största molnplattform

Om du inte dagligen arbetar med molntjänster kan det vara svårt att hålla koll på alla nyheter som ständigt dyker upp. Läs mer hur vi delar med oss av inspiration och rådgivning om hur Atea bygger lösningar och tillför värde till er på AWS (Amazon Web Services) plattform.

AWS

 

Molnarkitekten tipsar

Fem tips från Lars-Erik Palm, molnarkitekt

Fem tips från Håkan Boström, molnarkitekt

 

Säker väg till molnet

Säker väg till molnet är en metodik för att gå igenom aktiviteter som laglighetskontroll, informationsklassificering och riskanalys för en säker förflyttning till en molntjänst.

Säker väg till molnet

Säkerhetsfunktionerna i Microsoft 365

upplevelserum

Upplevelserum

I Ateas upplevelserum runt om i landet kan du boka in dig för att inspireras av nya verktyg tillsammans med Ateas experter.

Vi visar hur tekniken hjälper dig att jobba mer produktivt och ger det mervärde den är till för. Oavsett om det gäller lösningar för smartare användare eller smartare samarbeten.

Upplevelserum
Tillbaka till Mjukvara och licenser