Hoppa till huvudinnehåll

Med ökad användning av molntjänster ökar även behovet av insyn vilket kan vara utmanande. Molnleverantörernas portaler är bra, men kan kännas övermäktiga och svårtolkade för många. Därför har Atea skapat Cloud Insights.

Vad är Atea Cloud insights?

Atea Cloud Insights är ett kostnadsfritt verktyg för våra kunder och ger insikter om din molnmiljö. Du kan enkelt se informationen själv, utan teknisk kunskap.

Cloud Insights innehåller kostnadsöversikter, översikt över användare, konsultativa rekommendationer och säkerhetsinsikter, såsom MFA.

Verktyget inkluderar tre olika dashboards; Cost Report, Users Report och Advisory Report.

Atea Cloud Insights är multicloud och stödjer M365, Azure och AWS.

Även om produkten är kostnadsfri beställer du via eShop. Om du vill veta mer om produkten innan du bestämmer dig eller behöver inloggning till eShop är du varmt välkommen att kontakta oss.

Onödiga kostnader, missad optimeringspotential, säkerhetsrisker och svårt att planera för tillväxt och förändring är några av de problem som kan uppstå i en oövervakad molnmiljö. Med hjälp av insikter kan du säkerställa att er molnmiljö hålls förutsägbar och säker. 

Skulle du önska stöd av våra duktiga konsulter att analysera informationen och hantera risker och möjligheter, kontakta gärna cloudcenterofexcellence@atea.se

Cost Report

Cost Report är designad för budgetansvariga. Rapporten ger en finansiell överblick och insikter om hur kostnaderna är fördelade geografiskt och inom olika resursgrupper. Informationen är värdefull för att fatta strategiska beslut om kostandsoptimering och resursallokering. 

 

Users Report

Users Report ger en överblick och underlättar övervakning av användarnas multifaktorautentisering (MFA), säkerhetsnivåer, strukturer och åtkomstnivåer. Insikterna möjliggör proaktiva åtgärder för att förbättra den övergripande säkerheten i miljön. 

Advisory Report 

Advisory Report visualiserar konsultativa rekommendationer som bör åtgärdas i miljön. Rapporten erbjuder även detaljer kring rekommendationerna, vilket underlättar beslutsfattandet. Här finns även möjlighet att markera de rekommendationer du vill ha hjälp med och samarbeta med oss för att förbättra molnmiljön. 

Ladda ner översikt av rapporterna

”Med Atea Cloud Insights har jag äntligen fått insikt i vår molnmiljö. Azureportalen har alltid känts komplicerad, men nu ser jag vart kostnaderna går och känner att jag har kontroll. Med hjälp av rapporterna är det även enklare för min tekniska personal att förklara för mig vad vi gör och hur vi undviker onödiga kostnader. Atea Cloud Insights har verkligen förenklat hanteringen av vår molnmiljö.”

— It-chef

Kontakta gärna mig vid frågor

Emilia Kaufeldt
Emilia Kaufeldt
Business Developer

Atea lanserar molnverktyget Cloud Insights

Atea Sverige lanserar i dag Cloud Insights, ett molnverktyg som ger kunderna värdefull information kring exempelvis molnkostnad, molnkonsumtion och olika säkerhetsaspekter så som multifaktorautentisering – allt i ett och samma verktyg. Den första upplagan är specifikt framtagen för Azure- och AWS-miljöer men kommer på sikt att inkludera fler molnleverantörer.

Läs nyheten