Hoppa till huvudinnehåll

Var befinner du dig i resan till molnet?

Atea CloudTrack är din molnkarta som guidar bland valen av tjänster och funktioner som finns och är uppdelad i ett antal moduler. Vilken modul som är lämpligast att börja med beror på var i molnresan din verksamhet befinner sig.

Vi guidar dig bland alla alternativ som finns i valet av molnlösningar.
 

Med vårt ramverk kommer du snabbt igång

Allt börjar med CloudTrack som är vårt ramverk för att utföra migrering till molnet och som även inkluderar ett brett utbud av workshops, konsulttjänster och hanterade tjänster. Det handlar om att göra en bra plan och ett strukturerat förhållningssätt för att genomföra migrering till molnet. Vi har en unik lokal kompetens och erbjuder strategisk rådgivning och stöd kring allt från planering till genomförande och drift.

1 - Strategi för cloud

Atea CloudTrack Strategy är en heldagsworkshop med våra it-arkitekter då vi påbörjar resan mot molnet. Vi diskuterar definitioner och begrepp för att skapa samsyn, belyser affärsnyttor och affärsrisker samt identifiera parametrar för att avgöra var molntjänster skulle passa i er verksamhet.

2 - Processer och förvaltning inom Cloud

I Atea CloudTrack Governance får du som kund hjälp med en process så ni kan jobba med dessa frågor långsiktigt. Låt oss hjälpa dig med bland annat regler, förordningar och avgränsningar, så kommer molnresan bli strukturerad, förutsägbar och säker.

3 - Migrering till Cloud

I Atea CloudTrack Migration finns verktyg och metoder för att lösa flytten på ett smidigt sätt. Du får tillgång till den senaste kompetensen och de bästa metoderna genom våra specialister samt stöd igenom hela resan, från start till mål. Du får hjälp att få rätt sak på rätt plats.

4 - Modern plattform för Cloud

Atea CloudTrack Modernization är en sammansättning av olika tjänster i ett erbjudande som hjälper dig att snabbt få upp en modern it-miljö som snabbt ger er förutsättningar för att få kraft av innovationen i er organisation och verksamhet.

5 - Styrning och kontroll till Cloud

Atea CloudTrack Management hjälper dig under din molnresa att få kontroll, insyn och leveransförmåga. Genom ett skyltfönster kan dina medarbetare beställa funktioner och olika byggstenar som är anpassade mot deras behov från flera olika moln-leverantörer inklusive din egen lokala. 

6 - Kostnadskontroll för Cloud-miljön

Atea CloudTrack Cost Optimization ger dig den överblick du behöver. Du får hjälp att utvärdera er multicloud-miljö som ger er kontroll på kostnaderna med effektiva metoder där du bara betalar för det du faktiskt behöver.

7 - Säkerhet i Cloud

Genom Atea CloudTrack Security får du en objektiv säkerhetsgenomgång av ert molnprojekt oberoende av leverantör. Vid avslut har du en kundunik analys med rekommendationer, redo att användas som beslutsunderlag inför verksamhetens fortsatta förflyttning.

8 - Modern arbetsplats i Cloud

Genom att sätta användaren i centrum med rätt verktyg skapar man arbetsglädje, ökat engagemang och högre produktivitet. Atea CloudTrack Workplace ger dina medarbetare rätt förutsättningar för att uppnå en modern arbetsplats.

Varje del av CloudTrack förklarat på 1 minut

CloudTrack Strategy
CloudTrack Strategy
Atea CloudTrack Governance
CloudTrack Governance
CloudTrack Migration
CloudTrack Migration
CloudTrack Modernization
CloudTrack Workplace
CloudTrack Security
CloudTrack Cost Optimization
CloudTrack Management
CloudTrack Management
WHITE PAPER

Få tillgång till ett komplett program byggt på lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter i alla storlekar och branscher.

CloudTrack - ett ramverk för er cloudtransformation

🌿 Hållbarhet - vårt behov av teknik och teknisk innovation ökar

Datamängden vi människor producerat mellan 2010-2018 ökade med 550% ! Tack vare extremt effektiva datacenter så har energiförbrukningen endast ökat med 6% totalt sett. Sett till andel av den totala förbrukningen i världen så ligger just datacenters energiförbrukning kvar på 1% - vilket är samma nivå som 2010!! Det är en trend vi vill fortsätta att se.

Enligt den nya rapporten The Green Behind the Cloud kan en övergång till molnbaserade tjänster minska utsläppen med 5,9 procent vilket i ett globalt perspektiv kan ge en besparing på nästan 60 miljoner ton koldioxid per år. 

Så jobbar Atea med hållbarhet

Sustainability

Kontakta gärna oss

Lars-Erik Palm
Lars-Erik Palm
Solution Architect Cloud - Azure
Skicka e-post
Håkan Boström
Håkan Boström
Solutions Architect Cloud - M365 & Säkerhet
Skicka e-post