Hoppa till huvudinnehåll
Med konsulter i flera delar av världen är en säker och flexibel it-miljö en förutsättning för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. Därför satsar e-handelsutvecklaren CAG Ateles på att kombinera Citrix med en av världens mest omfattande molnplattformar.
CAG Ateles
Molntjänster
En säker och flexibel it-miljö.

CAG Ateles, som är en del av börsnoterade CAG Group, utvecklar och bygger framtidssäkra lösningar inom digital handel. Bolaget består av cirka 50 digitala experter anställda i Sverige och Norge, varav merparten är utvecklare. De är beroende av de senaste digitala lösningarna för att kunna utföra sitt jobb.

Under lång tid innebar det regelbundna och kostsamma inköp av nya datorer med tillräcklig kapacitet för de modernaste programmen, vilket i sin tur medförde tidskrävande installationer av hård- och mjukvara. I dag är situationen en annan.

– Genom att gå till molnet har vi fått en mer robust och skalbar it-miljö, som vi bedömer kommer att bli kostnadseffektiv på sikt. Nu kan vi skala upp och ner vår it-miljö utan att vi behöver investera i fysisk utrustning, säger Tobias Lindström, vd för CAG Ateles.

– Än så länge har vi bara skrapat på ytan när det gäller möjligheterna med AWS. Vi tror och hoppas att vi kan utveckla och effektivisera vår verksamhet ännu mer med hjälp av den nya plattformen, säger Tobias Lindström, vd för CAG Ateles.

Installation och support underlättas

Delar av CAG Ateles verksamhet hanteras av konsulter i Polen, Lettland och Ukraina. Medarbetare på plats i flera länder var också en viktig anledning till att företaget ville se över sin it-miljö.

– För att förse våra konsulter med säkra arbetsverktyg som också stämmer överens med GDPR och vår säkerhetspolicy, behövde vi en virtuell lösning som vi har full kontroll över, säger Suresh Balaji Subbiah, it- och kvalitetschef på CAG Ateles.

Valet föll på Citrix DaaS (Desktop as a Service) på AWS EC2, en lösning som även har införts för bolagets medarbetare i Skandinavien.

– Enkelt förklarat innebär Citrixplattformen att datorns skrivbord, inklusive all programvara, finns i molnet och visualiseras på medarbetarens skärm. Upplevelsen för användaren blir densamma som om allt fanns på den egna datorn, förklarar Suresh Balaji Subbiah.

När programvaran installeras på en molnserver, så kallad VDI-miljö, i stället för på varje enskild dator underlättas både konfiguration och support. Nya medarbetare kopplas smidigt in i systemet och kan snabbt komma i gång.

”Under genomgången upptäckte vi en del saker som vi inte ens kände till att vi hade problem med, som att vi inte hade någon back-up om AWS-datacenter skulle gå ner. Men nu har vi löst det. Atea visade också hur vi kan förbättra vår prestanda genom att göra förändringar i dataflödet.”

— Suresh Balaji Subbiah
it- och kvalitetschef på CAG Ateles

Utforskar en av världens största molnplattformar

I det här fallet har CAG Ateles, som nämns ovan, valt att kombinera Citrix med AWS EC2.

AWS (Amazon Web Services) är en av världens mest omfattande molnplattformar med över 200 verktyg och tjänster inom ett hundratal affärsområden. På denna plattform går det bland annat att bygga komplex infrastrukturteknik, skapa avancerad programvara samt behandla och lagra data.

EC2 (Elastic Compute Cloud) är en del av AWS och är en säker och skalbar molntjänst, som tillhandahåller virtuella datorer för användaren att köra sina egna datorapplikationer på.

Christoffer Bergquist, projektledare

Från kontantköp till månadsabonnemang

CAG Ateles har lämnat en affärsmodell med kostsamma kontantköp till förmån för en mer flexibel månadsbetalning. På fackspråk kallas detta att gå från CapEx till OpEx.

Inköpskostnaden för en dator (med tillhörande programvara och verktyg) var tidigare 33 000 kronor – och innebar dessutom en investering som band kapital.

Med den nuvarande Citrix-licensieringen, med AWS EC2, betalar företaget 170 kronor per månad för varje arbetsstation. Utöver det tillkommer kostnaden för den data som verksamheten använder.

– I dagsläget använder vi en stor mängd data när vi kör AWS – och det kostar en del. Hur prisbilden kommer att se ut framöver beror till stor del på hur ambitiöst vi använder plattformen och funktionerna. Men visst, som vd behöver jag ju väga värdet av vad vi kan skapa och utveckla mot de kostnader vi behöver ta, säger Tobias Lindström.

Tack vare den molnbaserade lösningen, med den mjukvarubaserade infrastrukturen, behöver CAG Ateles inte köpa in nya datorer och installera ny programvara lika ofta. Det nuvarande systemet fungerar utmärkt även på äldre modeller och är ständigt uppdaterat.

– Eftersom den extra kraften levereras från molnet räcker det med ganska enkla laptops, som inte behöver bytas ut lika ofta. När vi behövde köpa utrustning med hög kapacitet hade datorerna en livslängd på högst tre år, med dagens utvecklingstakt. Det blev väldigt dyrt i längden. Nu kan vi köpa hårdvara till lägre pris, som dessutom håller längre, säger Suresh Balaji Subbiah.

Suresh Balaji Subbiah, it- och kvalitetschef på CAG Ateles, listar:

3 fördelar med ett molnbaserat system

  1. Tidsbesparande. Installation och support tar bara en bråkdel av tiden, när programvaran finns på en gemensam server i stället för på varje enskild dator. En tidskrävande fysisk hantering reduceras till några få knapptryck.
  2. Säkrare. När informationen inte längre förvaras på varje enskild dator, utan i ett externt datacenter, blir den lättare att skydda – och svårare att komma åt för utomstående.
  3. Kostnadseffektivt. Kostsamma investeringar, som binder kapital, ersätts med en reglerbar och löpande månadskostnad. Du betalar för vad du faktiskt använder. Hårdvaran kan också användas längre, då de molnbaserade programmen fungerar även på äldre datorer.

Konfigurering av ny dator: från en dag till en timme

En annan fördel med den nya plattformen är tidsbesparingen. Att konfigurera en dator tog tidigare en hel dag. Effektiv tid, ska tilläggas. I praktiken kunde installationen ta upp emot en vecka – och då var beställnings-, leverans- och uppackningstiden inte ens inräknad.

– I dag tar det ungefär en timme. Den tidigare omfattande fysiska hanteringen har skurits ner till några få knapptryck, säger Tobias Lindström.

Den förenklade livscykelhanteringen, med en mer strukturerad och automatiserad process när medarbetare ska in och ut ur systemet, har också bidragit till att förkorta ledtiderna. Det spelar också roll i sammanhanget att CAG Ateles jobbar mot Amazons datacenter i Frankfurt, vilket ger lägsta möjliga latens (fördröjning vid dataöverföring).

Suresh Balaji Subbiah lyfter även fram säkerheten som en viktig aspekt, inte minst med tanke på händelserna i omvärlden. Med den nuvarande molnlösningen behöver medarbetarna inte ha bolagets information på sina egna datorer, som skulle kunna hamna i fel händer. All data finns säkert förvarad i det tyska datacentret.

– När kriget startade bestämde vi oss för att hålla fast vid våra partners i Ukraina och inte backa tillbaka. Så tre konsulter i landet jobbar fortfarande för oss. Det har gjort oss ännu mer säkerhetsmedvetna, eftersom situationen förändras varje dag och vi vill behålla kontrollen över våra tillgångar, säger Suresh Balaji Subbiah.

Mattias Stedt, Head of Marketing
Christoffer Bergquist, projektledare

Förbättringsområden och svagheter identifieras

CAG Ateles och Atea har samarbetat länge. Därför var det naturligt att samverka även i det här projektet. Utifrån sin roll som AWS Well Architected Partner har Atea hjälpt CAG Ateles att bygga en så säker och effektiv molnlösning som möjligt.

Tjänsten har ingått som en del i Ateas ramverk för en förflyttning till molnet, CloudTrack, som består av en rad olika moduler beroende på hur långt verksamhetens molnresa har kommit. I det här fallet har fokus legat på optimering.

Processen har bland annat innehållit en så kallad AWS Well Architected Review. Utifrån den berörda verksamhetens förutsättningar går metoden ut på att identifiera förbättringsområden samt hitta och eliminera eventuella sårbarheter.

Förfarandet bygger på sex pelare: operationell excellens, säkerhet, pålitlighet, prestanda, kostnadsoptimering och hållbarhet, som i sig består av flera individuellt anpassade områden utifrån vad man kommer överens om att prioritera. Säkerhet kan exempelvis handla om hur och av vem verksamhetens data får hanteras.

– Under genomgången upptäckte vi en del saker som vi inte ens kände till att vi hade problem med, som att vi inte hade någon back-up om AWS-datacenter skulle gå ner. Men nu har vi löst det. Atea visade också hur vi kan förbättra vår prestanda genom att göra förändringar i dataflödet. Och hur vi kan använda AWS resurser så kostnadseffektivt som möjligt, säger Suresh Balaji Subbiah.

Fortsatt utveckling planeras framöver

Under arbetets gång har CAG Ateles identifierat ytterligare områden som de vill förbättra och enligt Suresh Balaji Subbiah är det nästa steg. Exakt vad som ska ske är inte bestämt än, men en plan och en budget är på väg att tas fram för förbättringar under 2023 och 2024.

– Än så länge har vi bara skrapat på ytan när det gäller möjligheterna med AWS. Vi tror och hoppas att vi kan utveckla och effektivisera vår verksamhet ännu mer med hjälp av den nya plattformen, säger Tobias Lindström.

CAG Group och CAG Ateles

Börsnoterade koncernen CAG Group består av tio självständiga konsultbolag, som är specialiserade inom olika områden och har sina huvudsakliga kunder inom försvar, bank och finans, handel och tjänster, industri och infrastruktur samt hälsa och vård.

CAG Ateles, som utvecklar och bygger framtidssäkra lösningar inom digital handel, grundades 2001 och blev en del av koncernen 20 år senare. Bolaget har cirka 50 digitala experter i Sverige och Norge, de flesta är utvecklare. Företaget har också konsulter i Polen, Ukraina och Lettland.