Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Offentlig sektor

Ramavtal för den offentliga sektorn

Här ser du en översikt över de ramavtal vi har.

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC)

SIC har i uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter avseende varor och tjänster som upphandlas i stor omfattning. För att skapa bästa möjliga villkor för användning av informationsteknik inom hela den offentliga sektorn kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen inom området it och telekommunikation.

Nedan hittar du mer information om de olika avtalen.

Adda Inköpscentral

Adda (f.d. Kommentus Inköpscentral)

SKI genomför samordnade upphandlingar inom it och telekommunikation för kommuner och landsting.

Nedan hittar du mer information om de olika avtalen.

Ett konferensrum med människor som tittar på en videokonferensskärm

Ramavtal: AV och Videokonferens (2017)

KAMMARKOLLEGIET

Ramavtalet omfattar Hårdvara, Programvara, Molntjänst, Kundunik tjänsteleverans, Konsulttjänster samt produktnära tjänster inom AV och videokonferens.

Avtalsnummer: 23.3-7192-16
Mer om avtal 23.3-7192-16
En kvinna och en man tittar på en datorskärm

Ramavtal: IT-Drift Större

KAMMARKOLLEGIET

Ramavtalet omfattar ett brett utbud av it som tjänst. Ramavtalsområdet "Större" har utformats för att täcka behoven hos organisationer med fler än 400 anställda, men även kundens verkliga behov kan inverka på valet av ramavtal.

Avtalsnr: 96-40-2015-301

Mer om avtal 96-40-2015-301
En kvinna och man sitter vid ett skrivbord

Ramavtal: IT-Drift Mellan

KAMMARKOLLEGIET

Ramavtalet omfattar ett brett utbud av it som tjänst. Ramavtalsområdet "Mellan" har utformats för att täcka behoven hos organisationer med 100-400 anställda, men även kundens verkliga behov kan inverka på valet av ramavtal.

Avtalsnr: 96-40-2015-201

Mer om avtal 96-40-2015-201

Ramavtal: Klient 1 - Norra Sverige och Uppsala-Örebro

KAMMARKOLLEGIET

Ramavtalet omfattar datorer, surfplattor och tillbehör samt tjänster i form av konsulttjänster och produktnära tjänster. Atea kan erbjuda allt från enklare leveranser av produkter och tillhörande tjänster, till mer omfattande åtagande i rollen som klientpartner. Möjlighet till leasing ingår i ramavtalet.

Avtalsnr: 96-50-2015:002

Mer om avtal 96-50-2015:002

Ramavtal: Klient 2 - Stockholm, Gotland och Sydöstra Sverige

KAMMARKOLLEGIET

Ramavtalet omfattar datorer, surfplattor och tillbehör samt tjänster i form av konsulttjänster och produktnära tjänster. Atea kan erbjuda allt från enklare leveranser av produkter och tillhörande tjänster, till mer omfattande åtagande i rollen som klientpartner. Möjlighet till leasing ingår i ramavtalet.

Avtalsnr: 96-51-2015:001

Mer om avtal 96-51-2015:001

Ramavtal: Klient 3 - Västra och Södra Sverige

KAMMARKOLLEGIET

Ramavtalet omfattar datorer, surfplattor och tillbehör samt tjänster i form av konsulttjänster och produktnära tjänster. Atea kan erbjuda allt från enklare leveranser av produkter och tillhörande tjänster, till mer omfattande åtagande i rollen som klientpartner. Möjlighet till leasing ingår i ramavtalet.

Avtalsnr: 96-52-2015:001

Mer om avtal 96-52-2015:001

Ramavtal: Klient 4 - Rikstäckande

KAMMARKOLLEGIET

Ramavtalet omfattar datorer, surfplattor och tillbehör samt tjänster i form av konsulttjänster och produktnära tjänster. Atea kan erbjuda allt från enklare leveranser av produkter och tillhörande tjänster, till mer omfattande åtagande i rollen som klientpartner. Möjlighet till leasing ingår i ramavtalet.

Avtalsnr: 96-53-2015:001

Mer om avtal 96-53-2015:001

Ramavtal: Programvaror och tjänster - Licensförsörjning

KAMMARKOLLEGIET

Ramavtalet Licensförsörjning omfattar programvarulicenser, standardiserade molntjänster och licenstjänster samt supportavtal, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror.

Avtalsnr: 23.3-5561-17:001

Mer om avtal 23.3-5561-17:001

Ramavtal: Programvaror och tjänster - Programvarulösningar

KAMMARKOLLEGIET

Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst och privat molntjänst som används när kunds behov täcker mer än ett av ramavtalen Licensförsörjning, Systemutveckling, Informationsförsörjning samt Vård Skola Omsorg.

Ramavtalet omfattar även behov som helt eller delvis är utanför något av de andra uppräknade ramavtalen men omfattas av upphandlingsområdet Programvaror och tjänster. Exempel på sådana behov är programvara och tjänster för ekonomiadministration, personaladministration och upphandlingsverktyg.

Avtalsnr: 23.3-5562-17:001​
Mer om avtal 23.3-5562-17:001​

Ramavtal: Programvaror och tjänster - Vård Skola Omsorg

KAMMARKOLLEGIET

Ramavtalet Vård Skola Omsorg omfattar programvaror och tjänster som primärt används inom sjukvård, tandvård, hälsovård, kommunal omsorg, förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet. Exempelvis schemaläggning, pedagogiska verktyg, elevstöd, ruttplanering, friskvård, patienthantering, kontaktytor mot vårdtagare.

Avtalsnr: 23.3-6188-17:001​

Mer om avtal 23.3-6188-17:001​

Ramavtal: Skrivare som tjänst och produkt - Fördelningsnyckel

KAMMARKOLLEGIET

Skrivare som tjänst och produkt, Fördelningsnyckel

Atea är en av fem utvalda leverantörer på ramavtalet. Avrop sker genom fördelningsnyckel.

Samtliga ramavtalsleverantörer har prissatt sju olika typkonfigurationer. Avropande myndighet anger sina behov och den ramavtalsleverantör som har det bästa erbjudandet baserat på dessa behov vinner det aktuella kontraktet. 

Mer om Fördelningsnyckel

Ramavtal: Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning

KAMMARKOLLEGIET

Ramavtalet omfattar skrivare, multifunktionsprodukter (MFP:er), kopiatorer, scannrar, faxar, tillbehör och förbrukningsmaterial samt olika slags tjänster kopplade till detta område.

Mer om Konkurrensutsättning

Ramavtal: Arbetsplatser och Elevdatorer (2017)

ADDA

Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) har upphandlat detta ramavtal. Ramavtalet omfattar produkter och tjänster inom två delområden; Arbetsplatser respektive Elevdatorer. Delområde arbetsplatser har 14 ramavtalsleverantörer och delområde Elevdatorer 7 ramavtalsleverantörer.

Avtalsnr: 10312
Mer om avtal 10312

Ramavtal: AV-produkter och tjänster 2018, område 3 - Rum för medicinsk bild och videokonferens

ADDA

Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) har upphandlat ramavtal inom audio- och videoområdet för kommuner, landsting och deras bolag. Ramavtalet omfattar telemedicinska rum. Ramavtalet omfattar endast köp av helhetslösningar, rådgivning och produkter för medicinsk bild och videokonferens (telemedicinska rum). Atea är en av 3 utvalda leverantörer på ramavtalet.

Avtalsnr: 10382
Mer om avtal 10382

Ramavtal: IT-konsulttjänster 2016

ADDA

Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) har upphandlat ramavtal för it-konsulter.

Avtalsnr: 10307

Mer om avtal 10307

Ramavtal: Programvaror och programvaror som molntjänst 2016

ADDA

Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) har upphandlat ramavtal inom programvaruområdet för kommuner, landsting och deras bolag. Ramavtalet omfattar samtliga de fabrikat ramavtalsleverantörerna återförsäljer. Avropande myndigheter har också möjlighet att välja olika leveransmodeller, t ex molntjänst.

Avtalsnr: 10344
Mer om avtal 10344

Ramavtal: Programvaror och molntjänster 2019

ADDA

Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral), har upphandlat ett ramavtal inom programvaruområdet. Ramavtalet är utformat för att med sin bredd fånga en stor del av upphandlande myndigheters behov inom programvara och molntjänster. Det omfattar ett brett utbud av programvaror och molntjänster och tillhörande konsulttjänster. 

Avtalsnr: 10467
Mer om avtal 10467
Tillbaka till Offentlig sektor
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer