Tillbaka till Datacenter
molnserver Cloud, datacenter och nätverk

Sträck ut ditt datacenter i det svenska molnet

Med Molnserver får ni ett virtuellt datacenter i molnet. Genom att Atea tar hand om drift och underhåll slipper ni mycket av det ansvar som vanligtvis är förknippat med ett datacenter. Summerat ger tjänsten tillgång till virtuella servrar med tillhörande nätverk, lagring och operativsystem där ni sedan kan skapa er virtuella datacentermiljö.

Så fungerar Molnserver

Molnserver ger dig tillgång till virtuella servrar med nätverk, lagring och operativsystem från Ateas datacenter i Umeå.

För att komma igång med tjänsten får ni ett Molnserverkonto som skapas av Atea. Några minuter efter att kontot är skapat kan ni börja använda tjänsten i en självbetjäningsportal som ger tillgång till virtuella servrar med tillhörande nätverk, lagring och operativsystem (licens för Windows ingår) och där ni kan skapa er virtuella datacentermiljö.

I självbetjäningsportalen definierar du nätverken för att sedan skapa de servrar som krävs. Portalen ger dig en överblick över servrarna och hur belastningen ser ut.

Portalen ger en överblick över servrarna och hur belastningen ser ut

 • Bygga era egna virtuella nätverk
 • Bygga och konfigurera era servrar.
 • Koppla ihop tjänsten med er egen infrastruktur.
 • Flytta en server mellan er on-prem miljö och tjänsten.
 • Publicera era servrar mot internet. 

Atea håller enkelt koll på drift och underhåll vilket skapar säkerhet och trygghet för er. Det innebär en avlastning för er it-avdelning, samtidigt som det finns personlig hjälp från Atea Servicedesk i Sverige att tillgå vid behov.

Målgrupp

 • CIO
 • Beslutsfattare inom IT

Nyttan för dig:

 • Ni frigör tid då all förvaltning och utveckling av er plattform ingår i tjänsten.
 • Ni får en tydlig och flexibel kostnadsbild eftersom ni kan öka eller minska er konsumtion till en kostnad som följer er faktiska förbrukning.
 • Ni får tillgång till en säker infrastruktur som kan sträckas över våra två svenska datacenter som bägge är 27001 certifierade.

Med tjänsten får du:

 • En självbetjäningsportal där ni dels har en fullständig överblick över er datacentermiljö och dels kan skapa och konfigurera era nät, servrar eller lagring efter önskemål.
 • Ett brett utbud av tilläggstjänster och funktioner så att ni kan skräddarsy leveransen efter era faktiska behov och önskemål.
 • Stöd och hjälp vid migrering och integration till er egen verksamhet.

Så mycket kostar server i molnet

Med molnserver-kalkylatorn ser du vad det kostar att köpa servrar och lagringskapacitet i molnet. Nedan är vanliga exempel på servrar och lagringskapacitet, du väljer utifrån din verksamhetens behov.

Antal servrar

Lagring per server

GB

Utgående dataöverföring **

GB

Tillval

Bas Backup {{getBackupAddition('backup')}}
Plus Backup {{getBackupAddition('advancedbackup')}}

Uppskattat pris

{{ priceperhour|formathourprice }} kr / timme {{ pricepermonth|formatmonthprice }} kr / månad

Mer om Molnserver

Molnserver tillhandahåller en centraliserad leveransplattform för Serverinstanser, placerad i Ateas datacenter. Serverinstanserna sätts upp och sköts helt och hållet av Kunden själv (eller lokal Ateakonsult) via en självbetjäningsportal.

Serverinstanserna tillhandahålls utan operativsystem, vilket möjliggör att valfritt operativsystem som supporteras av VMware kan installeras. I de fall kunden vill installera ett Windows operativsystem ingår licenser men inte för övriga operativsystem. Ett antal olika servermallar (templates) finns att tillgå för enkel installation av Serverinstanser. Egna mallar kan skapas av Kunden för att snabbt och enkelt sätta upp nya Serverinstanser av liknande typ och konfiguration.

Tjänsten inkluderar en publik IP-adress samt en mjukvarubrandvägg som kunden själv kan konfigurera efter behov.

Tjänsten tillhandahålls med s.k auto-tiered lagring vilket innebär att lagringssystemet självt avgör vilket data som nyttjas mer frekvent, på blocknivå, och flyttar detta till snabbare eller långsammare diskteknologier. Data som nyttjas mest frekvent lagras i Tier-1 och data som nyttjas mer sällan lagras i Tier-2. Lagringslösningens diskar skyddas av RAID, kontrollerenheter är redundanta och lastbalanserade samt att åtkomst sker över flera anslutningar.

Som tillvalsfunktionalitet finns ett backupsystem för återläsning av en server (i primär eller sekundär datahall) vid händelse av en Incident som endast kan avhjälpas genom att skapa en ny server till Kunden. Det går även att göra återläsning av enstaka filer och/eller kataloger vid behov. Backupsystemet gör imagebackup av servrarna genom kopiering av data på blocknivå. Filer som inte ändrats sedan tidigare backup och som är identiska med den kopian som redan lagras i backupsystemet behöver ej kopieras på nytt. Backuplösningen lagrar alltid säkerhetskopian i en sekundär datahall mot den som serverns primärlagring finns i.

Som tillval finns även möjlighet till WAN-anslutning vilket ger Kunden möjlighet att ansluta sin nuvarande WAN-leverantör till Ateas datacenter som har redundanta förbindelser med flera av de etablerade operatörerna i Sverige. Atea kan garantera den WAN-kapacitet som krävs för att Kunden ska kunna nyttja sina tjänster.

Nätverksvirtualisering är ett annat tillval där får kunden möjlighet att sträcka sina Layer 2-nätverk över Layer 3-förbindelser vilket gör att nätverket mellan Kunden och Tjänsten blir transparent.

Övervakning, managering, underhållsaktiviteter och patchning av leveransplattformen inkluderas i tjänsten Molnserver och utförs för att upprätthålla funktionalitet, säkerhet och avtalad tillgänglighet. Motsvarande funktion för de virtuella servrarna går att få som tillval.

Tjänsten Molnserver är helt producerad av Atea i våra svenska driftcentraler.

Tillbaka till Datacenter
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer